Iz neobjavljenog istraživanja: Medvjedice kriju tajnu… (Prezentacija)

Published On 31. January 2013. | By admin | Multimedija Sve, Promocije

(Piše:  Korčanin)

Na Medvjedicama se nalazi najveća nekropola stećaka na području općine Hadžići. Malo je poznato da je ovo po veličini jedna od najvećih nekropola u Kantonu Sarajevo. U literaturi postoje različiti podaci o broju stećaka na ovoj lokaciji (obavezno pogledati priloge iz literature na kraju ovog teksta). Kada sam prošlog ljeta gospodnjeg ponovo obišao lokaciju, izgledalo je kao da je neko očistio stećke od vegetacije i mahovine. Radnici koji su radili na renoviranju kuće porodice Ljevak, tvrdili su da niko nije dolazio. Ispostavilo se da su tu bile utorene ovce, pa je brojanje, pregled i mjerenje stećaka bilo znatno olakšano…

(Imao sam od ranije saznanje da se na ovoj lokaciji nalazi 127 stećaka. Ovo brojanje sam uradio 2007. godine zajedno sa slikarom Fišer Đurom.  Slučajno se to naše  brojanje poklopio sa jednim od ipak netačnih podataka iz nama dostupne literature o ovoj lokaciji).

A sada, prijatno sam se iznenadio kada sam nakon još jednog, ponovljenog pregleda i brojanja ustanovio konačan broj od ukupno 140 stećaka. Dakle, može se zaključiti da nijedan od dole nabrojanih podataka nije u potpunosti tačan (v. Prilozi iz literature), što dovoljno govori samo za sebe. U prilog ovoj tvrdnji ja sam izradio i skicu sa ukupnim brojem stećaka na ovoj nekropoli, te njihov približan raspored i položaj…

Stećci se nalaze raspoređeni u dvije velike grupe: zapadnu i istočnu. Zapadna grupa stećaka počinje 30-tak metara od kuće u starom polomljenom i sasušenom voćnjaku, dok se velika istočna grupa nalazi u šumici do voćnjaka. Dijeli ih poširoka šumska staza/put u vidu blage uvale dužine od 30-tak metara. Zapadnoj grupi pripada i šest stećaka koji se nalaze na livadi ispod velikog hrastovog drveta, koji su od ove grupe udaljeni nekih 15-tak metara. U zapadnoj grupi se nalazi 47 stećaka (41 u starom voćnjaku + 6 ispod hrasta), dok se u istočnoj grupi nalazi 93 stećka. Stoje u različitoj orijentaciji kojom ipak preovladava orijentacija sjever-jug. Najviše je stećaka u obliku sanduka, a ima i određeni broj ploča (po mojoj procjeni oko 20 komada). Stećci su dobro obrađeni, ali nemaju ukrasa. Danas su svi uglavnom utonuli, okrnjeni i oronuli. Nekoliko stećaka se praktično raspalo. Ipak se može zaključiti da je nekropola u prilično dobrom stanju i da nije pretrpila devastaciju…

Najviše je stećaka od konglomerata (materijal sa velikim sadržajem kvarca koji neodoljivo podsjeća na beton), dok ima stećaka klesanih od žute i sive sedre. Nekropolu krase tri stećka klesana ipak malo drugačije. Izdvaja se jedan veliki stećak sa gornjom površinom fino isklesanom u vidu blagog luka (sfera). Zatim je tu zanimljiv stećak koji na jednom kraju ima zaista neobičnu kupolu (kugla), dok treći stećak ukrašen je kapom (kupola)

(Op.a.: Nazivi sfera, kugla i kupola su slobodni, umjetnički  nazivi za ova tri malo drugačija stećka na ovoj lokaciji)…

 

* Prilozi iz literature o nekropoli stećaka na Medvjedicama:

1U knjizi Bešlagić Šefika, Stećci: Kataloško topografski pregled, iz 1971.godine stoji :

Medvjedice, Selo koje je od Hadžića udaljeno oko 8 km zračne linije na zapadnu stranu.

4 — Na lokalitetu Lije (zemljište Stjepana Ljevaka) nalazi se nekropola sa 81 stećkom (25 ploča i 56 sanduka). Spomenici su dobro obrađeni, a danas su djelomično okrnjeni i utonuli. Orijentacija nije zabilježena. Nemaju ukrasa.

(Podaci Ane Livanjušić, učiteljice iz Tarčina.)

2.  U Arheološkom leksikonu BiH, izdanje Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, iz 1988.godine stoji:

15.147   GRČKO GROBLJE,  Medvjedice, Hadžići. Srednjovjekovna nekropola. Sačuvano oko 85 stećaka u obliku sanduka i sarkofaga, orijentiranih  Z-I  i  S-J. Kasni srednji vijek.

LIT.:  Š.Bešlagić 1971, 171.                                                                                                                                S.Mutapčić

3.  U separatu iz priloga za proučavanje istorije Sarajeva, Razvoj ekonomskih, političkih i kulturnih centara u općini Hadžići do 1878.godine,  Hadžijahić Muhameda na str. 80 i 81 stoji:

Inače veće aglomeracije stećaka na hadžićkom području locirane su na slijedećim mjestima (uzimamo nekropole od 25 i više stećaka, kako ih je registrirao Zavod za zaštitu spomenika kulture B. i H. u Sarajevu, odnosno Vuletić, te Radimski; … :

–  Medvjedice, 127 ploča,

4.  U knjizi LEPENICA, naučnog društva SR BiH, posebno izdanje Biblioteke grada Sarajeva iz 1963.godine, na str.182 stoji:

Medvjedice. To je planinski predio na krajnjem jugu Lepenice, a u stvari predstavlja zapadni obronak planine Ormanja. Nekoliko razbacanih stočarskih stanova u zadnje vrijeme pretvoreno je u stalna prebivališta, pa se tako formiralo malo seoce. Istočno od kuće porodice Ljevak smještena je velika nekropola stećaka raspoređena u dvije grupe. Prema letimičnom prebrojavanju, u nekropoli ima najmanje 150 stećaka. Po obliku su gotovo sami sanduci izrađeni od konglomerata. Ornamenata nisam mogao zapaziti. U zapadnoj grupi, koja broji oko 30 spomenika, stećci su nešto veći i pažljivije obrađeni. U velikoj istočnoj grupi padaju u oči gusto zbijeni pravilni redovi stećaka. U evidenciji Zavoda za zaštitu spomenika ovdje je bilo zabilježeno svega 30 stećaka.

Prilog: Korčanin