ISTRAGA ZAKON PO EJUBOVIĆEVIM MJERILIMA: U Općini Hadžići preferiraju direktne sporazume na zakonskoj granici

Published On 8. November 2021. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Vijesti

U samo dvije godine u ovoj općini je zaključeno 76 ugovora po direktnim sporazumima, dok je za u istom periodu provedeno samo 12 otvorenih postupaka

Piše: Zinaida Đelilović

U Općini Hadžići cjepkaju se nabavke i godišnje se dodjeljuje veliki broj ugovora po direktnom sporazumu do 6.000 KM i to određenim firmama koje su po volji načelnika Hamde Ejubovića i njemu bliskog SDA kadar, navode izvori Žurnala bliski ovoj općini.

 Kršenje Zakona prepoznali i revizori

Prema Zakonu o javnim nabavkama, 6.000 maraka je, inače, zakonska granica do koje se i mogu sklopiti direktni sporazumu. Prema podacima s Portala javnih nabavki, od početka godine su imali ukupno 47 postupaka, a vrijednost zaključenih ugovora iznosila je 867.023,73 KM. 

Najviše je sklopljenih ugovora po direktnom sporazumu i to njih 36 ukupne vrijednosti 166.245,47 KM. Od tih 36 direktnih sporazuma njih 15 je zaključeno na novčani iznos od 5.900 do 5.999,99 KM.

Po konkurentskom zahtjevu zaključeno je sedam ugovora (157.658,83 KM), dok su provedena samo četiri otvorena postupka (543.119,43 KM).

U prošloj godini, Općina Hadžići je zaključila 40 ugovora po direktnim sporazumima od čega su 24 granične zakonske vrijednosti od 5.900 do 5.999,99 KM, dok su imali samo osam otvorenih postupaka koji je najtransparentniji postupak nabavke.

Da se u hadžićkoj općini krši Zakon o javnim nabavkama prepoznali su i revizori Ureda za reviziju FBiH. Tako su im u izvještaju za prošlu godinu dodijelili mišljenje s rezervom za finansijsku, ali i reviziju usklađenosti.

Plan javnih nabavki nije sačinjen na način da daje potpune informacije o predmetima nabavke, njihovim vrijednostima i vrstom postupka koji se planiraju provesti. Za dio provedenih nabavki nisu objavljena obavještenja i dostavljeni izvještaji u informacionom sistemu „E-nabavke”, utvrdili su revizori.

Planiranje provođenja različitih postupaka nabavke za isti predmet upućuje na moguće dijeljenje predmeta nabavke.

Plan javnih nabavki za 2020. godinu donesen je 13. februara i procijenjena vrijednost planiranih nabavki roba, usluga i radova iznosila je 2.350.000 KM. Ova vrijednost je izmjenama i dopunama plana nabavki od 15. maja povećana na 7286.704 KM.

Prema prezentiranim podacima, u prošloj godini je provedeno 179 postupaka koji su realizirani zaključivanjem ugovora ukupne vrijednosti od 5.418.528 KM.

Tako su revizori uvidom u pregled provedenih postupaka javnih nabavki i zaključenih ugovora, prilikom nabavke radova za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih puteva, građevinskog materijala i održavanja vozila, utvrdili da nije proveden odgovarajući postupak nabavke.

Za primjer navode da je putem nabavke, na osnovu konkurentskih zahtjeva za rekonstrukciju i sanaciju puteva, potpisano 10 ugovora sa tri dobavljača ukupne vrijednosti 397.672 KM.

Po direktnom sporazumu, sa istim dobavljačem, zaključena su tri ugovora za usluge pranja vozila, nabavku auto guma i vulkanizerske usluge pojedinačne vrijednosti od po 6.000 KM.

Također, provedena su tri direktna sporazuma i zaključena tri ugovora za automehaničarske, autolimarske i autoelektričarske usluge vrijednosti od po 6.000 KM, dok je za nabavku građevinskog materijala po provedenim direktnim sporazumima zaključeno šest ugovora o nabavci ukupne vrijednosti 27.461 KM.

Konstatovali smo da je provedeno više konkurentskih zahtjeva za dostavu ponuda i direktnih sporazuma, a s obzirom na ukupnu vrijednost predmeta nabavke, kao i da se radi o istovrsnim nabavkama, može se zaključiti da je vršeno dijeljenje predmeta nabavke s namjerom izbjegavanja primjene odgovarajućeg postupka, odnosno da nije proveden odgovarajući postupak, u skladu sa članom 15. Zakona o javnim nabavkama”, naglašeno je u finansijskom izvještaju za 2020. godinu.

Utvrđeno je i to da na zvaničnoj internet stranici Općine nisu objavljivani osnovni elementi ugovora za većinu postupaka javnih nabavki, kao i sve izmjene ugovora do kojih dođe u toku realizacije ugovora.

Sanacije puteva, izgradnje cesti…

Radove na sanaciji lokalnih puteva, ali i druge vrste poslova, za Općinu Hadžići još od 2016. godine najčešće obavlja firma “Bucomerc” d.o.o. Kiseljak, zatim “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo, te “Musić Company” iz Hadžića, “Komunalac”…. Nešto manje za ovakve vrste poslova imale su i firme HP Investing iz Mostare, te Demus…

Općina Hadžići je samo u prošloj godini sa “Bucomerc” zaključila tri ugovora koji su se odnosili na rekonstrukciju puta. Doduše, radilo se u tri različite dionice puta od kojih su se dvije odnosile na Pazarić, na naselja Dragovići (vrijednost ugovora 311.000 KM) i Ljubovčiće (100.612 KM), te naselje Vrbanja kod Tarčina (106.500 KM).

Prema informacijama iz obavještenja o dodjeli ugovora objavljenom na Portalu javnih nabavki radi se o otvorenim postupcima s namjerom provođenja postupka “e-aukcija”.

Ista firma je u ovoj godini dobila nekoliko tendera u hadžićkoj Općini: asfaltiranje dionice puta Stublovi-Bare (152.800 KM) i radovi na rehabilitaciji ulice Hadželi u Hadžićima (136.000 KM). U oba slučaja se radi o otvorenom postupku s namjerom provođenja postupka nadmetanja putem e-aukcije.

Za ulicu Hadželi planirani su i radovi na sanaciji parkinga, trotoara i oborinske kanalizacije, a i taj tender je dobila ista firma i to putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci. Procijenjena vrijednost ugovora je 18.485 KM.

“Bucomerc” je putem konkurentskog zahtjeva dobio tender za hitnu intervenciju čišćenja riječnih korita II kategorije na području hadžićke općine. Vrijednost ovog ugovora je 46.898 KM.

Ista firma je putem direktnog sporazuma dobila tendere: izvođenje radova na sanaciji dijela saobraćajnice u naselju Dupovci u Hadžićima (5.954 KM) i nabavku goriva za potrebe Općine  (5.999,99 KM).

Za Općinu Hadžići od 2016. značajan dio poslova obavlja i firma “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo.

U prošloj godini su dobili dva tendera, putem direktnog sporazuma:  radovi na izgradnji isključne trake sa magistralnog puta M-17, za naselje Trzanj u Tarčinu (4.571 KM), te izvođenje radova na košenju trave i sjećenju šiblja uz lokalni put na lokalitetu Raštelica kod Tarčina (5.958 KM).

U ovoj godini, “Sarajevoputevi” su putem direktnog sporazuma dobili tender za izvođenje asfalterskih radova na sanaciji oštećenja raskrsnice puteva M-17, lokalni put Osenik (5.947 KM) i za radove na košenju trave i sječenju šiblja uz lokalni put u Raštelici, Tarčin (5.958,20 KM).

I firma “Musić company” od 2016. sarađuje sa Općinom Hadžići. U prošloj godini su, putem direktnog sporazuma, dobili tendere: za izvođenje radova na uklanjanju divlje deponije u naselju Vrančići (5.850 KM), te radove na sanaciji asfalta na raskrsnici za Suhodol u Tarčinu (5.982 KM).

Putem konkurentskog sporazuma dobili su dva tendera: za izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i dogradnji Spomen obilježja u dvorištu JU OŠ 6 Mart Hadžići, JU OŠ 9 Maj Pazarić i JU OŠ Hilmi ef. Šarić Tarčin (18.463 KM) i za radove na izgradnji potpornog zida uz saobraćajnicu u naselju Gaj ( 9.439 KM).

Prema izvještaju o provedenim postupcima sa portala Općine Hadžići, firma “Musić company” je u ovoj godini putem direktnog sporazuma dobila dva tendera od kojih se jedan odnosi na radove na izgradnji potpornog zida u naselju Luke u Tarčinu vrijednosti 5.707 KM.

 Preporuke revizora

Na zvanične e-mail adrese koje smo pronašli na stranici Općine uputili smo pitanja načelniku da se izjasni da li je tačno da favorizuje određene firme, da se nabavke cjepkaju, te da li će postupiti po uputama revizora. Odgovor nismo dobili do zaključenja ovog teksta.

Ipak, na njihovoj zvaničnoj internet stranici pronašli smo informaciju da su vijećnici Općinskog vijeća Hadžići na sjednici u septembru upoznati su sa izvještajem o finansijskoj reviziji Općine i tada je rečeno da su “pokrenuli procedure izrade akcionog plana otklanjanja formalnih nedostataka koji su navedeni u 12 preporuka”. Jedna od tih preporuka odnosila se i na javne nabavke, odnosno da plan trebaju sačinjavati sa svim potrebnim podacima, te postupke provoditi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, posebno u dijelu odabira vrste postupka i obavještenja.

(zurnal.info)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *