ISTINE I LAŽI: Zašto žrtva odgovara , zašto se ne isprave greške i štampa druga knjiga „Svijedoci istine“ koja neće braniti  zločine, zašto nadležni nisu podnijeli  tužbe….

Published On 28. January 2021. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

Po knjizi „Svijedoci istine“ koju je finansirala i izdala općina Hadžići, kod druge strane nije bilo logora, zločina,ubijanja, a palili žive ljude… Odvodili ih u živi štit, tjerali da kopaju rovove na prve borbene linijama, ubijani i umirali u mukama. Od premlaćivanja, u lokavama krvi umirali u najvećim  patnjama, poput 46 nedužnih  Hadžićkih zatočenika  u logoru Lukavica.

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća načelnik općine Hamdo Ejubović  kaže da će  dati koliko god treba sredstava da se odbrani istina.Ako treba održati će se i vanredna sjednica Općinskog  vijeća.

A  taj isti načelnik još prije 14 godina kazao da općina nema sredstava  za istinu, da se isprave greške i štampa druga knjiga Vahida Alađuza, koju je izdala i finansirala općina Hadžići,koja brani drugu stranu. Koja se kao dokaz ulaže u spis predmeta, koja je za optužene najbolja odbrana, koja ni do danas  sa ispravljenim greškama nije izdata…

PISMO

Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća  pročitano je pismo Općine Hadžići i Kooridnacije  boračkih udruženja  u kojem  osuđuju  okupljanje pripadnika srpske nacionalnosti  kod zatvora Silos u Tarčinu ,  27. januara, na dan obilježavanja Međunarodnog dana holkausta.

Na neistinit i zlonamjeran način, kako se kaže u saopćenju,  širili  su laži i međunacionalnu mržnju, poput   Anđelka Nosović predsjednik Saveza logoraša RS-a, koji je istakao  da su u pomenutom zatvoru Srbi umirali od gladi.

U svemu ovome posebno se isticao  Boško Tomić izaslanik člana predsjedništva BiH Milorada Dodika koji je istakao   da su u zatvoru Silos nalazili  Srbi koji ništa nisu zgriješili .

Ako je to tako, postavlja se  pitanje kod kojih Srba je pronađeno 726  komada cijevi raznog oružja . Treba ih posjetiti  šta su  prilikom zauzimanja Hadžića  uradili srpski  ekstremisti, počevši od formiranja pet logora, kroz koji je prošlo 715 Bošnjaka.Da je  u 63 otkrivene masovne  i pojedinačne gorbnice pronađeno na stotine skeleta  Hadžićana koji su na mučki način ubijeni, samo zato što su bili druge nacionalnosti.

LAŽI I MRŽNJA

Umjesto činjenice i dokaza ponovo laži i širenja međunacionalne mržnje. Zašto  pomenuti  ne kažu   gdje se nalaze tijela još 74 stanovnika Hadžića, uhapšenih i odvedenih u srpske   logore  1992. godine, čiji skeleti  još ni do danas nisu pronađena.

U zatvoru Silos svi su  jeli istu hranu  kao i  borci armije RBiH i MUP-a. I ne samo to.Svi bolesni liječeni su u Suhodolu, bez obzira koje su nacionalnosti.

Mehemed Hemo Sidran,  i  delegacija ostalih boračkih organizacija dolazili  u posjetu, donosili poklone, što ćete, priznati ćete, malo gdje vidjeti. I zato još više peče nesitine i laži  druge strane.

ŠTA SU URADILE VLASTI

Postavlja se pitanje šta su osim saoćenja , parola ,i drugih beznačajnih radnji uradili vlasti i boračke organizacije općine Hadžići .Zašto oni nisu podnijeli tužbe za zločine druge strane.Šta čekaju tolike godine.Što samo parole i saopćenja koja nemaju nikakv pravni značaj.

Neka kaže načelnik Hamdo Ejubović i  Vahid Alađuz, autor knjige „Svijedoci istine“ šta su učinili da se isprave kardinalne greške. Po kojoj  agresorska strana u Hadžićima nije imala logora, nije pravila zločine, ubijanja. Kako  u toj istoj knjizi piše da su svi mučki ubijeni logoraši poginuli u borbi kao pripadnici TO, ili jednostavno –nestali!.

Zašto su  na takav način, nadležni u općini Hadžići drugu stranu   amestirali od zločina, zašto odbijaju da se kaže istina, zašto 14 godina odbijaju da isprve greške i štampa  drugu knjigu.Postoji li neki dogovor….

Tim prije ako se zna da se ta ista knjiga ulaže  u dokazni materijal, da je knjiga općine Hadžići najbolja odrana za optužene sa druge strane.Da je poslata u Hag,da  brani  zločine…

JEDNO SE GOVORI DRUGO RADI

Osim dreke i galame, valjda da bi se lakše sakrile ono što se sakriti ne može, što im historija nikada neće oprostiti . Kao i činjenicu  da  još ni dodans nije štampana nova knjiga  „Svijedoci istine“, koju je izdala i finansirala općina Hadžića, da nisu ispravljene kardinalne greške,a od izdavanje i odluke Općinskog vijeća da se isprave greške i štampa druga knjiga sada je 14 godina. Zašto načelniče!?

Po knjizi općine Hadžići nema logora, zločina, a palili žive ljude, pravili najteže zločine… Odvodili ih u živi štit, tjerali da kopaju rovove na prvih borbenim linijama… Od premlaćivanja, u lokavama krvi umirali u najvećim  patnjama, poput 46 nedužnih  Hadžićkih zatočenika  u logoru Lukavica.

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća načelnik kaže da će se dati koliko god treba sredstava da se odbrani istina.Ako treba održati će  i vanredna sjednica Općinskog  vijeća.

Bio je i protiv da se ukine stavka u Budžetu općine  „ Historizaciju Hadžića“, za koju je do sada dato 150.000 KM. A tužbi protiv druge strane nema.A nevini Hadžićani odgovaraju. Date tolike pare, toliko godine se finansira,a tužbe nisu podnesene.

Ni  druga knjiga Vahida Alađuza „Svijedoci istine“, sa ispravljenim greškama  također nije štampana.Ta ista knjiga pred očima sviju nas brani optužene sa druge strane, ulaže u dokazni materijal.

Po  knjizi  Vaida Alađuza Midhat Hrnjić, prva žrtva u logoru , nije umro u logoru od premlaćivanja. Po istoj knjizi  on i nije bio u logoru, on je poginuo kao pripadnik TO. I kada svijedok kaže istinu, advokat druge strane jedostavno sudu dostavi knjigu i kaže:

„Poštovani sude, ovo je knjiga Općine Hadžići, i kako piše napisana je istina gdje je ko od boraca Armije BiH poginuo.Svijedok ne govori istinu, mada je položio zakletvu.Evo vam dokaz gdje nadležne institucije , boračka udruženja i općina Hadžića kažu da je on poginuo u borbi kao pripadnik teritoprijalne odbrane. Molimo vas da upozorite svijedoka da  ubuduće govori istinu….“

ZA ISTINU  „NEMA SREDSTAVA“

Na traženja odgovora za vijeničko pitanje zašto se se isprave kardinalne greške iz knjige koja brani drugu stranu, a izdati je još davne 2007. godine, ta isti načelnik općine kazao  da za te namjene općina nema sredstava. Postoje činjenice i dokazi koje niko ne može pobiti.

Zašto se jedno govori, sasvim drugo radi ?

Zašto osam nevinih Hadžićana odgovaraju dok zločinci mirno šetaju i smiju se žrtvi?

SVE ZA ZNA, TUŽBI NEMA

Hoće li pomoći prazne riječi, koje se godinama ne pretaču u djelo. Pitamo, zašto se ne podnese tužbe ni protiv komandanta kasarne u Lukakvici, ako se zna ko je to, kada i gdje učinio.Prođoše tolike godine.Zašto se brane zločini, dok nevini odgovaraju ? Ko će na ovo pitanje dati odgovor?

A oni za zatvor Silos, u kojem su bili zatvoreni i pripadnici Armije BiH, i svi drugi koji su se ogriješili o zakonu, tužbu čak podnijeli u Haški tribunal.

 A vlast ovdje samo priča, piše parole i saopćenja. Bez djela, akcije, tužbi…Galame i viču.Valjda da bi na taj način prikrili sve  svoje slabosti….

NEVINI ODGOVARA,ZLOČINCI SE ŠETAJU,VLAST PIŠE PAROLE I SAOPĆENJA.. 

U  prvostepenoj presudi osmorica nevinih Hadžićana osuđeni na 60 godina zatvora. Što su branili narod od pokolja. Kao da su oni počeli rat.A tužbi nema ni protiv čelnika tzv srpske općine Hadžići. Zašto ?…Nadležni će kad-tad  morati  dati odgovor.

Tužno i žalosno..

Kada je prije  tri godina postavljeno i četvrto vijećničko pitanje, i kada se načelniku kaže  da sredstva nisu prepreka za štampanje nove knjige „Svijedoci istine“, koja brani optužene sa druge strane, i da se sada izmisli neki drugi razlog,on zaista tako i učinio.

Sada   kaže  nešto nova, da čovjek ne povjeruje, sada  im  treba  saglasnost udruženja  porodica šehida. I ovo će  historija pisati, pamtiti…

DA ČOVJEK NE POVJERUJE

Dokazi su neuomoljivi, svijedočiti  će! Dođoše i te tri godine od vijećničkog pitanja i odgovora, a nove knjige Vahida Alađuza,“Svijedoci istine“, koja neće braniti optužene  još ni do danas- nema !.

Da li je pomenuto udruženje, čija je predsjednica članica  načelnikove vladajuće stranke i bila na listi  za ovogodišnje općinske izbore za Općinsko vijeće, poslala dopis   da nema ništa protiv da se štampa nova knjiga, i da se može kazati  istina o zločinima na području općine Hadžići, gdje je ko  i kako  ubijen. Da  sadašnja više ne  brani zločine druge strane.

Zašto je i kome uopće treba saglasnost jednog udruženja, ako je još davne, 2007. godine ,donešena jednoglasna odluka Općinskog vijeća da se sve greške isprave i štampa druga knjiga?

Da li je ovo još jedan u nizu izgovora?

Zar i ovo nije tužno i  žalosno.

NAČELNIK BRANI VAHIDA ALAĐUZA

Mada se raspravljalo o budžetu više vijećnika govorilo je o sredstvima koju su utrošeni u „Historizaciji Hadžića“  i Vahidu Alađuzu, koga je načelnik Ejubović dušno branio. Na prijedlog da se ta stavku briše u budžetu, načelnik se enrgično suprostavio.

Zašto nema tužbi, zašto nevini odgovaraju, ko brani drugu stranu, zašto nisu ispravljena kardinalne greške iz knjige „Svijedoci istine“, koja  je godinama agresoru najbolja odbrana, i  na mnoga druga pitanja istorija će reći.

KAZNA ZA ISTINU

Srpska strana zbog zatvora Silos podijela tužbu Haškom tribunalu,finansirali knjige  njihovih zatvorenka, plaćali promociju po inostranstvu. U općini Hadžići ni sa markom nisu htjeli pomoći u finansiranju knjige i dokumentarnog filma  Remzije Balića „Šest logora pakla“, za koju su iz Instituta za istraživlja zločina unvrziteta u Sarajevu kazali da je to optužnica za zločine na području općine Hadžići.

Mada je knjiga bila završena još 2008. godine, mada je  Remzija Balić  godinama  općini Hadžići slao dopise dali žele biti izdavači ili pomoći u izdavanju djela, odgovora nije bila.

Vlast u Hadžićima nije bila zainteresovana za istinu o zločinima na području općine Hadžići. Čak šta više čovjek dobivao prijetnje da je ne smije izdati.Ako to učini prijećeno mu je da će osjećati posljedice do kraja života, biti prebačen na drugo radno mjesto, istjeran s posla, i da se tu više nikada neće vratiti. Istina, bilo je i ponuda da preda rukopis knjige i da samo kaže koliko za to traži para.

Kada je vidio da je općina Hadžići nezainteresovana za ovu knjigu i dokumentarni film autor  je dao više od 30.000 KM svojih  sredstvima, izdao knjigu i dokumentarni film i za to platio veliku cijenu. Istjeran je sposla. Izuzev jedne sve ostale prijetnje nadležni su brzo realizovali. Ovo, na žalost, sve govori.

Zato se ne treba čuditi što nevini odgovaraju, a zločinci šetaju i smiju se žrtvi. Ne treba se čuditi što srpska strana na dan Međunarodnog  dana sjećanja na holokaust došli pred zatvor Silos u Tarčinu da bi na indirektan način prejudicirali izhod sudskog postupka i direktno vršili pritisak na Sud BiH u predmetu gdje su osmorica nevinih Hadžićana osuđeni na ukupno 60 godina zatvora.

Dotle će nadležni u općini Hadžići, kao i sve ovo godine, pričati šuplje priče.Busati se u prsa, govoriti o nekom svom patriotizmu, hvaliti sami sebe,a za toliko godinu ni tužbe nisu podnijeli.Nisu ni  ispravili kardinalne greške iz knjige Vahida Alađuza i štampali drugu, koja neće braniti optužene kod agresorske strane. Stalno izmišljati neke razlogu poput da za te namjene nemaju sredstava, da im treba saglasnost udruženja porodica šehida… I tako punih 14 godina. Isto toliko godina ta ista knjiga, koja je plaćena sredstvima građana, brani optužene sa druge strane…Da li je sve ovo slučajnost!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *