Ko je dr. Senad Sarić pod čijim brojem dosjea se vodi Sebija Izetbegović i šta tačno piše u nalazu inspektora?

Published On 26. November 2022. | By saliha | Aktuelnosti

U njegovoj biografiji navodi se da je rođen u Mostaru gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju „A. Šantić“

Pod brojem dosjea 836, koji je napisan olovkom na Upisnom listu Sebije Izetbegović, vodi se Senad SarićSenad Sarić ime je ljekara pod čijim brojem dosjea se na Medicinskom fakultetu vodi Sebije Izetbegović. Otkrili su to inspektoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove prilikom posljednjeg nadzora na ovom fakultetu, piše Raport.

Jutros su objavili i šokantne nove nalaze inspekcije koji su utvrđeni prošle sedmice.

Naime, pod brojem dosjea 836, koji je napisan olovkom na Upisnom listu Sebije Izetbegović, vodi se Senad Sarić.

Šta piše u izvještaju

Ovako to inspektori navode u nalazu:

– Neposrednim opažanjem prethodno navedenih Matičnih knjiga, od strane inspektora, utvrđeno je da u Matičnoj knjizi I od rednog broja 723 koji počinje sa datumom upisa 03.01.1990. godine do rednog broja 907 odnosno do kraja Matične knjige koji završava školske 1996/97. godine, nije upisana Izetbegović Sebija. Pod rednim brojem 836 (broj dosjea koji je naznačen grafitnom olovkom na Listu o prijavi za Sebiju Izetbegović) upisan je Sarić Senad sa datumom upisa 04.02.1992. godine, dok u Matičnoj knjizi II također nije upisana Izetbegović Sebija. Neposrednim opažanjem inspektori utvrđuju da su Matične knjige vođene neuredno i nepotpuno.

U njegovoj biografiji navodi se da je rođen u Mostaru gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju „A. Šantić“.

Osnovao privatnu specijalističku ordinaciju

Nakon toga upisuje Medicinski fakultet u Sarajevu. Specijalistički staž u cijelosti obavio u periodu 1989/92. po tadašnjem programu.

Zbog rata, specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je 1996., na Univerzitetskom medicinskom centru u Sarajevu.

Godine 2011. stekao je zvanje magistra nauke na odbrani magistarske teme iz reproduktivne medicine “Korelacija laparotomije i laparoskopije u liječenju tubarnog faktora ženske neplodnosti“ pred komisijom UMC u Sarajevu.

U aprilu 1998.. je osnovao privatnu specijalističku ordinaciju, koja je prerasla u multidisciplinarnu polikliničku ustanovu „Arbor vitae dr Sarić“.

Avaz.ba

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *