Skupština KS usvojila izmjene ZVO, ispunjeni studentski zahtjevi

Published On 30. September 2021. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

SARAJEVO, (Patria) – Na hitnoj sjednici Skupštine KS nakon rasprave usvojene su izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju KS za 26 glasova za, a za koje je pristiglo više zahtjeva zainteresiranih strana i studenata i Rektorata UNSA.

Prvi se tiče uvođenja dodatnog septembarsko-oktobarskog ispitnog roka, drugi prenošenja 15 ECTS bodova, odnosno tri predmeta u narednu studentsku godinu, a treći omogućavanja studentima s prosjekom ocjena osam (8) i više da budu oslobođeni od plaćanja školarine za narednu akademsku godinu, a koji su položili sve predmete iz prethodne godine i svoj studij do tada lično plaćali.

Četvrta izmjena odnosi se na izmjenu člana 118. ovog zakona kojim će se otkloniti legislativna prepreka za angažman akademskog osoblja sa jedne organizacione jedinice na drugu u okviru Univerziteta u Sarajevu. Ovim bi se definitivno omogućilo odvijanje nastavnog procesa bez zastoja na 402 predmeta na kojima je iskazana potreba za angažmanom profesora i predavača sa drugih fakulteta i akademija UNSA.

Zastupnik Elmedin Konaković (NIP) kazao je da se ove izmjene mogu smatrati privremenim rješenjem i koronamjerama, a da je svakako u proceduri donošenje novog zakona o visokom obrazovanju KS.

“Ovo nije opredjeljenje Vlade KS kada je riječ o obrazovnoj politici, već izlazimo ususret studentima sa ovim koronamjerama. U novom zakonu ćemo otvoriti prostor boljim studentima, ekselentnosti Univerziteta”, kazao je Konaković.

On je dodao da kada je riječ o samofinansirajućim studentima i oslobađanju školarine ukoliko imaju prosjek 8,0 i položili su sve predmete iz prethodne godine, treba uzeti u razmatranje da nije isto postići prosjek na tehničkim fakultetima, medicinskom fakultetu za razliku od nekih drugih te da će to biti drugačije uređeno u novom zakonu.

Damir Marjanović je kazao da se ove izmjene odnose samo na ovu akademsku godinu, te je i on podsjetio da je u pripremi novi ZVO.

Jasna Duraković (SDP BiH) kazala je da je podržala ove zahtjeve i pozvala studente da na najbolji mogući način iskoriste ove privremene mjere.

“Trudit ćemo se podići standarde i kriterije i podići kvalitet o kojem svi govorimo ali ne radimo dovoljno. Nadam se da ćemo imati bolje rješenje kada resorno ministarstvo dobije osobu na čelu ministarstva”, kazala je Duraković.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *