Husić: Eksterna matura u drugoj polovini juna

Published On 2. January 2013. | By admin | Aktuelnosti

Učenici devetog razreda s područja Kantona Sarajevo polagat će u drugoj polovini juna tzv. eksternu maturu, završni ispit devetogodišnjeg obrazovanja koji će zamijeniti prijemni ispit za upis u srednje škole, a katalog sa ispitnim pitanjima trebalo bi da bude urađen najkasnije tri mjeseca prije terminima predviđenog za polaganje i olakšat će pripreme za finalnu provjeru znanja.

Stručna savjetnica za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS i predsjednica Komisije za izradu programa eksterne mature za učenike osnovnih škola na području KS Lamija Husić kazala je FENI da je Zakon o osnovnom obrazovanju u KS predvidio obavezu polaganja eksterne mature za učenika koji će uspješno završiti deveti razred osnovne škole i time okončati osnovnoškolsko obrazovanje.

Ona kaže da su pripreme za tu aktivnost obimne, zahtjevne i opsežne. Na nivou Ministarstva formirana je komisija koja ima zadatak sve te aktivnosti objediniti i uraditi određene akte da bi sve bilo spremno da u junu oko 2.600 učenika pristupi polaganju eksterne mature.

Husić precizira da već radi 11 stručnih grupa za 11 predmeta koji će biti u kombinaciji za polaganje eksterne mature. Naime, svi učenici će eksternu maturu polagati iz tri osnovna predmeta (maternji jezik i književnost, matematika i prvi strani jezik), a dva predmeta će učenici sami birati. Radi se o predmetima iz grupe društvenih (historija ili geografija) i prirodnih (biologija, hemija i fizika) nauka.

“Testovima će biti obuhvaćeno gradivo osmog i devetog razreda, koje je učenicima svježe i blisko. Pošto je ovo prva generacija, željeli smo rasteretiti učenike i roditelje, naravno i nastavnike”, kazala je.

Ona navodi da je u toku izrada kataloga s pitanjima u kojima će se, osim za osam predmeta, naći pitanja i za francuski, njemački i arapski jezik jer su za neke učenike to prvi strani jezici.

“Zato je i formirano 11 grupa nastavnika predvođenih stručnim savjetnicima iz Prosvjetno-pedagoškog zavoda koji imaju zadatak da sastave katalog pitanja. Taj katalog će, uz pitanja i odgovore, sadržavati opće ciljeve polaganja mature, te očekivani ishod učenja. Ovom eksternom maturom želimo provjeriti nivo znanja učenika, te koliko su spremni nastaviti obrazovanje”, kazala je.

Prema njenim riječima, katalog pitanja bit će dostupan u elektronskoj formi na web stranici Ministarstva najmanje tri mjeseca prije početka polaganja eksterne mature.

“Isključivo iz tih pitanja, koja će na vrijeme biti dostupna javnosti sastavljat će se setovi pitanja za eksternu maturu koja će se polagati u drugoj polovini šestog mjeseca,” kazala je i precizirala da će za svaki predmet učenik moći dobiti maksimalno deset bodova.

Najavila je da od prve sedmice januara starta nova web stranica Ministarstva, a poseban segment bit će informacije u vezi s eksternom maturom. Stranica će biti redovno ažurirana.

Eksternu maturu polagat će učenici u školama koje pohađaju, a u namjeri da se osigura nepristranost neće biti angažirani nastavnici iz škola koju su učenici polagali. Za tu namjenu bit će angažirano ukupno 300 nastavnika, koji predaju predmete planirane za polaganje na eksternoj maturi. Svaki ispit trajat će 90 minuta.

Husić kaže da je osigurana i informatička podrška radi maksimalne uvezanosti prilikom polaganja te mature.

“Učenik će dobiti određeni broj bodova iz eksterne mature, određeni broj bodova koje nosi uspjeh iz osnovne škole, te određeni broj bodova iz tri predmeta relevantna za srednju školu u koju učenik bude aplicirao”, kazala je.

Obaveza polaganja eksterne mature odnosi se i na učenike koji na školovanje u KS dolaze iz drugih kantona. O tome će, kaže, adekvatno biti informirani, te će im biti omogućeno da polažu eksternu maturu na jednom mjestu.

Jedan od važnih ciljeva koji se žele postići eksternom maturom jeste ocjena rada škola, shodno tome i nastavnika. Evaluacijom, koju namjeravaju provesti u decembru, žele utvrditi u kojoj mjeri su ostvareni ishodi u učenju, da li je bilo eventualnih propusta u realiziranju određenih nastavnih sadržaja koji su predviđeni nastavnim programom.

Ističe da se u narednom periodu mora raditi i na izmjeni kriterija za upis učenika u prvi razred srednje škole ili ih bar malo doraditi.

Devetogodišnje osnovno obrazovanje uvedeno je u svim kantonima na području Federacije BiH, a polaganje eksterne mature zakonska je obaveza svih kantona. Ranije je postojala inicijativa o zajedničkom polaganju eksterne mature u F BiH. Husić kaže da su, prema informacijama Ministarstva, svi kantoni odustali od toga.

“Tuzlanski kanton se ove godine, izgleda odlučio za pilot projekt. Tako da će jedini kanton u kojem će se, nadamo se, polagati eksterna matura biti Kanton Sarajevo”, kazala je.

FENA