Tri kilometra nove kanalizacione mreže u 2012. godini

Published On 21. November 2012. | By admin | Aktuelnosti, Multimedija Sve

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije kroz naselja Grivići,Vrančići,Drozgometva, Selimovići i Koščan okončani su početkom novembra ove godine.Read More

Prva faza projekta je završena postavljanjem kanalizacione mreže na potezu Grivići-Selimovići-Koščan u dužini od 2400 metara sa cijevima promjera Ø300 te postavljanjem šahtova sa poklopcima.

Također izvršeni su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Vrančići u dužini od cca 600 metara čime se i ovaj krak priključio na kanalizacioni sistem Hadžići-Grivići-Drozgometva-Koščan.

Investitor ovog višefaznog projekta je Općina Hadžići i Fond za zaštitu okoliša FBiH. Ugovorena vrijednost radova je 373. 600 KM od čega je Fond izdvojio 200.000 KM, a Općina Hadžići 173.600 KM. Izvođač radova je „TB Inženjering“ d.o.o Breza.

Nadzor nad izvođenjem radova vršila je Općina Hadžići. Na ovaj način u 2012. godini izgrađeno je oko 3000 metara nove kanalizacione mreže čime su se stekli uslovi za priključak svih stambenih objekata ovog područja na sistem.

Najvažniji ekološki projekat Hadžića za tekuću godinu ovim je uspješno okončan.