Novaliću, ostavi se projekata koji samo za cilj imaju RUSKI GAS!

Published On 17. November 2021. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

(Patria) – Almir Bečarević, savjetnik bivšeg direktora BH-Gasa i nekadašnji direktor ovog preduzeća obratio se premijeru Federacije Fadilu Novaliću a u vezi njegove izjave prilikom posjete Brčkom kada je Novalić kazao: “To bi bila nova konekcija koja će se nominirati za međudržavne razgovore i pregovore, a pri projektiranju ove ceste uključit će i projektiranje plinske komunikacije koja bi išla od Županje dalje prema Brčkom i dalje prema centru Federacije, zajedno s autocestom.”

„Pošto sam bio direktni sudionik razgovora na ovu temu sa Vašim savjetnikom Gordanom Čahtarevićem i lično Vama ponovno moram podsjetiti da Vaš savjetnik ima problem sa geografijom, kilometrima, plinskim interkonekcijama, planovima razvoja interkonekcija, a čini mi se sada već i sa zdravim rasuđivanjem.

Hrvatska ima plinovod u pravcu Županje koji je u takvom stanju i takvih performansi da je u rangu nebitnog gasovoda za bilo kakvu ozbiljnu interkonekciju.

Ono što Hrvatska planira već preko 20 godine je plinovod Slobodnica – Solin koji je preduvjet za bilo kakav plinovod do Županje, Tuzle i Kladnja.

Citirat ću Vam dio iz strategije razvoja transportnih sustava Plinacra.”Plinovod Slobodnica – Sotin (DN800, 102 km) omogućio bi interkonekciju sa Srbijom i izravan izvoz plina iz terminala za UPP prema Srbiji, odnosno izravan uvoz plina iz odvojka TurkStream-a po njegovoj izgradnji.”

Da bih pojasnio, razdaljina od terminala na Krku do Županje iznosi 438 km, a dužina plinovoda od Krka do Posušja (Južna interkonekcija) iznosi 355 km. Razdaljina između Županje do Kladnja iznosi 121 km, a od Posušja do Novog Travnika iznosi 124 km. Da bi Županja dobila interkonekciju potrebno je izgraditi novi gasovod kroz sjeverni dio Hrvatske duzine 102 km, a da bi dobili plin iz pravca Splite do BiH potrebno je izgraditi 89 km.

Kao što vidite svaka opcija sa juga Hrvatske od one sa sjevera je povoljnija u kilometrima uz još jednu bitnu činjenicu da je projektna dokumentacija sa juga Hrvatske došla do građevinske dozvole, a ova sa sjevera Hrvatske je samo ideja koja je napuštena još 2008. godine.

Sada dolazimo do bitnije stvari od besmislenog bacanja novca sa plinovod koji više košta i ima duži transportni pravac, a to je da izgradnjom konekcije Slobodnica – Sotin stvara se mogućnost uvoza plina iz TurkStream-a.

Znači Vi želite da opet budemo na Turskom toku gdje nas je Energoinvest uz vašu saglasnost već prebacio i onda imamo mogućnost da umjesto gas primamo na Zvorniku iz pravca Srbije sada dobijemo snabdijevanje iz pravca Srbije do Hrvatske pa do Županje.

Znači dobijamo jednu zemlju više za transport i isti gas na Kladnju, SAMO RUSKI GAS IZ PRAVCA ZVORNIKA I IZ PRAVCA ŽUPANJE. NIKAKVA SIGURNOST SNABDIJEVANJA I OPET SAMO RUSKI GAS. Ja razumijem da Vaš savjetnik ima “genijalnu” ideju koja treba biti predmet istražnih organa jer tu “genijalnost” koja košta još više od Južne interkonekcije je fiks ideja koja nije zasnovana niti jednom razumnom razlogu.

Razumijem i da savjetnik ima afiniteta za ruskim gasom, ali dajte da prvo napravimo pravu sigurnost snabdijevanja i diversifikaciju izvora gasa, a onda uz iće i piće može se eglenisati o plinovodu iz pravca Županje.

Da Vam objašnjavam da ste sa EBRD, predstavnicima USA ambasade, USAID itd. samo pričali o Južnoj interkonekciji i da ste dali garancije da će ovaj projekat koji ima snažnu potporu USA administracije biti realiziran, a sada se priča okreće opet Turskom toku i ruskom gasu je nešto što bi trebalo zabrinuti ne samo tu administraciju već i javnost.

Kao dokaz onoga što govorim dostavljam dio pisma Plinacra iz kojeg je sve vidljivo, a od tada se nije ništa promjenilo. O plinovodu i gradu Tuzla neću trošiti riječi jer dovoljne su dvije rezolucije općinskog vijeća Tuzla koje neće plin niti u upaljačima.

Na kraju, nemam potrebu da Vas spriječim u realizaciji ideje koja je odbačena još 2008. godine, ali radi dobrobiti gasne privrede zaustavite Vašeg savjetnika u plinskim projektima jer reference su mu nula u ovoj oblasti. Ruski gas je ok, ali koliko ok imate primjer već povećane cijene gasa, a iza nove godine to će biti drama. Imat ćete veće probleme od plina sa sjevera Hrvatske, a kojima je kumovao i Vaš savjetnik. Šupljiranje o energetskim projektima je “super”, ali bar pogledajte izvještaj Energetske zajednice gdje je BiH realizirala samo 8% od predviđenih energetskih projekata. Vi ste na čelu Vlade FBiH i nadam se da ćete osjetiti bar dio odgovornosti za ovaj podatak kojem su kumovali i oni koji propagiraju ideje bez ikakvog znanja o onome što priča, pardon egleniše“, naveo je Almir Bečarević.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *