SJEDNICA OV-a HADŽIĆI 20. JUNA: Hoće  li se  administracija smanjivati , ili će se nastaviti sa pumpanjem ?!     

Published On 12. June 2019. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Vijesti

Na narednoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići, koja će se održati 20. juna,  na dnevnom redu je više aktuelnih informacija. Jedna od njih, koja će ,siguno je,  izazvati dosta pažnje je i informacija o unutašnjoj organizaciji i stanju kadrova  općinskih službi  za upravu Općine Hadžići i Kabinet Općinskog načelnika.

 ADMINISTRACIJA VEĆA ZA ČETIRI PUTA

 Sam podatak da je danas za čak četiri puta veći broj administrativaca u općini Hadžići  u odnisu na prije rata govori, koliko je narastao broj činovnika u ovoj općini.

 Po popisu stanovništva  iz 1991. godine Hadžići su imali 24.200 stanovnika.  Prije rata u Hadžićima je radilo nešto više od 20 administrativaca.Prema popisu iz 2013. godine Hadžići  imaju   24.979 stanovnika.Neznatan  broj rasta . Međutim, broj  zaposlenih  u Općini Hadžići  uveliko je povećan. Po posljednjem Pravniku predviđeno je da radi više od 80, odnosno blizu 90 činovnika.Za nepovjerovati!

 Broj zaposlenih u administracija trebao bi se mjeriti po  broju stanovnika, i po tome ovdje  je  veliki višak  uposlenika .Međutim, u dosadašnjem periodu  taj broj nisu smanjivali . Čak šta više  povećavao se.

Biće interesantno vidjeti da  li će se  novim pravilnikom, koji će biti predmet rasprave na narednoj sjednici OV-a, administracija  smanjivati, ili će se nastaviti sa ranijom praksom- povećanjem broja činovnika.  

 Prije rata sa Sudom, Narodom i Teritorialnom odbranom, Poreznom upravom…. u Općini Hadžići  radilo   je svega  nešto više od 70 službenika.

 PAPIR O BROJU ZAPOSLENIH KRUŽIO HADŽIĆIMA

 Prije nekoliko godina papir o broju zaposlenih u općini kružio je Hadžićima, a poslat je i na našu Redakciju.Tu se najbolje vidi koliko je tada bilo  uposlanika u administraciji.

Koliko bi  danas bilo  činovnika  kada bi se  brojali Sud, Poreznu upravu i druge institucije, koje su   prije rata radile u sklopu Općine, ne smijemo ni pomisliti.

Administracija se stalno povećava, stalno se pumpa, i pitamo se dokle, kaže se u jednom od pisama naših čitalaca.

Za devet godina primili činovnika koliko je ukupno radilo prije rata

„ Za  devet godina, od  2005. do 2014. godine, u stalni radni odnos primili  su čak 24 činovnika.  Toliko ih je, kako smo čitali u  vašoj rubrici „Govore bivši funkcioneri općine Hadžići“ Derviš Turčinović i Asim Turković, radilo prije rata“ , pišu  čitaoci.

Ono  najgore je da se  u Općini Hadžići stalno povećavaju broj zaposlenih . Formirano je i Pravobranilaštvo općine gdje se , i u ovoj službi , povećava broj uposlenih. Prošle godine  SDP-a i  Sabina Čajić nisu prihvatili Odluku o davanju saglasnosti  na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Hadžići. SDP je bio mišljenja da informacije o radu Pravobranilaštva i ne održavaju pravu sliku stanja o radu ove službe.

 DNEVNI RED

 Razmatrati će se Odluka o potvrđivanju člana Skupštine JKP „Komunalac“ Hadžići.

Na dnevnom redu je Informacija o stanuju u oblasti bespravne gradnje  na podrčju općine Hadžići.

Razmatrati će se Informacija o stanju sporta i poljoprivrede na području ove općine.

KOLIKO GRAĐANA PRIMAJU SOCIJALNU POMOĆ?

Biti će interesantna i informacija  o ostvarivanju socijalne zaštite, dječije zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, i o radu GRAS-a

Na dnevnom redu je informacoija o aktivnsoti Podržnice „Elektrodistribucije“ Sarajevo na realizaciji plana ulaganja u elektroenergetske objekte  u 2018. i prijedlog plana za 2019. godinu na području općine Hadžići.

Na sjednicu OV-a uvršetene su i odluke o zaštiti izvorišta vode za piće vodovodnih sistema Pazarić, Hadžići,Tarčin, Gornji Zovik, te Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Lužak i Slatina“

Razmatrati će se i inforacija o radu KJKP „Toplane“, Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom „Bosmanu“ , te vijećnika pitanja i odgovori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *