SAMOVOLJA: Sve više građana tuži Općinu Hadžići

Published On 2. May 2023. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

Mada je sud odbio zahtjev Općine Hadžići protiv JKP „Sarajevo-šume“ da oni budu vlasnici te imovine,vlast planira da to ponovo pokrenu preko Općinskog vijeća .Žele, kako kažu, napraviti smjernice i zaključke , kako bi u svojim rukama imali  ogromnu vrijednost skojom će općina raspolagati.

Almir Kardaš: Ovo je pitanje državne imovine, i nemojte da sutra damo alibi da bosannskohergvovačke šume, rijeku Drinu i sve ostalo u RS prebace na sebe

-Bojim se da smo već otišli predaleko kada je u pitanju državna imovina i napravimo jedno haotično stanje sa  mnogo štete, kazao je Mirsad Dupovac

Veliki broj građana i  drugih organizacija po raznim osnovama tužili su općinu Hadžići. Pored 60  parničkih postupaka prenesenih iz ranijeg perioda, u prošloj godini  protiv općine podneseno je  još 15 novih tužbi,i za izgubljene sporove platili 142.983,53 KM.Ovo se kaže u izvještaju o radu pravobranilaštva općine Hadžići za 2022. godinu.

Po predmetu Zemljoradničke zadruge Tarčin, koja je prije više godina prestala sa radom, mada je bila okosnica razvoja poljorivrede, jedna od najboljih u Kantonu Sarajevo,  Kantonali sud još uvijek, kako se kaže u izvještaju,  nije donio odluku po žalbi.

Općinu Hadžići tužile su i  Željeznice F BiH radi nadnade štete.Pravobranilaštvo se protivilo tužbenom zahtjevu, jer je cilj, kako se kaže u izvještaju, šikaniranje tužene.

Općina Hadžići izgubila je spor po tužbi protiv  JKP „Sarajevo-šume“. Naime, načelnik općine je mišljenja da općina treba da upravlja zemljištem kojem sada gazduju „Sarajevo-šume“, da su oni vlasnici.Međutim, Općinski sud u Sarajevo donio je presudu po kojoj je odbijen zahtjev općine Hadžići kao nezakonit.

Po  onom što je  kazao načelnik Ejubović, i pored sudske presude, na ovom ne misli stati.

-Čak više od 2/3 teritorije općine su pod patronatom „Sarajevo-šuma“.Oni nemaju nikakvo pravo da budu vlasnici i da tim upravljaju na području naše općine.Išao sam čak dva-tri puta u Federalni parlament , tražio da  jednim našim amadmanom, kreiran ovdje u Općinskom  vijeću,  usvoje novi zakon. Nisu to prihvatili.Sada  sam  dao u zadatak općinskom pravobranilaštvu, koji će skupa sa mnom, iza Ramazana ,u aprilu,  pripremiti mateijal za posebnu sjednicu Općinskog vijeća. Napraviti ćemo  zaključke, smjernice  da dođeno do svog cilja. Da  poništimo njihovih  rješenja, šume prebacimo na upravljanje općini Hadžići. Time ćemo raspolagati velikim bogastvom.Ako ovo uradimo i vi i ja kažemo sebi da smo napravili najveću stvar na ovom području.Sve do sada bilo je neusporedivo sa ovim, kazao je načelnik Ejubović.

Neki od vijećnika kazali  da načelnik radi isto ono što Dodik u RS.

-Ovo što načelnik govori je pitanje državne imovine.Nemojte dozvoliti da  ovo bude alibi  da bosanskohercegovačke šume, rijeku Drinu i  ostalu državnu  imovinu  u Republici Srpskoj prebace na sebe, kazao je Almir  Kardaš ( NiP).

I drugi vijećnici iz opozicije takođe su bili protiv ovakvog predloga načelnika.

-Samo se plašim da ne odemo predaleko kada je u pitanju državna imovina, da damo alibi i drugim da počnu to isto raditi, da napravimo haotično stanje, koje će u konačnici donijeti puno više štete nego koristi lokalnoj zajednici, istakao je Mirsad Dupovac ( SDP).

Po bespravnoj sječi šume Hadžići su godinama vodeća općina u Kantonu Sarajevo.Prošle godine izvještaj Sarajevo-šuma, koji su ukazivali na velike posljedice  nezakonite sječe, na sjednici Općinskog vijeća izvještaj  „  Sarajevo-šuma „je odbijen.

Mnogi se boje da bi ovakvim načinom rada, šume na području općine Hadžići mogle doživjeti sudbinu Zemljoradničke zadruge „Tarčin“, koja je danas u poptunosiu uništena.

Još 2014. godine na sjednici OV-a  mnogi vijećnici nadležne u općini su upozoravali da se oko ZZ „Tarčin“ vodi pogubna politika.

Kada je vijećnik Rijad Boloban načelnika pitao kakvi se dugoročni efekti izgradnje stambeno-rezidencionalnih naselja, ako je općina Hadžići planirala biti privredna i poljoprivredna općina, već tada dalo se naslutiti da će ova privredna grana još više stagnirati i nestati, mada je bila najbolja u KS.

-Hadžići nisu poljoprivredna općina. Svi koji tu sjedite izbijete to sebi iz glave.Ne znam ko vam je to utuvio u glavu.Općina Hadžići je šumska i planinska, kazao je tom prilikom načelnik općina.

Danas ovog poljoprivrednog giganta više nama. Uništena je, i danas poljoprivredno zemljište prešlo je u ruke općine.Poput Vojvdine u ovom preduzeću imali su i kombaj, pšenica, ječam, heljda  druge kulture žnjale se od ljeta do kasne jeseni.Bili su i vodeći po proizvodnji žitarica, mesa mlijeka…

Danas na tim plodnim livadama grade se takozvana arapska naselja.Hoće li tako biti i sa šumama.

Preletači odlučuju

Za takav način rada građani  optužuju  preletače, takozvane ” papke”, koji zbog ličnog interesa podržavaju sve ono koji  su do jučer kritikovali .

Jedan od njih je i  predsjedavajući Općinskog vijeća  Almin Bašića. Za  rad  vlasti preko društvenih mreža  najteže riječi izgovarao je upravo Bašić. Za to je čak  imao sukob sa načelnikom Ejubovićem . Sjećate se  vapaja Bašića po  društvenim mrežama „ Načelnik Ejubović napao dijete šehida“. Sa njim čak imao i sudski spor, a danas je  njegov najveći zaštitnik.

UMJESTO NAGRADE OTKAZ S POSLA

Od pravosnažno izgubljenih parničkih postupaka izdvaja se tužba Remzije Balića zbog nezakonitog otkaza  zbog čega su nadležni u općini Hadžići, iz budžeta općine, morali isplatiti i  više od  113.000   KM. Nakon izdavanja knjige „Šest logora pakla“, 2012. godine, koja govori o zločinima agresora na području općine,a koju općina Hadžići ni sa markom nije htjela podržati Za tu istu i narednu 2013. godinu načelnik općine daje mu  ocjenu „ ne zadovoljava 1“, što je po zakonu o državnoj upravi otkaz s posla.

Mada u tom periodu ni  sekundu nije zakasnio na posao, ni marka mu nije odbijena od plaća, niti je imao bilo kakve sankcije. Čak šta više cijelu 2012. godinu, kada izdaje knjigu,  imao je povćanje plaća za pet usto za uspješan rad u proteklom  periodu, i za tu godinu dobio negativnu ocjenu. Kako su kazali pravni eksperti za medije ovakav slučaj  još nje viđen u sudskoj praksi. Treba istaći da je sve do izdavanja pomenute knjige kod istog načelnika imao visoke ocjene  i  za  rad nagrađivan povećanjem plaće .Nakon izdavanja knjige, mada je radio na poslovima informisanja, jedinom u zgradu općine Baliću su  isključili internet, suspendovali pravilnik opisa poslova i radnih zadataka….

-Umjesto nagrade i priznanja za knjiga,koja se koristi na sudu za zločine na području općine Hadžići vi ste ga  kaznili. To je nečuveno. S druge strane  autora, koji je izdao knjigu, a  plaćena je  iz  Budžeta općine, sredstvima građana  Hadžića, po kojoj na području općine Hadžići agresor nije imalo logora, nije bilo zločina i ubijanja  vi ste ga nagradili. To je tužno i žalosno, kazao je prilikom rasprave po izvještaju o radu pravobranilaštva  Admir Mujanović, nezavisni vijećnik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *