HISTORIJA – Stećci na području općine Hadžići…

Published On 25. February 2014. | By admin | Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Promocije

 

Piše:  Jasika Derviš

(Iz neobjavljenog istraživanja)

Tekst je objavljen na www.hadzici.net 2011.godine

 

U svom kapitalnom djelu  Stećci kataloško-topografski pregled, naš najrelevantniji autor i istraživać stećaka Šefik Bešlagić, na području općine Hadžići navodi 19 lokacija stećaka sa ukupno 451. stećkom.

Istražujući stanje na terenu ja sam došao do nešto drugačijih podataka. Prije svega raniji autori neke lokacije uopće ne navode, a za neke lokacije navedeni su potpuno netačni podatci u odnosu na stanje na terenu, što veoma jasno upućuje na to da neka od ranijih istraživanja nisu bila autentična.

steccci701

Stećci u Budmolićima (fotografija:Jasika Derviš).

Karakterističan primjer  je najveća nekropola stećaka na Medvjedicama (140 kom, a možda i više?),  za koju se u različitim izvorima navode čak tri netačna podatak, i to od 30 do 150 stećaka. Kod Bešlagiča je to broj od 81 stećak, koji je također netačan. Ipak ozbiljnije poređenje podataka iz dosadašnjih izvora sa utvrđenim stanjem na terenu zahtjeva više prostora,  i to za svaku lokaciju posebno.

 

Po saznanjima  do kojih sam došao isključivo na licu mjesta, obilazeći sve do sada poznate nekropole stećaka na našoj općini,  i to posebno za područja Tarčina, Pazarića i Hadžića, danas je stanje slijedeće:

Na području  Tarčina postoji 11  lokacija sa ukupno 241 stećaka. Najveća lokacija-nekropola je kako sam već naveo na Medvjedicama sa ukupno 140 stećaka.

Zanimljivo je i to da se stećci nalaze u muslimanskom groblju na Bjelici u Budmolićima,  kao i u pravoslavnom groblju na Brdu u Češću. Druga po velićini nekropola na području Tarčina je ona u Roginom potoku, na putu Češće-Korća. Na njoj se nalazi 45 stećaka.

steccci702

Stećak na brdu Borak – Tarčin  (fotografija:Jasika Derviš).

Područje Pazarića ima čak 15 manjih ili većih lokacija, sa ukupno 123 stećka. Najveća nekropola je ona na Grebčanici na Lokvama sa 26 ili nešto više stećaka , ali po onome što se danas može vidjeti, ne više od 34. Važno je napomenutu da  je  najmanje 6 nekropola devastirano i oskrnavljeno,  a  ona  u Lokavskom polju  je osamdesetih godina potpuno uništena i bačena na tadašnje hadžićko gradsko smetljište na Martinovači.   Na nekropolama na  Oseniku stećci se također nalaze u pravoslavnom , ali i u muslimanskom groblju.

steccci703

Stećci na Martinovači – Lokve  (fotografija:Jasika Derviš).

Samo područje Hadžića ima 13  lokacija sa čak 240 stećaka. Svakako da je ovdje najinteresantnije područje Graca sa ostatcima srednjevjekovnog grada na lokalitetu Orah. Ovo je ujedno i jedini lokalitet koji je arheološki istražen od strane stručnjaka Zemaljskog muzeja u Sarajevu na čelu sa Mr. Lidijom Fekeža, o čemu je 1989.godine izdat originalni naučni rad. Tom prilikom je utvrđeno da ovdje postoji 71 stećak, a stanje je i danas nepromijenjeno. Također su veoma značajne i nekropole u Grivićima uz samo muslimansko groblje sa 59 stećaka, kao i nekropola  u Kasatićima koja je opet uz samo pravoslavno groblje. Na njoj se danas nalazi 62 ili 64 stećka.

      Ovo je samo mali broj od mnogobrojnih interesantnih činjenica, ali da zaključim:

 

Na području općine Hadžići danas ima 39 ili 40 lokacija-nekropola stećaka sa ukupno 604 stećka,  ili čak  nešto  i više. Večina lokacija je ugrožena i postoji potreba da se zaštite od daljnje  devastacije  i  propadanja,  a  neke već devastirane lokacije zaslužuju adekvatno zbrinjavanje u vidu dislokacije i premještanja na bolja i sigurnija mjesta kao što su javne površine, školska dvorišta i slično.

steccci704

Stećak u Garovcima – Hadžići (fotografija:Jasika Derviš).

Na samim lokalitetima pronašao sam i nekoliko do sada nezabilježenih ukrasa na stećcima, kao i tri potpuno nove i nezabilježene lokacije. O njihovoj važnosti i značaju treba da procjenjuju i sude stručnjaci iz ove oblasti. Ja sam samo KAZIVAO, vrlo skraćeno za ovu priliku, a kazivat ću detaljno, u foto monografiji koja je u pripremi, i za koju se nadam da će nekada ugledati svjetlo dana.

steccci705
Stećak na Gomjenici  (pilana KLEJTON) – Gradac  (fotografija:Jasika Derviš).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *