Browsing the "OHR: Šume na cijeloj teritoriji BiH u isključivoj nadležnosti države" Tag →

(Patria) – Ustavni sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da šume i šumsko zemljište na cijeloj teritoriji BiH predstavljaju javno dobro koje spada pod državnu imovinu, što je u isključivoj nadležnosti države BiH, poručeno je...

Read More →