Sjednica OV Hadžići: Dok neku  od socijalne pomoći koristi 5.700 klijenata, dotle administracija raste u nebesa

Published On 7. July 2024. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

Foto:Dokazi govore

Samu u prošloj godini  zaduženo 2.726 novih predmeta, a prema novoj sistematizaciji  u općini upražnjeno  25 novih radnih mjesta, a toliko je radilo prije rata

U prošloj godini  u Službi za ostvarivanje socijalne zaštite na području općine Hadžići registrovano je čak 5.700 klijenata.Ovo se kaže u informaciji o ostvarivanju socijalne zaštite na podruju općine za 2023. godinu, koja je razmatrana na posljednoj sjednici Općinskog vijeća.

Da je u ovoj općini potreba za nekom od vrsta socijalne pomoći iz godine u godinu sve veća  govori i činjenic, kako se kaže u informaciji,  da je u toku 2023. godine zaduženo 2.726 novih predmeta.

Dok se  povećva broj lica koja traže socijalnu pomoć, i dok neki preživljavaju  samo  zahvaljujući javnoj kuhinji, koja je prije više godine po prvi put  u historiji ove općine otvorena u Tarčinu , dotle se svake godine u ovoj općini povećava administracija.

Prema  informaciji o unutrašnjoj organizaciji i stanju kadrova službi za upravu općin Hadžići, koja je također razmatrana na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća, u općini Hadžići, vjerovali ili ne,prema novoj sistematizaciji,  upražnjeno je 25 novih radnih mjesta. Da samo posjetimo da je  prije rata toliko uposlenika radilo u ovoj općini . Tada je bila mala , ali efikasna državna uprava.

Danas, prema pomenutoj informaciji radi 90 službenika,a predviđeno je  čak  115, tako da je upraženo 25 novih radnih mjesta. Da posjetimo, kako se ističe u informaciji, da u tabelarnim pregledima nisu obuhvaćeni uposlenici u pravobranilaštvu općine Hadžići niti načelnik Općine, tako da je ovaj broj još mnogo veći.

Najavljen novi prijem činovnika

Iz godine u godinu povećava se broj činivnika, a nova zapošljavanja najavljena su i na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća.

Mada je zgrada općine nakon rata povećana za  sprat, postala je tijesna za preglomaznu administraciju.

Prije rata u sastavu općine bila je Narodna i  Teritorijalne obrana, Sud i Porezna uprava, a tada je sve zajedno , sa općinskom organom uprave,u općini Hadžići bilo zaposleno  nešto više  od 70 službenika.

Za rubriku „Vjerovali ili ne“  :Devet tačaka za dvije minute

Nakon sedme tačne dnevnog reda predsjedavajući Općinskog vijeća Almin Bašić dao je pauzu od pola sata.Nešto ranije, iako  se svi vijećnici nisu vratili, počeo je nastavak  i za samo nekih dvije minute odrađeno je narednih devet tačaka.Naime, predsjedavajući je istakao  da nije potrebno da predlagači materijali  obrazlažu informacije, već je samo pitao vijećnike želi li neko govoriti, i tako ponovio  za svaku tačku dnevnog reda.Pošto se niko nije javio sve ostale tačke ekspesno brzo usvojene su bez rasprave. 

Nešto  malo kasnije vijećnici Naroda i pravdje vratili na sjednici, ali je  predsjedavajući  kazao da je sjednica završena.

-Kako završena kada je data pauza od pola sata, a to vrijeme još nije istaklo, kazali su iz stranke Narod i pravda. Upravo sada  je završena, istakao je predsjedavajući Općinskog vijeća.

Ovo je taj Bašić koji je najviše kritikovao vlast i načelnika Ejubovića i SDA stranku. Čak je sa nečelnikom imao i sudski spor.Sada na sve načine brani  taj rad, učestvijete u nečemu što je do jučer kritikovao, govorio o kriminalnom, nezakonitom  radu .Ovo je taj Bašić koji je o SDA govorio najružnije riječi, a sada će se taj isti Bašić naći na listi te iste stranke.

Moramo reći da su i neki vijećnici iz opozicije na ovoj sjednici pokazali svoje pravo lice, da u javnosti kritikuju vlast, dok se u praksi, na ovoj sjednici pokzalo da  je  u stvari brane, te su i oni podržali ovakav način rada.

Da posjetimo, bez rasprave usvojene su informacije o aktivnosti JKP „Sarajevo-šume“ na području općine Hadžići, Uprave za šumarstvo KS na području općine Hadžići,Informacija o ostvarivanju socijalne zaštite  na području općine Hadžići za 2023. godinu, Informacija o untrašnjoj organizaciji i stanju kadrova službi za upravu Općine Hadžići……

Primaju stranačke kadrove „Sve te vode ne mogu oprati, nisu član SDA“

Devedeset odsto činovnika koji danas radi u općini Hadžići za vrijeme svog mandata primio je  Hamdo Ejubović.  Naravno svi su članovi njegove stranke.

Kada je načelnik općine 2010 godine na raspisani konkurs  jednoj uposlenici, koja je volontirala u općini, rekao da bi možda bila primljena da je član stranke,po Hadžićima se dijelio letak sa brojem uposlenika prije rata,imenom i prezimenom i u kojoj službi radi .   Toj uposlenici doslovno je  kazao, o čemu su mediji pisali. Citiramo: „Sve je uredu,školska sprema, znanje, marljivost,disciplina na radnom mjestu, ali imaš jednu mrlju, nemožeš je lako oprati, jer nisi član stranke“. Narovno, njegove SDA.

Po popisu stanovništva  iz 1991. godine Hadžići su imali 24.200 stanovnika, a u administraciji je radilo svega  25 službenika. Prema popisu iz 2013. godine Hadžići  imaju 24.979 stanovnika.Neznan  broj rasta, svega 779 stanovnika .Danas je za   pet puta povećana  administracija.Svaka čast Hamdo Ejuboviću. Na ovoj sjednici najavljeno je novo pumpanje administracije. Do kojih visina ide Hamdo?

Nikada više nezaposlenih

Još jedan podatak za čuđenje.Prije rata u privredi općine Hadžići radilo je 6.500 radnika, i po tom broju, u odnosu na broj stanovnika,  Hadžići su u BiH bili na desetom mjestu po razvijenosti. Bila razvijena drvna, metalna, građevisnka, vojna industrija, poljoprivreda… Danas  je planski, uz pomoć politike,vlasti, uništena DI  „Bjelašnica“ gdje u tri smjene radilo 800 radnika, a koja je nakon rata uspješno nastavila sa proizvodnjom, imali najsavremenije mašine.

Nakon rata radio i  GP „ Ingrap  sa 400  uposlenika .Imali svoju mehanizaciju, betonaru, kamenolom….

Na mjestu Ingrapa danas se  grade stambene zgrade, što potvrđuje riječi bivših uposlenika ovog kolektiva  da je ovo građevisnko preduzeće planski  uništeno, i da nikada nije bilo više posla nego tada. Tehnički direktor preduzeća bio je upravo sadašnji načelnik Hamdo Ejubović.

Samo u ova dva kolektiva nestalo  je 1.200 radnih mjesta. I zemljoradnička zadruga „Tarčin“, koja je  bila  najrazvijenija u KS,  također je uništena. Na najboljem poljoprivrednom zemljištu danas se , na žalost, grade takozvana „arapska naselja“.

Dok  broj nezaposlenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje  nikada nije veći kao danas , administracija je kod Hamde, na žalost, povećana za  čak pet puta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *