ČIJE  INTERESE BRANI OPĆINSKA PRAVOBRANITELJICA MELIHA  HALILAGIĆ

Published On 28. November 2022. | By saliha | Aktuelnosti, Multimedija Sve, Vijesti

 Mada su vijećnici  tražili da se po Odluci   o davanju saglasnost za izgradnju mini hidrocentrale „Toplice 3“ čuje mišljenje

općinske pravobraniteljice Melihe Halilagić, čija je dužnost  da štiti zakon i državnu imovinu, ona je odbina da se o tome očituje

 Da li je tačno pisanje“Žurnala“ gdje se kaže  da  općina Hadžići ne samo da je udovoljila  zahtjev graditelju male hidrocentrale, čak i nakon izmjena zakona, nego je odlučila ustupiti zemljište investitoru kompaniji Ali&Vis besplatno. 

Kako to da se na sjednici Općinskog vijeća usvoji jedna odluka, a  u praksi provodi druga…

 Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća usvojena je Odluka da se da saglasnost za izgradnju mini hidrocentrale „Toplice 3“.

Većina vijećnika  iz opozicije  tome se energično protivila govoreći da se na ovaj način uništavaju ljepote općine Hadžići.

Dupovac: Ugrožena izvorišta pitke vode

-Na Velikom polju ugroženo je izvorište pitke vode. Dali smo saglasnost za gradnju  objekata i  na Brezovači podno Igmana, te je i tu  ugroženo izvorište pitke vode.Predlažem da se ova tačka  skine sa dnevnog reda, kao što smo uradili 7. jula kada je je isti dan Dom naroda Federacije BiH donio odluku o zabrani izgradnje mini hidrocentrala.  Mnogo je ovdje nejasnoća i nedorečenosti, suproptno  je zakonu. Kaže se da  je saglasnost za koncesiju dao Srednjobosnaki kantona. Međutim, ako  se dva i više kantona prepliću, što je ovdje slučaj, onda bi po zakonu saglasnost trebala dati Vlada Federacije BiH.  U materijalu o ovome moralo je biti mišljenje i općinskog pravobranilaštava. Oni su  morali dati saglasnost na ovu odluku , ali je  nema. Zato  tražimo da se  sada na sjednici Općinskog vijeća  obrati općinski pravobranilac, da   čujemo njihovo mišljenje, kazao je Mirsad Dupovac ( SDP ).

Zašto šuti Općinski pravobranilac

I drugi  vijećnici  tražili su izjašnjenje općinske pravobraniteljice Melihe Halilagić. Međutim, i pored upornog insistiranja vijećnika ona se nije obratila.

Općinski pranobranitelj trebao bi braniti zakon, štiti državnu imovinu… U ovom slučaju ona je šutjela. Na zahtjev vijećnika da se obrati  oglušila se , odbila je da se obrati,  da mišljenje,a morala je. Po zakonu je  bila  dužna.

 I onda  se postavlja logično pitanje : Čije to interese brani općinska bravobraniteljica  Melila Halilagić ?

USVOJILI ODLUKU O ZADUŽENJU  3,5  MILIONA, A VEĆ SUTRADAN POTPISALI KREDIT NA  5,3 MILIONA  KM

Ovakvi i sličnih odluka u Općinskom vijeću Hadžići bilo je mnogo. Sjetimo se samo sjednice Općinskog vijeća i kupovine  zemljišta uništene drvne industrije Bjalešnica, koja je radila od 19 vijeka. U početku kao mala pilana. Ovog giganta planski je uništila politika i tajkuni. Svi znamo da je nakon rata  DI Bjelašnica  radila punim kapacitetom, da su nabavljene  najmodernije mašina, da je to trebao biti, kako je tada govorio Mustafa Mujezinović, bivši  premjer KS,  jedna od najvećih firmi u KS. Tu nema otpadaka ,sve se koristi. Pilota, od otpada se prave čačkalice….

Uništili 1.200 radnih mjesta

Tajkuni i politika u Bjelašnici  su  uništili 800 radnih mjesta, 400 u GP Ingrap. Planski je uništena i poljoprivredna zadruga  Tarčin.

Međutim,  to njih nije briga.Važno  je doći do cilja. Što je na takav način uništeno više od 1.200 radnih mjesta, što je danas   najviše nezaposlenih u historiji Hadžića, to  za njih nije važno.

Važno je imati većinu, „preletače“ uz sebe, doći  do cilja, steći korist. Oni su sigurni. Uz sebe  imaju „preletače“ , „papke“,  koji  će to sutra  braniti. Nećete povjerovati da su  to isti to ljudi koji su do juče najgore govorili o radu te iste općinske vlasti,govorili  da vlada kriminal,..da se za lične interese  uništavaju društvena dobra…. Šta sve „potkovi „rade!?

KAZALI DA HADŽIĆI NISU POLJOPRIVREDNA OPĆINA,KADA JE SVE UNIŠTENO DRUGA PRIČA…

Govorili da je džaba ulagati u poljoprivredu, da je to bacanje para, da Hadžići nisu poljoprivredna općina. Danas  kada je uništena najveća poljoprivredna zadruga u KS, kada je uništen stočni  fond, kada je poljoprivredno zemljište  zemljoradničke zadruge  prešlo u ruke općine Hadžići, kada se na mjestu gdje se do juče uzgajala pršenica, ječam…sada  grade  drugi objekti.

Kada je ZZ totalo uništena , kada je nama, kada je vlast  uzele  poljoprivredno zamljište, e, sada kažu  u tu oblast treba da se ulažu milioni . To govore  isti  koji su do jučer  govorili sasvim suprotno.Za nepovjerovati!

Ko su „ Karadžići i Mladići“?

Ko je od vijećnika  imao drukčije mišljenje , govorio da ćemo na taj način uništiti poljoprivredu  koja je okosnica razvoja  općine Hadžići, koja je bila  najbolja u KS ,ti isti su ih vređali, govorili  da govore isto Karadžić i Mladić.Na taj način, vrijeđanjem, težili su da ih ušutkaju, da ni drugi nebi digli svoj glas. Sve zbog ličnih interesa.

Danas traže  da KS nabavi 100   rasplodnih junice, a iste , nakon što je  ZZ Tarčin uništena, lutale Tarčinom.

I tako mogli bi tu još mnogo  toga na dugo i široko nabrajati,  govoriti o „patrioskom“ uništavanju najvećih firmi u Hadžićima.

PRODAJE NAJLJEPŠIH PREDJELA

Dok su patrioti ginuli za zemlju ,borili se protiv okupatora, podrumaši su osmišljavali certifikate, kako da  državnu imovinu kupe  takoreći džaba. Što su ljudi  gradili i stvarali decenijama  oni  su uništili..

Nakon giganata, privrede,koju su planski uništili, sada su na redu prirodne ljepote. Kao na filmskoj traci na području općine Hadžići prodaje se najbolje poljoprvredno zemljište za izgradnju takozvanih „Arapskih naselja“…

USVOJENO JEDNO,POTPISANO SASVIM DRUGO

Na sjednici Općinskog vijeća od  27. 8. 2015. godine bila je Odluk  o kreditnom zaduženju o  kupovini DI  Bjelašnica u iznosu  od  3,5 milion maraka. Međutim, to je bila farsa, kako  bi se što lakše usvojila . Već sutradan sa Bankom  potpisan  sporazum  o kreditu od 5,3 miliona. I niko ne odgovara. Ovdje nisu uračunate kamate, i taj iznos  danas je mnogo veći.

ZAŠTO JE ŠUTJELA PRAVOBRANITELJICA

Zašto je općinska pravobraniteljica šutjela, zašto je odbila da se odbrati vijećnicima kada su zahtjevali njeno mišljenje o izgradnji mini hidrocentrale „Toplice 3“ ,  zašto nije htjela da da svoje mišljenje. Što je po zakonu morala, bila dužna .Za to prima i te kako dobru platu.

Općina Hadžići ne samo da je udovoljila ovom zahtjevu čak i nakon izmjena zakona, nego je odlučila ustupiti zemljište investitoru kompaniji Ali&Vis besplatno, piše u „Žurnalu“.

U „Žurnalu“ u naslovu je pisalo.

Vijećnici Općinskog Vijeća Hadžići svjesno krše zakon: Uprkos zabrani poklanjaju zemljište za izgradnju male hidroelektrane

SUPRTNO ZAKONU       

Dalje citiramo  iz „Žurnala „:

Anes Podić iz ovog udruženja za Žurnal kaže da je u Zakonu o koncesijama Kantona Sarajevo jasno definisan pojam koncesije – to je davanje prava na korištenje prirodnog bogatstva, dobara u općoj upotrebi ili obavljanje djelatnosti od općeg interesa, koje nadležni kantonalni organ dodjeljuje na određeno vrijeme, uz plaćanje koncesione naknade, domaćem ili stranom pravnom licu registrovanom za obavljanje privredne djelatnosti:
S obzirom da se nigdje u odluci koju je usvojilo OV Hadžići ne spominje koncesija, onda je jedino moguće da je riječ o poklonu, jer treća mogućnost po našim zakonima ne postoji. Na ovaj način se privatniku pokušava pokloniti državno zemljište za gradnju male hidroelektrane – kaže Podić za Žurnal.

Ministarstvo poljoprivrede SBK je u februaru 2021. godine zatražilo od Općine Hadžići da izdaju saglasnost za izgradnju mHE na rijeci Lepenici.
Odlukom Vlade SBK iz 2012. koncesija za ovu mHE prenesena je sa kompanije DF Gradnja, koja je kćerka firme Eko Elektron, na preduzeće Ali&Vis iz Kreševa:
– Prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti  Ministarstvo prostornog uređenja je uočilo da dio akumulacije jezera graniči sa općinom Hadžići. Shodno Zakonu o koncesijama uslov za izdavanje koncesije je i saglasnot Općinskog vijeća svih općina na kojima se nalazi buduća koncesija – napisao je u dopisu Općini Hadžići ministar Salkan Merdžanić.

Općina Hadžići ne samo da je udovoljila ovom zahtjevu čak i nakon izmjena zakona, nego je odlučila ustupiti zemljište investitoru kompaniji Ali&Vis besplatno.

Da li je sve ovo dobro „podmazano“, i koliko!? Da li  su hajrovali i oni koji su glasali,koji su to hvalili, a do jučer bili protiv. Govorili da se na taj način uništavaju rijeke, prirodne ljepote, da uništavaju prirodna dobra…

MUJANOVIĆ: Poklon od  200.000 eura na kafu

O prodaji zemljišta na Vilovcu, na društvenim mrežema Admir Mujanović je dugo pisao. Ovo je jedan od njegovi citata:

-„Ja znam da su od je investitor 23.10 2016 dao 200.000,00 eura na kafu. Novac je ostavljen u kancelariju stranke. Ja sam o ovome pisao i ovo sam prijavio tužilaštvu. Sve nam je ovako. Merđanić polje još nije završeno a opština je prošla zemljište i onda u sudskim procesima i izgradnji infrastrukture potrošili duplo više para nego što su uzeli od prodaje zemljišta. Sve je ovo po džepu građanima“ Završen citat.

Jedno usvoje, gradi se sasvim nešto drugo

Na sjednici Općinskog vijeća usvojili su Odluku da se u Ljubovčima gradi fabrika drvne industrije. Međutim, umjesto toga, na tom istom mjestu, izgrađena  vila takuna.Usvojili jedno, a izgrađeno sasvim nešto drugo, suprotno zakonu.

Nakon ovih i drugih pisanja  na Mujanovića je počela  velika hajka .Čak i na sjednici Općinskog vijeća, što je sutrotno zakonu,tražili da se ispita promjena njegovog imena, suprotno svim zakonima na sjednici Općinskog vijeća  pročitan njegov  životni put. Kada je na tom  istom Općinskog vijeća htjeo da iznese pojedinosti o kriminalnim radnjama nisu mu dali.Čak i oni koji su do jučer javno na društvenim  mrežama govorili o nezakonitim i kriminalnim rabotama. Sve sa ciljem  kako bi se zataškala istina o kojoj je govorio.

 Jedno govorili tada, danas sasvim promjenili mišljenje.Nemožete ih prepoznati  kao da  to  nisu ti isti ljudi. Ovo sve govori koliko su potkovi moćni.

Koliko su istinite priče  o potkovima o davanju saglasnosti oko izgradnje male hidrocentrale Toplice 3 da je  mnogo toga podmazano,  da je općinska pravobraniteljica odbila da se obrati vijećnicima, a bila je dužna,  da su je uzaludno  prozivali, tražili njeno mišljenje….


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *