Djeca migranata i izbjeglica na nastavi u dvije osnovne škole u KS

Published On 5. October 2021. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

Djeca su počela pohađati pripremnu nastavu u „Prvoj osnovnoj školi“ Ilidža i Osnovnoj školi „9. maj“ u Pazariću

 

Djeca migranata i izbjeglica danas su krenula na nastavu u dvije osnovne škole u Kantonu Sarajevo.

Djeca su počela pohađati pripremnu nastavu u „Prvoj osnovnoj školi“ Ilidža i Osnovnoj školi „9. maj“ u Pazariću. Nakon završetka pripremne nastave, u skladu s procjenom školskih službi, bit će uključena u razrednu ili predmetnu nastavu.

 Poduzeli niz aktivnosti

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona poduzelo je niz aktivnosti kako bi učenici migranti pohađali osnovne škole. Također je osiguralo uvjete da sva djece koja borave na području Kantona imaju mogućnost i pristup obrazovanju, uvažavajući najbolji interes svakog djeteta.

– Sva djeca imaju jednaka prava i među njima nema i ne smije biti diskriminacije – rekla je ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović te tokom njene posjete organizirane ovim povodom, pozdravila najsrdačnije tu i svu ostalu djecu i poželjela im dobrodošlicu u škole. Dodala je i da uključivanje djece izbjeglica i migranata u obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini doprinosi prevazilaženju trauma i osigurava poštivanje njihovih osnovnih prava.

Aktivnosti uključivanja djece migranata u obrazovni sistem Kantona Sarajevo realiziraju se uz podršku UNICEF-a i World Visiona, saopćava Služba za protokol i press KS.

Prevoz od izbjegličkog kampa do škole i užine ovim učenicima za vrijeme nastave osigurat će Internacionalna organizacija za migracije.

U realizaciji navedenih aktivnosti, kantonalno resorno ministarstvo imalo je podršku Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Formirali stručne timove

Na zahtjev Ministarstva za odgoj i obrazovanje, dvije spomenute škole su formirale stručne timove podrške za uključivanje djece migranata u obrazovni sistem zbog činjenice da je prioritet u radu s djecom migranata i izbjeglica pružanje psiho-socijalne podrške, učenje jezika, likovne, muzičke kulture i tjelesne aktivnosti, kako bi se ovoj djeci omogućio kvalitetan proces uključivanja i socijalizacije.

Ministrica Hota-Muminović i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Ivana Prvulović su u julu ove godine posjetile prihvatni kamp „Ušivak“ te najavile konkretne korake za uključivanje djece koja borave u tom kampu u procese formalnog obrazovanja Kantona Sarajevo

Avaz.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *