Sjećate li se bosanskohercegovačkih dinara?

Published On 25. January 2013. | By admin | Magazin

Bosanskohercegovački dinar je naziv za novac u BiH od 1992-97 godine. Raspadom Jugoslavije i prijetnjom hiperinflacije, koja je kasnije zadesila Srbiju i Crnu Goru, vlada Republike Bosne i Hercegovine odlučuje se za uvođenje bosanskohercegovačkog dinara.

1. jula 1992. godine izlaze iz štampe apoeni od 10, 25, 50, 100, 500 i 1000 dinara.

Na naličju se naizmjenično nalazi Stari most u Mostaru kao i modificirani grb Stjepana Vukčića Hrvatinića. Nazivi su ispisani latinicom i ćirilicom.

No bosanski je dinar bio u opticaju uglavnom u području pod kontrolom Armije BiH (Sarajevo…), tako da značaj ove valute nije nikad bio na čitavom području BiH i u nekim su se područjima upotrebljavali jugoslavenski dinari sa raznim žigovima, kao i bosanski dinari koji su bili specifični po tome da su vrijedili samo u nekim područjima (Travnik).

Od 1992. do 1994. godine vrijede ovi apoeni, koji su zamijenjeni 1994. godine sa apoenima tzv. novog dinara po odnosu 10.000 starih dinara = 1 dinar. Ove novčanice na poleđini imaju tadašnji grb sa ljiljanima, kao i stari most u Mostaru. Svi su apoeni roza boje na bijelom papiru iste veličine.

Odnos je bio da je 100 tzv. novih dinara odgovaralo jednoj njemačkoj marki (DEM) koja je praktički potisnula dinar iz opticaja.

Uvođenjem dinara u odnosu 100 BHD = 1 DEM. odnos ostaje nepromjenjen sve do uvođenja konvertibilne marke 1997. godine

U to vrijeme se u dijelu BiH koji je većinski naseljen Hrvatima koristi hrvatski dinar, a u području Republike Srpske dinar Republike Srpske, koji je kasnije zamjenjen jugoslavenskim dinarom.