Na sjednici OV-a  Hadžići burno : „Preletači“ ponovo odlučuju

Published On 24. March 2022. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Vijesti

 Izvještaj o izvršenju Budžeta od 1.1. do 31.12. 2021. godine usvojen   14 : 13 glasova.Općina Hadžići vodeća u KS po besptravnoj sječi. Zloupotrebljava li se Općinsko vijeće ? Opozicija bila napustila sjednicu.

I na  današnjoj  sjednici Općinskog vijeća bilo je dosta burno. Tražile  su se pauze za dogovore,  a prilikom vijećničke inicijative   kluba SDA ,  još od  25.2. 2021. godine, da Oćinski načelnik  zatraži od nadležnih institucija  da provjerava   život  Admira Mujanovića, opozicija je napustila sjednicu, da bi se nakon toga pojedini vijećnici ponovo vratili.

Ukivali ga u zvijezde, bio najbolji, sada izdajnik

Kazali su  da  na  nezakonit način načelnik Ejubović   preko  SDA i Općinskog vijeća, želi obračunati sa Mujanovićem, kojeg su nekada  ti isti ukivali u zvijezde. Sada kada je veliki kritičar rada načelnika na ovaj način žele se obračunati s njim..

-U dva  mandata bio  sam vijećnik  ispred SDA, mada nikada  nisam bio član ove stranke.Tada su o meni govorili sve najbolje.Danas , kada kritički govorim o nekim nezakonitim radnjama , što govorim istinu , žele  me  ušutkati ,   obračunati se  samom.Ovakvo bi govorio da je umjesto načelnika  Ejubovića moj rođeni otac. Ako nešto ne valja, ako se radi mimo zakona, onda nemožemo ostati nijemi i ćutati, praviti se  kao da se ništa ne dešava. Za njih je istina najgora,to ih najviše boli,  i zato  me  na svaki mogući način žele ućutkati . Znamo šta se ranije govorilo o nekim vijećnicima iz Stranke za BiH, šta se danas govori…, kazao je Mujaović.

Privatni obračun  preko Općinskog vijeća

I ostali vijećnici  iz  opozicije stali su na stranu Mujanovića. Kazali su da je to privatni obračun načelnika  Ejubovića sa Mujanovićem, da se na nezakonit način u to uvlači Općinsko vijeće , koje bi se trebalo baviti razvojem  općine  i drugim aktuelnim pitanjima ,a ne privatnim obračunima. Što nas briga  kada je i zašto neko promijeno ime .Što to  nas treba interesovati. To je privatna stvar. Mi bi se ovdje trebali baviti riješavanje životnih pitanja građana, razvojem općine a  ne pri vatnim pitanjima koje uopće i nisu u nadležnosti Općinskog vijeća .Ovdje se zloupotrevljava funkcija, položaj i nadležnost Općinskog vijeća, kazali su vijećnici i najednom svi iz opozicije , izuzev jedne vijećnici,  napustili salu. Da bi se kasnije neki ponovo vratili.

Ponovo kroz „iglene uši“

Izvještaj o izvršenju Budžeta od 1.1. do 31.12. 2021. godine usvojen je sa 14 : 13 glasova.Tri vijećnika iz opozicije, koji su prešli u vlast, ( Stranka za BiH, BPS „ Sefer Halilović“ i Platforma zaprogres“) ponovo su odlučili. Tako ovdje i dalje „preletači“, kojima su birači na izborima dali povjerenje kao opozicionim vijećnicim, a ne da  rade  za vlast, zašto su, kako se priča i te kako debelo nagrađeni.

Odmah po preuzimanju funkcije predsjedavajućeg Općinskog vijeća u medjima je pisalo da je Almin Bašić nagrađen putovanjem u Tursku. O drugim pričama nebi komentarisali.

Za ugovore o djelu 200.000 KM

Kad je riječ izvještaj o izvršenu Budžeta zapela je u oči stavka da je  za ugovore o djelu  u općini Hadžići  platili čak 200.000 KM, mada imaju rekordan broj činovnika. Iz  opozicije su kritikovali da je to nedomaćinski odnos  vlasti.

Elvir Čekrlija prozvao je vijećnike i kazao da se zapiše u zapisnik da su dvojica vijećnika bili za adapaciju škole u Zabrđu,  općina Kislejkak, dok se , kako je kazao, škola u Korči „ raspada“.

Cvijeta bespravna sječa

Općina Hadžići vodeća je  u Kantonu Sarajevo po bespravnoj sječi  šume.  Ovo se kaže u informaciji o aktivnostima Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo na području općine Hadžići za 2021. godinu , koja je  razmatrana na  današnjoj sjednici Općnskog vijeća.

Da je  bespravna sječa unosan  posao govori i  činjenica da se na području ove općine  šuma krade noću i danu , vikendom ,za vrijem  praznika…  U informaciji se navodi   da nisu rijetki slučajevi  i  fizičkih napada na lica- čuvare šume,kao i stalne verbalne prijetnji.

Transport  drvne mase, kako se kaže u informaciji, obavlja se  traktorima, kamionima, a za ovu namjenu nabavili   su čak i posebno opremljena vozila.

Male kazne

Da su kazne za prekršitelje male govori i podatak  da su jedni te isti stalni povratnici u činjenju krivičnih djela šumske krađe,  kao i  transporta šumaskih sortimenata

Lokaliteti koji su najizraženiji  po bespravnoj sječi na području ove općine navode  se Mehina Luka,Ivan-Sedlo, Ormanj, Košćan,Suhodol, Drozgometva…..

Izbor dva člana Općinske izborne komisije

Raspravljalo se i o korigovanon izvještaju o provedenom postupku za imenovanje dva  člana Općinske izborne komisije, a zatim se pristupili postupku izbora dva člana  Općinske izborne komisije sa rang listom, i gdje je po mišljenju nekih bilo nepravilnosti.Mirsad Dupovac, u vidu vijećničkog pitanja tražio je o sekratara vijeća da se o tome pismeno izjasni, jer smatra da je bilo nepravilnisti.

MUJANOVIĆ:Podnosim krivične prijave

Općinsko vijeće i načelnik Ejubović općine nisu istražni organi, i zna se čija je nadležnost po zakonu da to radi.

A u incijatici SDA je pisalo da načelnik općine zatraži od nadležnih institucija i orgna provjere  za Admira Mujanovića, vijećnika Općinskog vijeća o slijedećim pitanjima….

Podnijeti ću krivičnu prijavu i protiv predsjedavajućeg Općinskog vijeća Almina Bašića jer  ta incijativa nije ni prošla na današnjoj sjednici.Postoje materijalni dokazi da vijećnica Mujić nije bila u sali, kada se  glasalo, a brojao se  i njen glas.

Na sjednici Općinskog vijeća Salko Japalak povukao je sve svoje potpise dok je bio šef kluba SDA...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *