Sjednica OV-a Hadžić  : Za 61 minutu završili sve tačke dnevnog reda

Published On 30. January 2020. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

Nepamti se da su tako brzo i lako zaradili paušal, koji je veći o penzija najvećeg broja penzionera u BiH. Mada ni riječ nisu progovorili za sat zaradili više što neki  krvavo dobiju  za mjesec.

Da  je danas najbolje  biti u općinskom vijeću, skupštini ili drugom organu državnih institucija govori i današnja sjednica Općinskog vijeća Hadžići.Mada bi trebali da se bore za građane, svoje birače, da riješavaju mnoge probleme, na današnjoj sjednici gotovo da  nisu progovorili.

Većinom glasova  usvojili su  je izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave za prošlu  i Program rada za 2020. godinu.Rasprave gotovo da i nije bilo. Neki od vijećnika izvještaj nisu podržali. Smatrali su da se nije radilo kako  treba.

Mada se raspravljhalo i po izvještaju i Programa rada Općinskog vijeća za prošlu godinu i radu radnih tijela  Vijeća,  sjednica je završena za tačno 61 minutu. Nepamti se da su vijećnici tako brzo i lako zaradili  paušal, koji je veći od penzija najvećeg broja penzionera u BiH.

Usvojena je Odluku o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom.

Vijećnik SDP-a Mirsad Dupovac kritikovao je nadležne što  ne odgovaraju na postavljena vijećnička pitanja.

Razgovarali smo sa nekim od vijećnika i pitali   za razloge  takvog rada.

Javno smo govorili  o kršenju zakona.Veliki broj informaci nismo usvojili kao i ovaj izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave za prošlu  i Program rada za 2020. godinu.

Protestovali  smo o gomilnju administracije. Bili protiv primanja novih službenika . Danas  u općini Hadžići radi čak pet puta više administrativaca, u odnosu na prije rata.Tada su Hadžići po razvijenosti  i privredi bili na desetom mjestu u BiH. Umjesto privrede danas raste administracija.

Mislimo da bar pola građana  Hadžića znaju da danas u općini Hadžići rade lica koja su odavno trebali ići u penziju.Građani i nas pitaju dali je  istina, kako se priča po čaršiji , da su išli  u PIO  da se briše dio radnog staža.Zna se da neke, danas pomoćnice načelnika općine, u ovoj ustanovi  rade  još od  prije 1980. godine. Sve se zna. Na građanima je  da sutra odluče  hoće li podržati takav rad. Nas je manjina u Općinskom vijeću.

Zna se da je  na  predohnoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići  usvojen Plan parcelacije„Drozgometva“ ,kao da se takozvano aprapsko naselje  tek treba graditi, a objekti odavno  izgrađeni.Takav je slučaj bio i na predhodnoj sjednici kada je također većinom glasova usvojen  plan parcelacije Dragovića. I u ovom slučaju objekti  izgrađeni. Građani  spravom negoduju. Vijeće donosi odluku za parcelaciju nečega  što je već izgrađeno , a  da  građani, na čijem se području  gradi i nisu upoznati da će se tako nešto u njihovom mjestu  graditi.

Većina danas odlučuje, mi smo tu bespomoćni.Mi  takav rad nismo podržali.

Da se sada ne spominje  predhodni sazivi Općinskog vijeća, kada se  govorilo da će se u Ljubovčićima graditi  tvornicu drvne indsustrije. Takva odluka usvojena. Kada ono na kraju izađe   vila tajkuna.Nas vlast slagala  mi  građane,  svoje birače. Takvi i slični primjera imamo zaista mnogo.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *