Browsing the "usko povezane sa političkim strankama" Tag →

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Na hiljade maraka budžetskog novca Fond za zapošljavanje osoba sa invaliditetom ponovo je podijelio firmama bez ijednog ili sa samo sa jednim zaposlenim. Novac su davali...

Read More →