U Pazariću i Hadžićima održane javne rasprave o Budžetu za 2013. godinu

Published On 21. February 2013. | By admin | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve

Na jučerašnjoj centralnoj javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu održanoj u atriju Osnovne škole „6. mart“ prisustvovali su brojni građani, predsjednici mjesnih zajednica i općinski vijećnici Hadžića.

Za razliku od ranijih godina, rasprava je trajala znatno kraće, sa učešćem tek nekolicine diskutanata. Na početku rasprave koju su vodili predsjednik Savjeta i sekretar MZ Hadžići Centar Safet Mulagić i Mustafa Sejdović , prisutnim se obratila Esma Topalović šef Službe za privredu, finansije i inspekcijski nadzor. Ukratko je predstavila Nacrt Budžeta koji iznosi 9.071.460,00 KM. Općinski načelnik Hamdo Ejubović, koji je najvećim dijelom kreirao budžet govorio je o uslovima u kojima je on nastao.

– Budžet je najvažniji dokument koji prati rad svih organa javne uprave. Nažalost, naš budžet nije stvar koja se može egzaktno isplanirati i nalazi se u domenu prognoze.To je rezultat ekonomske i političke dubioze u kojoj se nalazi naše društvo. Budžet za 2013. godinu je u startu pretrpio rezove koji se odnose na otplatu rata kredita MMF-a koji mi kao lokalna zajednica nismo uzimali. Općini Hadžići je uskraćeno 320.000 KM, a JKP Komunalac 300.000 KM. Moram kazati da je uz budžet slijedeći vrlo važan dokument Program rada jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići putem kojeg ćemo realizovati razvojne projekte na našoj općini. Tri su velika projekta u ovoj godini izgradnja nove osnovne škole, multimedijalna sala i projektna dokumentacija za odvodnju otpadnih voda za područje čitave općine.

Nakon  izlaganja predlagača, riječ su dobili građani. Od mnogobrojnih pitanja koja nisu imala direktne veze sa javnom raspravom o Nacrtu Budžeta izdvajamo nekoliko konkretnih prijedloga i sugestija. Predstavnici MZ Binježevo su postavili pitanje na osnovu čega se određuju prioriteti koji se finansiraju iz budžeta. Općinski načelnik je kazao da je prvi i osnovni kriterij ravnomjeran razvoj svih 17 mjesnih zajednica. Ramiz Hasanović je dao prijedlog da se sredstva u Fondu za izgradnju i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca povećaju sa 10.000KM na 20.000KM. Kandidiran je i projekat izgradnje puta za Bjelotine.

Nakon tri dana javne rasprave održane u tri velika centra Tarčin, Pazarić i Hadžići u usmenoj i pismenoj formi podneseni su prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu. Svi prijedlozi će biti razmatrani od strane općinskog načelnika i nadležne službe, detaljno o prihvatanju ili neprihvatanju obrazloženi, te zajedno s Prijedlogom Budžeta za 2013. godinu upućeni na razmatranje Općinskom vijeću.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Hadžići za 2013. godinu održana je u utorak u Osnovnoj školi „9. maj“ Pazarić za područje mjesnih zajednica Pazarić, Osenik i Lokve.

Javnoj raspravi prisustvovali su načelnik općine Hamdo Ejubović sa saradnicima, vijećnici Općinskog vijeća Hadžići te mnogobrojni građani. Planirani budžet za 2013. godinu iznosi 9.071.460,00 KM. Esma Topalović, šef Službe za privredu, finansije i inspekcijski nadzor upoznala je prisutne sa Nacrtom Budžeta  te kazala da će prijedlozi građana biti najozbiljnije razmotreni i vjerovatno neki od tih prijedloga će biti uvršteni u Prijedlog Budžeta koji će se naći pred vijećnicima na narednoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća. 

U drugom dijelu rasprave građani su imali priliku da daju svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta. U pisanoj formi predstavnici MZ su dostavili predlagaču Nacrta primjedbe, sugestije i prioretite.U MZ Pazarić su kao prioritet odredili uređivanje glavne ulice, trotoara i odvodnju površinskih voda. Ski klub Šavnici su predložili da se u Budžetu predvide sredstva za legalizaciju objekta na Šavnicima te izgradnju igrališta i ski centra. Građani naselja Karaosmanovići su kandidirali uređenje rezervoara pitke vode. Mještani Dragovića su predložili rekonstrukciju starog puta kroz Dragoviće. Prisutnim građanima se obratio načelnik Hamdo Ejubović i dao dodatna obrazloženja o Nacrtu Budžeta te odgovorio na postavljena pitanja.

Press Općina Hadžići