Zašto načelnik Hamdo Ejubović brani Vahida Alađuza, zašto po knjizi  Općine Hadžići kod druge strane nije bilo logora, mučenja, ubijanja…

Published On 23. February 2021. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

Na prošloj sjednici Općinskog vijeća, prilikom rasprave o Budžetu dosta kritke upućeno je na rad Komisije za histoziraciju, odnosno Vahida Alađuza,  i knjizi „Svijedoci istine“, koja je bila  i ostala najbolja odbrana za osuđene  sa druge strane.Po toj knjizi, koju je izdala općina Hadžići, kod Srpske  strane nije bilo logora, zločina ubijanja. Ta ista knjiga, kao što je poznato poslata je u Hag, branila je drugu stranu, o čemu su pisali mediji.

DUGO JE   14 GODINA

Mada je od izdavanje knjige prošlo 14 godina ni do danas greške nisu ispravljene i štampana druga, što je bio jednoglasan zaključak Općinskog vijeća. Na jedno od vijećnićkih pitanja zašto nisu ispravljene greške i štampana druga , nadležni iz općine Hadžići su kazali da za te namjene nemaju sredsta.

Na posljednje vijećničko pitanje iz 2018. godine načelnik općine Hadžići Hamdo Ejubović je sada napisao da mu treba saglasnost udruženja porodica šehida, i ako to dobije da će za sedam dana knjiga biti izdana.

ZAŠTO TREBA SAGLASNOST UDRUŽENJA DA KNJIGA NE BRANI DRUGU STRANU?

Da knjiga ne brani drugu stranu, da se ne ulaže u dokazni materijal da kod srpske strane  nije bilo logora, mučenja, ubijanja, načelniku sada treba saglasnost jednog udruženja.Mada je bila Odluka Općinskog vijeća da se sve greške isprave i štampa druga, što se, da se poštovao zakon, bez pogovora  moralo uraditi.

Zašto to nije kazati će historija.

U ČIJEM  JE INTERESU ?

Ta ista predsjednica udruženja porodica šehida  je član načelnikove stranke, i bila na listi za općinske izbore.Došla i treća godina od posljednjeg vijećničkog pitanja, i ponovo knjiga sa ispravljenim grešakama nije štampana, i dalje brani drugu stranu.Zašto, u čijem je to intersu?

Mada se raspravljalo o budžetu, neki vijećnici su tražili da se stavka  za historizaciju na području općine Hadžići briše,da je knjiga općine Hadžići bila i ostala najbolja odbrana za drugu stranu.

Da mi nebi prepričavali prinijeti ćemo  neke od diskusija.

Admir Mujanović govorio je o doprinosu hapšenja Rade Veselinovića, ali i kritički  istakao  koju je sve ulogu odigrala knjiga „Svijedoci istine“, koja je branila optužena sa druge strane. Koju je izdala i finansirala Općina Hadžići, gdje po toj knjizi kod njih nije bilo logora, mučenja ubijanja…

MUJANOVIĆ: ZA OPTUŽENE KNJIGA OPĆINE HADŽIĆI  BILA NAJBOLJA ODBRANA

Citiramo ; Rade Veselinović koji je počinio najveće zločine na području opštine Hadžići , uhapšen je i osuđen  na sedam i po godina. Ali, knjiga „Svjedoci isitne“ je bila njegov argument da se brani na sudu kao i mnogi četnici  koji su počinili ratne zločine na području opštine Hadžići. Ja nemam ništa protiv pisanja historije, ali ne na ovaj način da je pišu oni ljudi koji nemaju pojma o pisanju historije. Svjedok mi je kolega Mujo Ibrica, deset puta je postavio pitanje kada će se ispraviti greške u knjizi „Svjedoci istine“. Nikada nije dobio odgovor na to pitanje. Ovdje, Načelniče, nemojte predstavljati da su ljudi protiv nečega. Mi smo ovdje za sve ono što valja….Završen citat.

U zaštitu Vahida Alađuza stao je načelnik općine Hamdo Ejubović, koji je između ostalog rekao, citiramo:

VAHID ALAĐUZ

-„Nemojte pred nama nikoga između nas, naročito ne pukovinka Armije Republike Bosne i Hercegovine, okarakterisati načinom na koji to pokušavate. Ne. Pred nama – ne„ kazao je između ostalog načelnik Ejubović.

Međutim, ni ovom prilikom načelnik Ejubović  nije rekao zašto za 14 godina općina Hadžići nije ispravila kardinalne greške iz knjige koja brani drugu stranu, po kojoj kod njih nije bilo logora, mučenja, ubijanja, gdje su po knjizi općine Hadžići svi mučki ubijeni građana Hadžići nestali ili poginuli.

PALILI I ŽIVE LJUDE

Da se sve greške isprave i štampa druga  knjiga bio je  jednoglasan zaključak Općinskog vijeća, najvećeg organa vlasti, koji bi trebao da se poštuje i sprovodi. Međutim, činjenice govore sasvim drugo od onog što piše u knjizi općine Hadžići. Zašto nadležni u općini Hadžići za toliko godina nisu sproveli zaključak najvećeg organa vlasti. Četnici  su po Hadžićima činili velike zločine,palili i žive ljude poput Suada Musića, što je najveći zločin.

U knjizi općine Hadžići, koju je druga strana poslala u Hag, govori se sasvim nešto drugo.

„POŠTENI MUSLIMANI GOVORE ISTINU“

Srpska strana kaže da su knjigu Svijedoci istine napisali „Pošteni Muslimani“, da govore istinu, da kod njih nije bilo logora, zločina ubijanja, da su svijedoci u Hagu lažno govorili.Sada, kažu,  ne mogu reći da su knjigu „Svijedoci istine“ Općine Hadžići pisali Srbi, pa ne govore istinu…Pisali su je „Pošteni Muslimani“ i to je put do pomirenja“

I za 14 godina, još ni do danas općina Hadžići nije ispravila greške i štampala drugu knjigu. Historija im to  neće oprostiti.Neće pomoći, galama, dreka, priče u prazno, što se godinama čini, i skreće pažnja u drugom smjeru. Već sada, na žalost ,  knjiga „Svijedoci istin“ bila je i ostala  najveća odbrana za drugu stranu, i što je najgore još uvijek pomaže.

STRAVIČNE ISPOVJESTI

U svojoj ispovjesti Hamid Musić kaže:“ Vidio sam čovjeka i dijete na ražnju, slušao jauke logoraša i žena prilikom silovanja….“

Na riječi  načelnika općine Hadžići reagovao je i vijećnik Mirsad Dupovac, koji kaže:

-Citiramo:„Znamo i mi, Načelniče, puno toga, ako govorimo o mahlaskim pričama, i šta se po čaršiji priča itd. Nemojte da od ovoga pravimo čaršijsko sijelo. Mi smo predstavničko tijelo građana. Ozbiljno tijelo. Trebamo raditi u interesu građana…“

LAICI I EKSPERTI

-Načelnik je naveo, ne znam je li to s namjerom ili ne, da su ovdje kojekakvi pisali knjige. Ja sam jedan od autora knjige „Hadžići – zločin bez kazne“, kazao je vijećnik Alen Bašić.

-„Na konto mojih pisanja i dokumentacije, znaju oni koji su mi bliži, preko 20 krivičnih prijava je podignuto na Sudu i Tužilaštvu BiH. Ne samo za Hadžiće, nego i dalje. Mene potresa ovo. Ispadoh ja neki laik, a tamo neki koji pišu – eksperti. Taj Institut, što ga navode, nikad nijednu prijavu nije dostavio Tužilaštvu i Sudu BiH. Nikad nijednu. Rade godinama. Šta rade?“ , pita se Bašić.

Neki, poput Admira Mujanovića, na riječi načelnika Ejubovića javili su se više puta.

MUJANOVIĆ :ZAŠTO KNJIGA OPĆINE HADŽIĆI BRANI ZLOČINE?

-Citiramo:„Mi ovdje branimo pravdu. Podržavam ovo što je kolega Dupovac govorio. Projekat historizacije je vjerovatno projekat o kome će se pisati historija. Traje predugo. Konstantno se planira 9.000,00 KM. Iz tog projekta imamo i knjigu „Svjedoci istine“ kroz koju su se oni koji su počinili zločine na području Hadžića branili pred sudovima. Predlažem da se ovaj projekat – Fond, totalno ukine, a da se ova sredstva i uz njih još sredstava dodaju za Fondaciju „Patriotski front“. Napravimo paralelu. Preko Fondacije „Patriotski front“ branimo istinu Hadžića, a ovdje, kako sam spomenuo, preko knjige „Svjedoci istine“ su se branili zločinci koji su počinili zločine na području opštine Hadžići, kazao je Mujanović.

ISTINA JE…

Istina je da se od 2011. godine pred sudom BiH sudi nevinim čelnicima Ratnog predsjedništva, dok zločinci mirno šestaju.

Istina je da 14 godina nadležni u općini Hadžići nisu ispravili greške i štampali drugu knjigu što je bio jednoglasan zaključak Općinskog vijeća.

Istina je da danas žrtva odgovara, dok su krivci na slobodi, da se izjednačuje žrtve i zločinci….

Istina je da se ovdje jedno priča, drugo radi a sasvim treće sprovodi u djelo.

Istina je da nam to historija neće oprostiti…

ŠTA ĆE SUTRA KAZATI NADLEŽNI…?

Ne znamo šta će sutra  nadležni kazati za  svoj odgovor da za istinu o zločinima na području općine Hadžići i novu knjigu „Svijedoci istine“ nisu imali sredstava.

Šta će reći da umjesto jednoglasnog zaključka Općinskog vijeća, da se sve greške ispravi i štampa druga knjiga, sada to ne važi, da im treba saglasnost jednog udruženja.

A istina je da se samo traže načini da se odluka najvećeg organa vlasti ne sprovede u djelo…Samo je pitanje zašto i zbog čega to čine?

SVI ĆE BITI KRIVI OSIM NJIH…

Sutra će pukušati da svi budu krivi osim njih, najodgovorniji, koji kazuju da za knjigu „Svijedoci istine“ nisu predviđenja sredstva. I to javno govore, u vijećničkom pitanju, u pismenoj formi…

A ti isti sutra će kazati da za te i druge namjene sredstva nikada nisu ni  bili problem.Demantovati će sami sebe, tražiti krivce u drugim, i svi drugi biti će krivci osim njih- najodgovorniji.

Međutim, dokazi su neumoljivi.

Ostaje da se vidi šta će reći da jednoglasan zaključak Općinskog vijeća, da se sve greške isprave i štampa druga knjiga, a riječ je o najvećem organu vlasti, što bi vlast bez pogovora trebala sprvoditi više ne važi.Ko to, kako i na koji način može suspendovati odluku Općinskog vijeća i zašto im sada treba saglasnost jednog udruženja…

Šta će reći,koji će sutra biti novi razlog da se greške ne isprave i štampa druga knjiga koja neće braniti zločine druge strane ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *