Browsing the "Općinsko vjeće Hadžići:opozicija napustila sjednicu" Tag →

Vijećnici SDA sa prelatačima ponovo, umjesto pred nadležnim institucijama, na sjednici OV-a  po drugi put pokrenuli  pitanje valjanosti diplome vijećnika i druga po njima sporna pitanje.Da li je u pitanju osveta  Admiru Mujanovića što je...

Read More →