Browsing the "transferi" Tag →

U narednom periodu vršit će intenzivniiji nadzor nad primjenom propisa Vlade Kantona Sarajevo Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, a na čijem čelu je šef Erduan Kafedžić, u narednom periodu vršit...

Read More →