Daily Archives: "2. March 2020."

Foto: Zašto su nadležni čekali da istekne garantni rok, pa da se put ponovo plaća iz Budžeta, sredstvima građana Umjesto da  nadležni u općini Hadžići  urgiraju da  izvođača radova  na putu od OŠ „ 6.mart“...

Read More →