Hadžići, Trnovo, Vogošča i Ilijaš zajedno u borbi za prava Općina

Published On 15. January 2013. | By admin | Globus

Općina Hadžići bila je domaćin današnjeg radnog sastanka načelnicima općina Ilijaš, Trnovo i Vogošča, održanom na Igmanu.

Dogovorno je da će se zajednički nastupati u Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama Zakona o kencesijama Kantona Sarajevo. Zaključeno je da se mora izboriti za vraćanje nadležnosti i općinskih novaca, zagarantovanih Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

– Zauzeli smo jedinstven stav da u predstojeće izmjene Zakona o koncesijama bude uvrštena mogućnost da općine imaju pravo na dodjelu koncesija i da prihodi u 100% iznosu ostaju kod njih, dok kod raspodjele sredstava od koncesija koje dodjeljuje Kanton raspodjela prihoda bude u omjeru 70:30 u korist općina, rekao je načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović.

Vlada Kantona Sarajevo je, nakon prvobitnog odbijanja, na sjednici održanoj 29. novembra 2012. godine, donijela zaključak da se utvrđuje Nacrt zakona o izmjenama Zakona o koncesijama KS i dostavila ga Skupštini KS na usvajanje. Skupština KS je na sjednici održanoj 27. decembra 2012. godine usvojila Nacrt Zakona i stavila ga na Javnu raspravu u trajanju od 30 dana, tj. do 26. januara 2013. godine. Nacrtom je izmijenjen stav 6. člana 24. Zakona koji se odnosi na pripadnost naknade od izdate koncesije u odnosu  50:50%.

– Dosadašnja praksa raspodjele prihoda je ne prihvatljiva. Kantoni su prerasli svoju svrhu i u fazi su stvaranja deficita. Sve se to direktno održava na lokalnu zajednicu. Zajedničkim djelovanjem općina možemo uticati da se stvari promjene. Jedno od rješenja je da općine Trnovo, Hadžići i Ilidža formiraju jedno šumsko gazdinstvo za čitavu teritoriju i da njime domaćinski upravljaju i ubiru prihode. Taj novac se onda može utrošiti za razvoj lokalne zajednice. Danas to nije slučaj, kazao je načelnik Općine Trnovo Ibro Berilo.

Načelnik Općine Vogošča, Edin Smajić, istakao je da prigradske općine imaju gotove projekte i stvarne potrebe, ali nažalost nemaju novca. Kroz ovakve sastanke i usaglašavanjem zajedničkih stavova to stanje se može promjeniti. Načelnik Općine Ilijaš, Akif Fazlić, kazao je da će Hadžići, Ilijaš, Vogošča i Trnovo imati usaglašenu i fiskalnu politiku. To znači da će pravilnici o platama, osnovice i koeficijenti pri obračunu plaća biti jedinstveni za ove četiri općine.

Press Općina Hadžići