SEDAM ČLANOVA Skupština KS potvrđuje novi saziv Nezavisnog odbora

Published On 28. January 2022. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

SARAJEVO, (Patria) – Skupština KS na sjednici 31. januara trebala bi glasati i o Prijedlogu odluke o imenovanju Nezavisnog odbora Skupštine Kantona Sarajevo, a nakon okončane procedure po Javnom oglasu. Proceduru je provela Komisija za izbor kandidata na poziciju članova NO. 

Aktuelnom Nezavisnom odboru mandat traje do 31. januara.

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine KS dostavila je prijedlog liste od sedam članova. Naredne četiri godine članovi NO bit će: Kenan Kapo, Esad Solak, Jasmin Idrizović, Adis Šečić, Branislav Bunjevac, Mensud Cibra i Mineta Hrvat.

Na konkurs je pristigla 21 prijava, dok je na intervju pristupilo 17 kandidata.

Nakon bodovanja prvih sedam kandidata je predloženo za članove NO.

Članovi Nezavisnog odbora biraju se iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti pravnih, društvenih i kriminalističkih nauka te iz organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava ili drugih srodnih oblasti, a koji nisu zaposleni u organima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini odnosno drugim policijsko-sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini. Najmanje jedan član Nezavisnog odbora mora biti diplomirani pravnik odnosno Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova. Sastav Nezavisnog odbora odražava nacionalni sastav stanovništava na teritoriji koju obuhvata Kanton prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

Nezavisni odbor obavlja sljedeće poslove iz svoje nadležnosti:

  1. a) raspisuje i provodi Javni konkurs za imenovanje policijskog komesara;
  2. b) vrši selekciju i predlaže listu kandidata za izbor policijskog komesara Vladi Kantona koju dostavlja posredstvom ministra;
  3. c) prati rad policijskog komesara, nadzire primjenu ovlaštenja policijskog komesara u rukovođenju Upravom policije iz člana 23. ovog zakona i o tome izvještava Skupštinu Kantona Sarajevo;
  4. d) ako procijeni za potrebnim može izvršiti neposredni uvid u akte i predmete Uprave policije u skladu sa članom 47. ovog zakona;
  5. e) predlaže smjenu policijskog komesara Vladi Kantona u skladu sa ovim zakonom;
  6. f) vodi prvostepeni disciplinski postupak protiv policijskog komesara i izriče disciplinske sankcije;
  7. g) prima, razmatra i postupa po podnesenim žalbama na rad policijskog komesara;
  8. h) usvaja poslovnik o radu Nezavisnog odbora i izvještava Skupštinu Kantona o svom radu;
  9. i) obavlja i druge poslove koji su stavljeni u njegovu nadležnost ovim Zakonom.
  10. j) po potrebi razmjenjuje informacije, podatke, dokumente po pojedinim predmetima sa Komisijom za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *