HADŽIĆI Sprega vlasti i izvođača radova : Zašto se umjesto kazne nagrađuje izvođač radova

Published On 2. March 2020. | By saliha | Aktuelnosti, Multimedija Sve, Vijesti

Foto: Zašto su nadležni čekali da istekne garantni rok, pa da se put ponovo plaća iz Budžeta, sredstvima građana

Umjesto da  nadležni u općini Hadžići  urgiraju da  izvođača radova  na putu od OŠ „ 6.mart“ prema Drozgometvi , koji se finanirao sredstvima Direkcije za ceste KS, zbog loše urađenih radova u garantnom roku  svojim sredstvima  otkloni nedostatke,  to je ponovo  urađno sredstvima građana. Da li se na pomenutom putu štedjelo u asfaltu i drugim materijalima da bi se gradio i asfaltirao put do nečijih kuće, vikendica tajkuna, ili su pare završile u nečijim džepovima…?

 Na insistiranje građana u više navrata  klub vijećnika SDP-a postavljao  je vijećnička pitanja u vezi izgradnje puta  od  OŠ „ 6. mart „ prema Drozometvi.

U posljednjem vijećničkom  pitanju se kaže:

Obzirom da sam 23.02.2017. godine postavio vijećničko pitanje koje se odnosilo na tada već loše stanje saobraćajnice koja je rekonstruisana u drugoj polovini 2015. godine od OŠ „6. MART“ Hadžići prema Drozgometvi, dobio sam odgovor da je održan sastanak sa izvođačem radova BUCOMERC d.o.o, predstavnicima Direkcije za ceste KS, 13.03.2017. godine.

Rezultat tog sastanka je bio zahtjev Direkcije za ceste KS (od 16.03.2017) prema izvođaču radova BUCOMERC d.o.o. za sanaciju saobraćajnice.

Obzirom da nikada nije došlo do pomenute sanacije, pitam predstavnike općine Hadžići – nadležnu službu, da li se trenutna sanacija saobraćajnice finansira dodatnim sredstvima općine Hadžići, ili je saobraćajnica u garantnom roku  te se sanacija izvodi na teret izvođača?       Mirsad Dupovac, predsjednik Kluba vijećnika                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                     

Odgovor načelnika općine Hamde Ejubovića:                                                     

Poštovani,

U vezi vijećničkog pitanja postavljenog na Trinestoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići  od 26.12.2019. godine, od  strane Kluba vijećnika SDP-a, obavještavamo Vas da je put  Hadžići-Drozgometva- Mokrine   u nadležnosti Kantona Sarajevo – Direkcije za puteve KS, koja istim upravlja  i zadužena je za rekonstrukiju i održavanje istog.

Na sastanku predstavnika općine Hadžići i Direkcije za puteve KS  održanom 4.2.2020. godine  u prostorijama Direkcije konstatovano je da je garantni rok predmetnih radova istekao , te da će se poptuna rekonstrukcija svih oštećenih  izvršiti sredstvima Budžeta KS.

 Također, obavještavamo Vas da je privremena sanacija oštećenja koja je vršena tokom 2019. godine  finansirala Direkcija sredstvima Budžeta KS, kaže se u odgovoru na vijećničko pitanje kojeg potpisuje načelnik općine Hadžići Hamdo  Ejubović.

Vijećnika Dupovca pitali su za komentar u vezi odgovora načelnika općine na postavljeno pitanje.

-Nakon velikih  žalbi  građana kao što se vidi,  još ranije postavio  sam vijećničko pitanje u vezi loše urađenih radova na putu,   i tražio odgovor ko je bio u nadzornom odboru  za praćenje kavliteta radova,  jer je put zbog nekavlitetnih radova odmah, neposredno nakon predaje na upotrebu ,  pokazao  nedostatke.Nisam dobio odgovor imena nadzornog  organa, ali mi je tada  odgovoreno,  da je po zakonu  izvođač dužan otkloniti sve nedostatke o svome trošku, pošto još uvijek traje  garantni rok , i da će isti  izvođar radova, „BUCOMERC“,   to  morati uraditi.

 Zašto to nije urađeno u tom periodu, zašto se i zbog čega čekalo  da istekne  garantni zakonski rok,  i  da se rekostrukcija puta izvši sredstvima građana, odnosno iz budžeta KS nije mi jesno, kazao nam je Dupovac.

 SPREGA VLASTI I IZVOĐAČA?

 I na ovaj način, nažalost, pokazuje se sprega vlasti i prilegovanih izvođača radova.Zbog čega vlast nije insistirala da izvođač radova nedostatke otkloni u zakonskom roku, zar to nije bilo u njenom interesu, kako je uopće nadzorni odbor mogao prihvatiti nekvalitetno urađene radova, a nedostaci su se  pokazali  odmah nakon puštanja puta u upotrebu. Poput ispucalog  asfalta , mnoga uleganuća na putu i  drugi nedostaci, gdje se vidi tanak sloj asfalta preko pijeska, pa se na putu stvarale rupe…

Očito je da je put urađen na brzinu, pred izbore, i da je neko štedio u materijalu, kao i u samoj debljini asfaltne podloge.

ZAŠTO SE ČEKALO DA ISTEKNE GARANTNI ROK ?

I pored toga vlast nagrađuje  izvođača radova, i nije željela  da on o svom trošku, u garantnom roku, izvrši rekonstrukciju puta.Zbog čega, kakva je to sprega i tolika ljubav vlasti i izvođača radova, pa je sve ponovo palo da se naknadni radovi izvrše na teret  građana.

DA LI SE ASFALTIRALO DO VIKENDICA TAJKUNA, NEČIJIH KUĆA…

Nakog ovog saznanja postavlja se logično pitanje : da li se slučajno od toga puta asfaltirao  i  gradio put do nečije kuće ,vikendica tajkuna  i nekih drugih objekata , pa se štedjelo na materijalu prilikom izgradnje pomenutog puta? Kako to da  izvođač  u garantnom roku nije o svome trošku otklonio nedostatke, što je po zakonu bio obavezan,  već se čekalo da rok istekne, pa da  sve to ponovo  padne na teret građana.

Šta je radio nadzorni odbor,što se ne kažu  njihova imena, ko ih i zašto krije, a zna se da su stranački poslušnici, i rade po uputama vlasti.Zašto oni ne odgovaraju? Mnogo je pitanja na koje se, na žalost, i ovog puta neće dobiti odgovor.

 Za nebi bilo bolje da se o tih sredstava, što je Katon izdvojio za novu  rekonstrukciju  lošeg urađenog puta,  izgradio  drugi put do nekog  sela u općini Hadžići…

ZAŠTO NIKO NE ODGOVARA ?

Ovakvo, umjesto kazne što nije propisno uradio put ,čiji su se nedostaci pokazali odmah nakon upotrebe, nadležni ga nagrađuju.Umjesto njega sve se plaća se  iz Budžeta, sredstvima građana.Dokle, i hoće li se već jednom prestati sa takvim radom!?.

Koliko je takvih i sličnih slučajeva  bilo ranije na području ove općine.Odgovor  sigurno je , nećemo dobiti.I pitanje: – gdje je odgovornost vlasti?

ZAŠTO RADE PENZIONERI!?

Zato  nije čudo što pojedini uposlenici općine Hadžići, koji su po svim osnovama zakona davno trebali biti u mirovinu,  i dalje rade.Vlast će se teško odreći njihovih usluga, da dođu mlađi, sposobniji, koji nisu korurpirani…Čak i pojedine pomoćnice načelnika općine Hadžići i dalje rade, mada  su davno napunile 40 godina staža.Da su muško po zakonu bi išle u penziju.

 Očito , dobro su se pokazale u ovakvim i sličnim radnjama,pa će vjerovatno, kako kaže u pismu jedna čitateljica , nane radite sve dok budu mogle  stajati na nogama.

 ZAŠTO SE ŠTITE IMENA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Vikendice tajkuna, i put do nečijih kuća očito je imaju prioritet nad građanima, Štiti se izvođač radova, imena nadzornog odbora, koji su vjerovatno dobro nagrađeni,a tu mogu biti samo ljudi  od povjerenja  vlasti, stranački poslušnici.Dokle će se  tolerisati takav nezakonit rad  na štetu građana.

Nakon što nije dobio odgovor na sjednici Općinskog vijeća prošlog mjeseca, Dupovac  je izdao saopćenje u kojem je između ostalog rekao:

 

MISLITI DRUKČIJE ZNAČI IMATI NEPRIJATELJA

Promišljati drugačije u ovdašnjim prilika znači imati neprijatelje, biti okarakteriziran kao neznalica, glupan, nevjernik, budaletina… i šta sve ne. Ali znate šta, ni ja o njima nemam nimalo drugačije mišljenje.

LOPINAŠI KOJI SE BOGATE U „INTERESU GRAĐANA“

Uz to ja ću dodati, lopinaši koji se bogate u „interesu građana“. Ali oni to mogu, oni su Bogu bliži, oni to petkom nuliraju, i onda imaju novih sedam dana da harče ovo malo jada što je ostalo.

Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. 12. 2019. godine, postavio sam pitanje koje se tiče „resanacije“ ili ti “krpljenja” ulice 6.mart, te da li će troškove pomentuog snositi izvođač radova, ili ide na teret budžeta i građana općine Hadžići.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *