OBMANE I LAŽI OPĆINSKE PRAVOBRANITELJICE MELIHE HALILAGIĆ

Published On 9. February 2024. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

Samo zahvaljujući trojici preletača-papaka, koji su prevarili svoje birači, koji su prije izbora pričali jedno a odmah nakon izboru zbog ličnih interesa pohitali u zagrljaj SDA i načelniku Ejuboviću, kojeg su baš ta trojica papaka najviše kritikovali da  radi suprotno zakonu, da ne poštuje  Općinsko vijeće, da je svu vlast prigrabio u svoje ruke , da jedno govori a sasvim drugo radi, i izgovarali mnoge ružne riječi koje nebi ponavljali , Melili Halilagić, nedavno je na sjednici Općinskog vijeća obnovljen  mandat općinske pravobraniteljice.Rezultat glasanja sa trojicom papaka- preletača  bio je 14:13.Znači prošla je kroz iglene uši, a presudili su glasovi preletača-papaka koji su prevarili građane.

Zar nije čudno da njenim dolaskom općina sve više gubi sudske sporove, da je veliki broj  tužbi protiv općine Hadžići ,da  se izgubljeni  sporovi plaćaju iz Budžeta sredstvima građana, a da niko ne odgovara. Mada bi  ona trebala da štiti zakon i društvenu imovinu, njenim dolaskom radi se sasvim suprotno. Mnogo je primjera koje ovdje navedimo.

Gubi na Općinskom i Kantonalnom sudu

Kakva je to općinska pravobraniteljica kojoj je Remzija Balić na Općinskom i Kantonalno sudu ukupno  poništio čak osam rješenja, mada su u većini slučajeva njegovi advokata radili u korist Općine Hadžići. Prepravljali zapisnike, krali dokaze iz sudskih spisa, a na Kantonalnom sudu, u presudi piše da je Balića zastupao Esad Oruč, advokat iz Ilidže. Mada  mu je Balić u 2019 godine otkazao punomoć, a 6.2.2019. godine od njega preuzeo dokumentaciju iz spisa predmeta. On ga suprotno zakonu, mada mu je oduzete punomoć zastupao na ročištu 1.6.2022. godine. Ovdje se najbolje vidi o mahinacijama sudske mafije i stranačkih advokata. Još zanimljivije je da Balić više od dva mjeseca  nije znao za presudu, jer je presuda poslata advokatu Oruču, kome je Balić prije tri godine otkazao punomoć,  niti je znao za suđenje i presudu, a on je vlasnik predmeta.

Ovo  je samo mali dio  o nezakonitom radu nadležnih , koji su na općinskom i kantonalnom sudu ukupno izgubili osam presuda.

Ovdje se ne računa presuda Odobra državne službe za žalbe, koju je Općinski i kantonalni sud poništio kao nezaknite, a koji su radili u koristi Općine Hadžići. Mada je Balić bio na bolovanju, u bolnici,  Općinska  discipiska komisija donijela je rješenje  bez njegovog saslušanja  nakon objave teksta o krađi stvari legendarnog komandanta Čede Domuza, da mu se odbije od plate pet radnih dana. Naime, dobivao je prijetnje da njega nije briga za krađu, da nije njegovo da o tome piše, da se on ne smije miješati u to,  inače će biti kažnjen. Mada je  prije toga napisao na hiljade tekstova.

Odbor državne službe za žalbe , umjesto da brani zakon, radio je u korist vlasti i općine Hadžići.I Općinski i Kantonalni sud poništilo je  rješenja Odbora državne službe za žalbe kao nezakonita, pa se može  reći, ako se računa i ova presuda, da je poništeno čak deset rješenje. Samo na ovom  može se  zaključiti  koliko je bio mobing nadležnih, kroz koji sada prolaze i trojica  pomoćnika  načelnika općine.

Jedan od novih primjera je izgradnja stambene zgrade u samom centru Hadžići, gdje su se pomoćnici načenika tjerali da rade suprotno zakonu.

KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV NADLEŽNIH

Eldar Čović, do jučer  pomoćnik načelnika  u Službi za imovinsko pravne poslove, geodeske poslove i katastar neketnina  općine Hadžići  kaže da su 12.7.2023. godine bili primorani podnijeti  krivične prijave  Kantonalnom sudu zbog postojanja osnovne sumlje za počinjenje više različitih krivičnih djela

 -U naknadnom postupku, riješavajući po zahtjev smjenjenih službenika, Odbor državne službe za žalbe poništio je oba rješenja načelnika općine Hamde Ejubovića, kojim je izvršen nezakonit interni premještaj , to jest nezakonita smjena sa radnih mjesta.Boreći se za svoja prava  i za svoj radno-pravni status smijenjeni službenici  su  izhodovali  odluke  u vlastitu korist  , a Federalna uprava za geodeske i imovisko-pravne poslove  poništila riješenja inspektora o uplanjenju objekta, te  su na takav način dokazali  da je naš rad  u cijelosti bio zakonit, i da su odlukama načelnika općine Hamde Ejubovića ugrožena osnovna ljudska prava , kaže Čović.

Mnogo je stvari što se općinskoj pravoraniteljici stavlja na  teret.

ODBILA DA SE OČITUJE

Mada su vijećnici  tražili da se po Odluci   o davanju saglasnost za izgradnju mini hidrocentrale „Toplice 3“ čuje mišljenje općinske pravobraniteljice Melihe Halilagić, čija je dužnost  da štiti zakon i državnu imovinu, ona je odbila da se o tome očituje

 Da li je tačno pisanje“Žurnala“ gdje se kaže  da  općina Hadžići ne samo da je udovoljila  zahtjev graditelju male hidrocentrale, čak i nakon izmjena zakona, nego je odlučila ustupiti zemljište investitoru kompaniji Ali&Vis besplatno. 

Kako to da se na sjednici Općinskog vijeća usvoji jedna odluka, a  u praksi provodi druga…

 Uprkos zabrani Federalnog parlamenta  na sjednici Općinskog vijeća usvojena je Odluka da se da saglasnost za izgradnju mini hidrocentrale „Toplice 3“.

Većina vijećnika  iz opozicije  tome se energično protivila govoreći da se na ovaj način uništavaju ljepote općine Hadžići.

Dupovac: Ugrožena izvorišta pitke vode

-Na Velikom polju ugroženo je izvorište pitke vode. Dali smo saglasnost za gradnju  objekata i  na Brezovači podno Igmana, te je i tu  ugroženo izvorište pitke vode.Predlažem da se ova tačka  skine sa dnevnog reda, kao što smo uradili 7. jula kada je je isti dan Dom naroda Federacije BiH donio odluku o zabrani izgradnje mini hidrocentrala.  Mnogo je ovdje nejasnoća i nedorečenosti, suproptno  je zakonu. Kaže se da  je saglasnost za koncesiju dao Srednjobosnaki kantona. Međutim, ako  se dva i više kantona prepliću, što je ovdje slučaj, onda bi po zakonu saglasnost trebala dati Vlada Federacije BiH.  U materijalu o ovome moralo je biti mišljenje i općinskog pravobranilaštava. Oni su  morali dati saglasnost na ovu odluku , ali je  nema. Zato  tražimo da se  sada na sjednici Općinskog vijeća  obrati općinski pravobranilac, da   čujemo njihovo mišljenje, kazao je Mirsad Dupovac ( SDP ).

Zašto šuti Općinski pravobranilac

I drugi  vijećnici  tražili su izjašnjenje općinske pravobraniteljice Melihe Halilagić. Međutim, i pored upornog insistiranja vijećnika ona se nije obratila.

Općinski pranobranitelj trebao bi braniti zakon, štiti državnu imovinu… U ovom slučaju ona je šutjela. Na zahtjev vijećnika da se obrati  oglušila se , odbila je da se obrati,  da mišljenje,a morala je. Po zakonu je  bila  dužna.

 I onda  se postavlja logično pitanje : Čije to interese brani općinska bravobraniteljica  Melila Halilagić ? Da li je njenim nezakonitim radom ona nagrađena, a sve to u dobroj mjeri ide na duši trojici preletača-papaka.

USVOJILI ODLUKU O ZADUŽENJU  3,5  MILIONA, A VEĆ SUTRADAN POTPISALI KREDIT NA  5,3 MILIONA  KM

Ovakvi i sličnih odluka u Općinskom vijeću Hadžići bilo je mnogo. Sjetimo se samo sjednice Općinskog vijeća i kupovine  zemljišta uništene drvne industrije Bjalešnica, koja je radila od 19 vijeka. U početku kao mala pilana. Ovog giganta planski je uništila politika i tajkuni. Svi znamo da je nakon rata  DI Bjelašnica  radila punim kapacitetom, da su nabavljene  najmodernije mašina, da je to trebao biti, kako je tada govorio Mustafa Mujezinović, bivši  premjer KS,  jedna od najvećih firmi u KS. Tu nema otpadaka ,sve se koristi. Pilota, od otpada se prave čačkalice….

Uništili 1.200 radnih mjesta

Tajkuni i politika u Bjelašnici  su  uništili 800 radnih mjesta, 400 u GP Ingrap. Planski je , za vrijeme načelnika Hamde Ejubovića,uništena i poljoprivredna zadruga  Tarčin.

Međutim,  to njih nije briga.Važno  je doći do cilja. Što je na takav način uništeno više od 1.200 radnih mjesta, što je danas   najviše nezaposlenih u historiji Hadžića, to  za njih nije važno.

Važno je imati većinu, „preletače“ uz sebe, doći  do cilja, steći korist. Oni su sigurni. Uz sebe  imaju „preletače“ , „papke“,  koji  će to sutra  braniti. Nećete povjerovati da su  to isti to ljudi koji su do juče najgore govorili o radu te iste općinske vlasti,govorili  da vlada kriminal,..da se za lične interese  uništavaju društvena dobra…. Šta sve „potkovi „rade!?

KAZALI DA HADŽIĆI NISU POLJOPRIVREDNA OPĆINA,KADA JE SVE UNIŠTENO DRUGA PRIČA…

Govorili da je džaba ulagati u poljoprivredu, da je to bacanje para, da Hadžići nisu poljoprivredna općina. Danas  kada je uništena najveća poljoprivredna zadruga u KS, kada je uništen stočni  fond, kada je poljoprivredno zemljište  zemljoradničke zadruge  prešlo u ruke općine Hadžići, kada se na mjestu gdje se do juče uzgajala pršenica, ječam…sada  grade  drugi objekti.

Kada je ZZ totalo uništena , kada je nema, kada je vlast  uzele  poljoprivredno zamljište, e, sada kažu  u tu oblast treba da se ulažu milioni . To govore  isti  koji su do jučer  govorili sasvim suprotno.Za nepovjerovati!

Ko su „ Karadžići i Mladići“?

Ko je od vijećnika  imao drukčije mišljenje , govorio da ćemo na taj način uništiti poljoprivredu  koja je okosnica razvoja  općine Hadžići, koja je bila  najbolja u KS ,ti isti su ih vređali, govorili  da govore isto Karadžić i Mladić.Na taj način, vrijeđanjem, težili su da ih ušutkaju, da ni drugi nebi digli svoj glas. Sve zbog ličnih interesa.

I tako mogli bi tu još mnogo  toga na dugo i široko nabrajati,  govoriti o „patrioskom“ uništavanju najvećih firmi u Hadžićima.

PRODAJE NAJLJEPŠIH PREDJELA

Dok su patrioti ginuli za zemlju ,borili se protiv okupatora, podrumaši su osmišljavali certifikate, kako da  državnu imovinu kupe  takoreći džaba. Što su ljudi  gradili i stvarali decenijama  oni  su uništili..

Nakon giganata, privrede,koju su planski uništili, sada su na redu prirodne ljepote. Kao na filmskoj traci na području općine Hadžići prodaje se najbolje poljoprvredno zemljište za izgradnju takozvanih „Arapskih naselja“…

USVOJENO JEDNO,POTPISANO SASVIM DRUGO

Na sjednici Općinskog vijeća od  27. 8. 2015. godine bila je Odluk  o kreditnom zaduženju o  kupovini DI  Bjelašnica u iznosu  od  3,5 milion maraka. Međutim, to je bila farsa, kako  bi se što lakše usvojila . Već sutradan sa Bankom  potpisan  sporazum  o kreditu od 5,3 miliona. I niko ne odgovara. Ovdje nisu uračunate kamate, i taj iznos  danas je mnogo veći.

ZAŠTO JE ŠUTJELA PRAVOBRANITELJICA

Zašto je općinska pravobraniteljica šutjela, zašto je odbila da se odbrati vijećnicima kada su zahtjevali njeno mišljenje o izgradnji mini hidrocentrale „Toplice 3“ ,  zašto nije htjela da da svoje mišljenje. Što je po zakonu morala, bila dužna .Za to prima i te kako dobru platu.

Općina Hadžići ne samo da je udovoljila ovom zahtjevu čak i nakon izmjena zakona, nego je odlučila ustupiti zemljište investitoru kompaniji Ali&Vis besplatno, piše u „Žurnalu“.

U „Žurnalu“ u naslovu je pisalo.

Vijećnici Općinskog Vijeća Hadžići svjesno krše zakon: Uprkos zabrani poklanjaju zemljište za izgradnju male hidroelektrane

SUPRTNO ZAKONU       

Dalje citiramo  iz „Žurnala „:

Anes Podić iz ovog udruženja za Žurnal kaže da je u Zakonu o koncesijama Kantona Sarajevo jasno definisan pojam koncesije – to je davanje prava na korištenje prirodnog bogatstva, dobara u općoj upotrebi ili obavljanje djelatnosti od općeg interesa, koje nadležni kantonalni organ dodjeljuje na određeno vrijeme, uz plaćanje koncesione naknade, domaćem ili stranom pravnom licu registrovanom za obavljanje privredne djelatnosti:
S obzirom da se nigdje u odluci koju je usvojilo OV Hadžići ne spominje koncesija, onda je jedino moguće da je riječ o poklonu, jer treća mogućnost po našim zakonima ne postoji. Na ovaj način se privatniku pokušava pokloniti državno zemljište za gradnju male hidroelektrane – kaže Podić za Žurnal.

Ministarstvo poljoprivrede SBK je u februaru 2021. godine zatražilo od Općine Hadžići da izdaju saglasnost za izgradnju mHE na rijeci Lepenici.
Odlukom Vlade SBK iz 2012. koncesija za ovu mHE prenesena je sa kompanije DF Gradnja, koja je kćerka firme Eko Elektron, na preduzeće Ali&Vis iz Kreševa:
– Prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti  Ministarstvo prostornog uređenja je uočilo da dio akumulacije jezera graniči sa općinom Hadžići. Shodno Zakonu o koncesijama uslov za izdavanje koncesije je i saglasnot Općinskog vijeća svih općina na kojima se nalazi buduća koncesija – napisao je u dopisu Općini Hadžići ministar Salkan Merdžanić.

DA LI JE DOBRO “PODMAZANO

Općina Hadžići ne samo da je udovoljila ovom zahtjevu čak i nakon izmjena zakona, nego je odlučila ustupiti zemljište investitoru kompaniji Ali&Vis besplatno.

Da li je sve ovo dobro „podmazano“, i koliko!? Da li  su hajrovali i oni koji su glasali,koji su to hvalili, a do jučer bili protiv. Govorili da se na taj način uništavaju rijeke, prirodne ljepote, da uništavaju prirodna dobra…

NEZAKONITA GRADNJA NA DVIJE PARCELE

Vratimo se sada na najnoviji primjer izgradnje stambene zgrade u samom centru Hadžići i vrijedi još jednom ponoviti izjavu dojučerašnjeg pomoćnika načelnika općine, kome je načelnik  svojevremeno govorio da je Čović najbolji pravnik u općini Hadžići.

-Federalna uprava za geodeske i imovinsko pravne poslove konstatuje da je sporni objekt nezakonito izgrađen na još dvije parcele, te da je za uplanjenje objekta neophpdmo riješiti imovinsko pravne odnose na te dvije parcele, promjeniti  građevinsko tehničku dokumentaciju, pa tek u takvoj situaciji pristupiti uplanjenju komplatnog objekta.Time se potvrđuje stav nezakonito smjenjenih službenika da je objekt nezakonito izgrađen pored matične na još dvije parcele.Navedeno riješenje Federalne uprave  za geodeske i imovinsko pravne poslove je konačno i izvršno,  te se isto može preispitivati samo pokretanj tužbe pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, kaže Čović

Krivične prijave protiv načelnika Ejubovića

Ističe da su 12.7.2023. godine bili primorani podnijeti  krivične prijave  Kantonalnom sudu zbog postojanja osnovne sumlje za počinjenje više različitih krivičnih djela.

 -U naknadnom postupku, riješavajući po zahtjev smjenjenih službenika, Odbor državne službe za žalbe poništio je oba rješenja načelnika općine Hamde Ejubovića, kojim je izvršen nezakonit interni premještaj , to jest nezakonita smjena sa radnih mjesta.Boreći se za svoja prava  i za svoj radno-pravni status smijenjeni službenici  su  izhodovali  odluke  u vlastitu korist  , a Federalna uprava za geodeske i imovisko-pravne poslove  poništila riješenja inspektora o uplanjenju objekta, te  su na takav način dokazali  da je naš rad  u cijelosti bio zakonit, i da su odlukama načelnika općine Hamde Ejubovića ugrožena osnovna ljudska prava , kaže Čović.

MOBING NAD UPOSLENICIMA

Da bi zbog velikog mobinga sačuvao narušeno zdravlje podnio sam otkaz s posla, a to je uradio i bivši šef kabineta načelnika općine.Šef  Odsjeka za katastar nekretnina  je na bolovanju, bori se sa teškim zdravstvenim stanjem uzrokovanim brutalnim mobingon, kaže Čović.

Direktor  Federalne uprave za  geodske i imovinsko  poslove  20.12.2023. godine  poništio rješenje  federalnog inspektora  kao nezakonito o uplanjenju stambene zgrade ,  i sada se postavlja pitanje  kakva je dalje sudbina objekta. Da li će  staniri koji su kupuli stan biti  oštećeni …

Zašto se dolaskom općinske pravobranitelice, što pokazuju ovi primjeri, manje poštuje zakon, zašto toliko građana tuže općinu i zašto se gube sporovi, hoći li umjesto što se sada plaća iz Budžeta, izgubljene sudske troškove plaćati prekršitelji zakona, samo su neke d pitanja koja se postavljaju.

ŠTA KAŽU GRAĐANI

Ko je od Hoše “klepio” dva stana

Mislim da se nigdje ne krše zakoni kao u Hadžićima. Recite ko je odgovarao kada je nezakonito, mimo regolacionog plana, znanja vijećnika, obavezujeće rasprave i drugih obavezujućih odluka u Hadžićima izgrađena benzinska pumpa i autopraonica. Niko! Bojim se da će tako biti i sa stambenom zgradom u samom centru Hadžića. Jedan dio  vijećnika iz opozicije stalno su u vlasti.Osim praznih priča ništa ne djeluju. Volio bi da se varam, ali mislim da će isto tako biti ,kao i sa benzinskom pumpom.Naknadno usvojiti izmjenu regulacionog plana, neko dobiti dobar poklon  i tako ponovo sve ispočetka.Bilo je govora  da će investitor Hoše od svojih sredstava napraviti multimedijalnu salu.A nije bilo tako. Velika sredstva platio je neko drugi.A neko je sam od Hoše “klepio” dva stana. Dok neko čitav život otplaćuje kredit da bi riješi životno pitanje neko dobije dva,  tek tako…., kaže Mirza N.

Trebala štititi zakon i državnu imovinu

U općini Hadžići neko vozi đipove. Kako može da općinska pravobraniteljica ne daje svoje mišljenje da li je nešto u skladu zakona, ako je to u opisu njenog posla. Trebala  bi štititi zakon i državnu imovinu.A vidimo, kako je pisano  u Žurnalu  , da se državna imovina nekome daje džaba. Što to ne daju svoju babovinu, već državnu. Državno krčme  na sve načine.Žalosno je i tužno, mi opoziciju, na žalost,  uopće i nemamo, ističe Omer N.

Privatno parkiralište u samom centru

Recite mi samo ko je kako iza Multimedijalne sale nekome dao zemljište da to prisvoji, zagradi, a mi nemamo gdje parkirati.Da li neko odgovarao.Ovdje se krčni državno kao da je to njihovo privatno.Zapravo, da je to njihovo tako  nebi  radili.Žalosno je da ovdje niko ne odgovara.Čujem da je na sjednici Vijeća, odluka koja nije prošla,  jer iz vlasti nije došao jedan od vijećnika, na dnevni red stavljena već na narednoj, iako je od te neusvojene odluke trebalo proći šest mjeseci. Opozicija mirno sjedi, ništa ne preduzima, mi je zapravo i nemamo,  mada je Odluka sada nezakonito usvojena. Dok u drugim općinama opozicija radi na smjeni načelnika, da su imali više vremena to bi i sproveli u djelo , dotle se kod nas,  pred očima sviju,   krše zakoni….Od jadnim prelatačima, koji su izdali svoje glasači nebi govorila.Smuči mi se spomenuti njihova imena.Osušila im se ruka ko za njih bude glasao… kaže Merima B.

Kako se zgrada mogla graditi bez papira

Pitam vas kako je uopće stambena zgrada mogla da se gradi ako nema sve potrebne papire. Je li neko  možda dobio poslovne prostore, stanove pa je zgrada nezakonito proširena na još dvije parcele, računajući da će načelnik i općinska pavobraniteljica srediti papire. To se tako radilo do sada. Za izgradnju benzinske pumpe nisu znali čak ni općinski vijećnici. Objekti se  nezakonito gradili  i u rijeci Zujevini, pa kasnije sve legalizovano. Uništiše nam park, srce općine, unakaziše Hadžiće, sami promjeniše  plan. Kažu u vodovod uložili 21 milion, a isti kažu pola cijevi šuplje i curi voda. To znači da u vodu ulazi zemlja, pijesak, i ko zna šta sve, i mi to sve pijemo. Za 21 milion mogli su više puta sve cijevi promjeniti, pozlatiti ih. Zato njima trebaju papci-preletači da  aminuju njihov nezakoniti rad.Za to i oni budu  debelo nagrađeni.Tužno i žalosno, a do juče ti papci vlast nazivali  lopovima, kriminalcima … ističe Mirsad O.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *