U Srednjoškolskom centru Hadžići novi studomati i info pultovi

Published On 3. January 2013. | By admin | Aktuelnosti

U SC Hadžići još jednom je dokazana tendencija za konstantnim unapređenjem uvjeta u kojim učenici imaju priliku pohađati i pripremati se za nastavu.

Sigurni smo da je malo koja škola spremna od vlastitih sredstava izdvojiti novac za učenike koji kod vlastitih kuća nemaju pristup internetu.

Ugradnjom četiri studomata u holu škole data im je prilika da pronađu neophodne informacije za nastavu, a roditeljima da se na info-pultovima raspitaju recimo, o terminima informacija.

Nadamo se da će učenici i roditelji cijeniti trud škole te na isti uzvraćati dobrim rezultatima u ocjenama i saradnji stoji u informaciji na web stranici škole.