KS  nema maćehinsko odnos  prema Općini Hadžići :  Dato više od 7,6 miliona KM za razvoj privrede, poljoprivrede, uređenje vodotoka, kulture, sporta…

Published On 3. April 2022. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

 U nekim oblastima dato daleko  više nego općini Ilidža  , što demantuje  česte priče na sjednicama Općinskog vijeća, kazao  Almir Kardaš (NIP)

Proteklih mjeseci na sjednicama Općinskog vijeća Hadžići  iz vladajuće stranke   govorili  su kako Kanton Sarajevo ima maćehinski odnos prema ovoj općini, da ne podržava projekte, te da u prošloj godini  nije uplaćeno niti jedna marka. Ovo je posebno potencirano prilikom rasprave o realizacija Budžeta u prošloj godini.

Mi smo kontaktirali  misitre u vladi Kantona Sarajevo  da vidimo da li uistina postoji problem i dali postoji taj maćehinsk odnos prema ovoj općini, kako se govori na sjednicama Općinskog vijeća, a to se kasnije prenosi i preko društvenih mreža. Nas isključivo zanima da uradimo nešto za vrijeme svog mandata, za građane ove općine ,da pomognemo ,  da stavimo sve svoje resurse  kako bi što  više novca iz Kantona došlo  u našu općinu, kazao je Almir  Kardaš, vijećnik Naroda i pravde.

Direktno ili indireknto Općini i njenim građanima dato više miliona KM

Kada je  na sjednici Općinskog vijeća pokušao da ukratko govori koje je sve projekte podržao KS i sa koliko novca, često je prekidan od predsjedavajućeg općinskog vijeća Almina Bašića ( Platforma na progres), govoreći da  to nije otišlo u Budžet općine.

Sve se ovo  direktno ili indirektno odnosi na Budžet, ova su sredstva otišla općini Hadžići  za privredu, za uređenje korita rijeka, za razvoj poljoprivrede i druge namjene. Prema riječima ministra Delića  za neke projekte više sredstava je otišlo prema ovoj općini nego Ilidži.Finansirani su projekti kulture, sporta, pomagali klubovima…., kazao je Kardaš.

-To što je  Kanton pomagao klubove sa područja naše općine i druge projekte to ide klubu i za pomenute projekte, ne ide u Budžet općine, istakao  je predsjedavajući Bašić, često   prekidajući  Kardaša da govori koliko je i za šta Kanton Sarajevo pomogao općini Hadžići .

 Kardaš je istakao:…..Ministarstvo privrede.Pored onih 300.000 KM, dodatnih 500.000  KM o čemu sam vas ranije upoznao.Ministarstvo  privrede je 250.000 KM odobrlo za uređenje vodotoka, 700.000 za poljoprivredni posticaj.Čime dolazimo do iznosa od 1.750.000 KM.Prema riječima ministra Delića više nego općini Ilidža. Ministarstvo kulture i sporta je direktno finansiralo klubove. Karate klub „Hadžići“  2.000, „Bošnjak“ 35.000 KM,  „Rolling“ 4.000 Rukometni klub „Hadžići“  45.000, KSIRC 10.000, streljčki klub“ Igman“  4.000 taekwondo klub „ Centar“ 4.000, čime dolazimo do iznosa preko 100.000 KM.

Kardaša je često prekidao predsjedavajući OV-a Bašić, za koga je u medijima pisalo da je odmah nakon izbora za predsjedavajućeg bio nagrađen putovanjem u Tursku…

Bašić:Kardaš to nije Budžet općine. Nema veze šta je davano klubovima…

Kardaš: Dirktno i indirekntno iz Budžeta se finansiraju i ovi klubovi…..

Bilo je više polemika predsjedavajućeg Bašića i vijećnika Kardaša koj je istakao:

– Na kraju ću reći da je Kanton Sarajevo direktno ili indirektno  općini Hadžići, odnosno njenim građanima  u prošloj godini dao  preko 7.600.000,00 KM. Prema tome ne stoje priče koje se i na ovom vijeću pokušava predstaviti  da je KS, dolaskom nove vlasti,  imao maćehinski odnos prema ovoj općini, kazao je Kardaš.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *