Browsing the "U Strazburu usvojene preporuke za BiH zbog negativnih uticaja planiranih HE na Neretvi" Tag →

Otvaranje predmeta direktno su podržali Njemačka, Luksemburg i Austrija Na sastanku Stalne komisije za Konvenciju o očuvanju europskog divljeg biljnog i životinjskog svijeta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) danas je u Vijeću Evrope u Strazburu donesena odluka...

Read More →