Daily Archives: "1. April 2022."

SARAJEVO, (Patria) – Stranka za Bosnu i Hercegovinu održala je 2. sjednicu u Sarajevu, na kojoj je usvojen Program rada Stranke za 2022. godinu kao i Finansijski plan. Izvršena je popuna Glavnog odbora u skladu sa Statutom...

Read More →

SARAJEVO, (Patria) – Klub HDZ BiH pokušao je amandmanom na Budžet FBiH za 2022. godinu osigurati finansiranje RTV Herceg Bosna i to sa 800.000 KM. U izbornoj godini ovaj novac bi bio korišten za kampanju...

Read More →

SARAJEVO, (Patria) – Branko Perić, sudija Suda Bosne i Hercegovine za Institut IFIMES analizirao je stanje u pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Njegovu analizu sa naslovom „Pravosuđe u Bosni i Hercegovini: Kako je politika uništavala nezavisnost“ objavljujemo...

Read More →

SARAJEVO, (Patria) – Od 35 zastupnika u Skupštini KS na današnjoj sjednici bila su samo 23 zastupnika. Za dnevni red glasalo je 14 zastupnika SDP BiH, NIP-a i Naše stranke koji su prisustvovali sjednici kao...

Read More →