Ljepote pećine Megara uskoro dostupne turistima

Published On 6. November 2012. | By admin | Aktuelnosti, Multimedija Sve

U okviru projekta valorizacije pećine Megara, koja se nalazi u općini Hadžići, nedavno je počelo uređivanja pristupnih staza i izletišta Lanište.Read More

Projekat finansira italijanska regija Pijemonte i za ove namjene je izdvojila 76.587,67 eura. Planirani radovi trebali bi biti završeni do kraja novembra. To će biti samo jedan u nizu projekata koji će se realizirati na ovom području, a doprinijet će poboljšanju ukupne turističke ponude Hadžića.

Razvoj turizma

– Cilj ovog projekta je da upoznamo naše građane i turiste sa ljepotama pećine Megara, ali i izletišta Lanište, koje se nalazi u njenoj blizini. Cijelo ovo područje predstavlja izuzetno prirodno blago, pogodno za turizam, što je jedna od osnovnih smjernica u budućem razvoju općine Hadžići. Projekat će ukupno koštati preko 200.000 KM i realizovat će se u tri faze. Već su počeli radovi na uređenju Laništa, gdje će se postaviti potreban šumski mobilijar, putokazi, info-panoi i izgraditi odmorišta, vidikovci i prostor za školu u prirodi. Najkraće rečeno, sve će biti slično Bijambarama, naglasio je Enes Kazić, koordinator projekta.

U drugoj fazi će se raditi staza dužine 1.000 metara od platoa na Laništu do ulaza u pećinu, koja će biti kaldrmisana i uređena. To je ranije bila naporna planinarska staza, koja će sada biti ublažena i mnogo pristupačnija, kako za mlade, tako i za starije osobe. Uz stazu će biti postavljene edukativne table sa opisima flore i faune ovog područja, kako bi se posjetioci mogli detaljnije upoznati sa njima, ali i nešto naučiti o drveću, gljivama i životinjama ovog mjesta. Uz stazu će biti urađen i vidikovac sa klupama, na kome će se posjetioci moći odmarati i razgledati prirodu.

Osvjetljenje

Treća faza ovog projekta vezana je za samu pećinu Megara. Planirano je da se urede unutrašnje staze, sanira cijeli prostor i pećina osvijetli.

– Nažalost, nepoznati vandali su prilično oštetili unutrašnjost pećine i njene ukrase, pa se devastacije moraju sanirati. Sve to će se raditi u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom iz Sarajeva i Zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, jer je pećina proglašena zaštićenim spomenikom. Pošto smo položili elektrokablove od Laništa do pećine, moći će se uraditi odgovarajuća unutrašnja i spoljna iluminacija. Cijeli prostor će biti zaštićen i time će se spriječiti bilo kakva oštećenja, kazao je Kazić.

Ovo neće biti jedini projekt na ovom području, saznajemo od Kazića. Planirano je povezivanje biciklističke staze na Bjelašnici sa Laništem, pećinom Megara i izlazom za Tarčin. Očekuje se i spajanje planinarskih staza od Šavnika i planinarskog doma u Pazariću. Već je krenulo probijanje ove staze od 3,5 kilometara, koja će polaziti od Doma i stizati do pećine Megara. Kada budu završeni planirani projekti, znatno će se nadopuniti turistička ponuda ovog područja i dati šansa lokalnom stanovništvu da plasira svoje eko-proizvode i rukotvorine.