Hoće li se tužiti načelnik Hamdo Ejubović :MUJANOVIĆ  Putem suda tražit će se istina, krivično je djelo štititi zločince

Published On 4. September 2023. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

Zašto po knjizi općine Hadžići kod srpske strane nije bilo logora, zločina ubijanja, a palili žive ljude…

-Zašto   od 2007. godine , i pored jednoglasnog  zaključka Općinskog vijeća, obijaju ispraviti kardinalne greške iz knjige “Svijedoci istine”,

Kada su mediji pitali zašto u knjizi nije napisana prava istina o ubistvo logoraša, već da su poginuli i nestali, Vahid Alađuz  medijima  kazao da nema spornih momenata u knjizi općine Hadžići „ Svijedoci istine“, što u prijevodu  znači da su Srbi govorili istinu, da kod njih nije bilo logora, zločina, ubijanja…

Kao svijedok u Hagu Vidomir Banduka kazao da su ljudi dobrovoljno odlazili u Sportsku dvoranu, da su tu bili najsigurniji….

 

OPĆINSKOM VIJEĆU HADŽIĆI

KOMISIJI ZA STATUT I PROPISE

KOMISIJI ZA PREDSTAVKE,PRIJEDLOGE I PRITUŽBE

 

PREDMET: Zašto po drugi put zaredom nismo dobili odgovor po dopisu od 8.4.2021 i 15.3.2022. godine, upućeni preko prijemne kancelarije Općine Hadžići a u kojem pitamo :Zašto od 2007. godine odbijate ispraviti greške iz knjige „Svijedoci istine“, koja brani zločince, i koja je dospjela do Haškog tribunala. Po  jednoglasno usvojenom zaključku  Općinskog vijeć  morali ste štampati novu knjigu sa ispravljenim greškama . U pomenutoj knjizi sada  piše  da kod četnika nije bilo logora, zločina i ubijanja. Pitali smo  zašto se ne podnese tužbe protiv rukovodstva tzv. srpske općine Hadžići i komandanta kasarne u Lukavici, kada se sve zna ko je kada , gdje ubio 46 logoraša iz Hadžića…

Građani platili knjigu koja brani drugu stranu

Već duže vrijeme građani Hadžića, po izdavanju knjige „Svijedoci istine“, koja je plaćena iz Budžeta, sredstvima tih istih građana, traže da konačno realizujete zaključak Općinskog vijeća iz 2007. godine, gdje su građani uočili velike, kardinalne greške da kod druge strane nema logora, zločina i ubijanja, kada se zna da su četnici  ljude mučili na najgori mogući način. Ubijani  su u živom štitu, kopajući neprijateljske rovove… umirali od predmlaćivanja poput 46 logoraša u Lukavici, pred očima oko 300 zatočenika iz Hadžića…Mada su četnici činili najgore zločine, klali ljude, kao u Binježevu, palili  žive poput Ismeta Musićima u Musićima, u logorima prebijali do smrti, u knjizi općine Hadžići Vahida Alađuzi piše da su oni poginuli ili nestali kao pripadnici TO. Mada se zna   da su bili u logoru, mučeni i ubijani na nagori način, što je najteža vrsta zločina.

Po čijem naređenju je to urađeno

Gospodine načelniče,nemožemo a da vas ne pitamo po čijem naređenu je to rađeno, zašto se brane zločinci, zašto se prilikom suđenja knjiga općine Hadžići „Svijedoci istine“ulaže kao dokazni materijal, zašto je najveća odbrana za četnike, zašto advokati druge strane, kao primjera radi prilikom suđenja Radi Veselinovića hvali autore knjige, da ona govori istinu, a upravo ta vaša knjiga bila mu je najbolja odbrana.

Zna se da je dospjela do Haga,gdje Vido Banduka prilikom suđenja Krajišniku ponavlja vašu tezu da kod srpske strane nije bilo logora, da su ljudi dobrovoljno odlazili u Sportsku dvoranu, jer su tu bili najsigurnije, imali hranu, obezbjeđenja da nikom dlaka s glave nije falila…Zašto vas sprska strana hvali, zašto  govore da su je napisali „Pošteni Muslimani“, da je to put do pomirenja….

Vahid Alađuz:“U knjizi nema spornih momenata“

Kada su mediji pitali zašto u knjizi nije napisana prava istina o ubistvo logoraša, već da su poginuli i nestali, Vahid Alađuz je kazao da nema spornih momenata u knjizi općine Hadžići „ Svijedoci istine“, što u prijevodu  znači da su Srbi govorili istinu.Zar to nije tužno i žalosno, gdje bi morao neko odgovarati.

Osam naših nevinih čelnika Ratnog predsjedništva osuđeni su na gotovo 60 godina zatvora, što su branili narod od pokolja. Po tim presudama, gdje su osuđeni predsjednik Ratnog predsjedništva, načelnik i komandir policije, komandant brigade….. mi smo počeli rat.

Zašto načelnik Ejubović obija sprovesti jednoglasan zaključak OV-a

Čak 13 godina na sjednicama Općinskog vijeća načelniku Ejuboviću se  sugeriše da konačno realizuje jednoglasan zaključak  Općinskog vijeća da se sve greške iz knjige Općine Hadžići isprave i štampa druga knjiga.

Zar nije čudno, da ne kažemo jadno i bijedno, da ne upotrebimo teže riječi, da je  na prvo vijećničko pitanje načelnik Ejubović kazao da za to  nemaju  novca. Historija će o tome pisati. Nemaju para da se kaže istina o zločinima četnika, da se krvnici strpaju u zatvor, odgovaraju za velike zločine, a klali su i palili žive ljude.

Stranka za BiH: „Trebala se izdati nova knjiga, da se na CD-u vijećnicima dostavi materijal“…

U vijećničkom pitanju  Stranke za BiH, od 29.03. 2018. godine, između ostalog piše, citiramo: „Odmah nakon promocije čitaoci su uočili mnoge greške pa smo na jedno od sjednica OV-a raspravljali o knjizi i jednoglasno donijeli zaključak koji glasi:“ Da je u knjizi uočeno mnogo greška da se treba izdati nova  knjiga , da se u rad uključe vijećnici, da se vijećnicima na CD-u  dostave materijali“. Međutim, to nikada nije urađeno, a na vijećničko pitanje koje sam  postavljao sa kolegama iz Kluba vijećnika SBiH  dobili smo neuvjerljiv odgovor, t.j. da nisu obezbjeđena sredstva.Od tada do danas Opština je izdala  nekoliko knjiga, te finansiski pomogla i druge izdavače  po vlasitom izboru što govori da nisu u pitanju finansiska sredstva  za knjigu „Svijedoci istine“, završen citat.

Ejubović: „Knjiga  će biti štampana kada traži porodice šehida a na neko drugi“

Odgovaraći na pomenuto vijećničko pitanje načelnik Ejubović je između ostalog kazao, citiramo: „ Koja je svrha  ovog pitanja i šta se istim želi postići? Odnosno čije  interese i ciljeve se želi ostvariti, kroz ponovno aktueliziranje  ove tematike…. Drugo izdanje knjige  „Svijedoci istine“ biće štampano  u roku od sedam dana, kada to zatraži porodice šehida,a ne neko drugi“…., kazao je, između ostalog  u odgovoru   načelnik Ejubović.

Nakon odgovora načelniku Ejuboviću  je  rečeno  da je cilj građana istina o zločinima četnika, koje nema u knjizi koju je izdala općina Hadžići, da su ljude odvodili u logore, mučili i tukli, odakle se mnogi nisu vratili. Da je agresor druga strana koji su počinili velike zločine na području općine, a ne mi, koji po presudama članovima Ratnog predsjedništva ispada da smo mi  počeli rat.

OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO MORALO JE PODNIJETI TUŽBE…

 S druge strane niko od rukovodstva tzv, srpske općine Hadžići nije osuđen. Mada se stalno  traži da se podnesu tužbe, da postoji pravobranilaštvo općine, koje bi trebalo štititi društvene interese, koje je moralo podnijeti tužbe protiv četnika, da imamo toliko boračkih udruženja…

Načelniku Ejuboviću je takođe kazano da je „to neko drugi“ bilo Općinskog vijeće, najveći organ vlasti, da je po zakonu dužan da prvodi zaključke Vijeća, a ne da on kaže od koga mu treba saglasnost.

 Pitamo od kada je jedno udruženje veće od Općinskog vijeća, najvećeg organa vlasti ?

Predsjednica udruženja porodica šehida je članica  SDA, koja je na prošlim izorima bila na listi ove stranke ,  koja nije prošla, a kojoj je Hamdo Ejubović , očito je, šef.

Zašto se stalno izmišljaju razlozi

Zar nije čudno da za toliko godine greške nisu ipravljane i štampana druga knjiga i da načelnik Ejubović stalno izmišlja neke razloge da to ne učini. Od 2007. godine prošlo je čak 16 godina.Koliko još treba da prođe  da knjiga Općine Hadžići prestane braniti zločince?

Po knjizi  općine Hadžići “Svijedoci istine” logoraši nisu ubijeni u logoru. Postavlja se pitanje zašto u knjizi “Svijedoci istine” nije rečena prava istina  o smrti logoraša, kako se ona stvarno desila, već je za sve njih napisano-poginuli, nestali.Mada se zna da nisu poginuli  već ubijeni u živom štitu, kao na primjer na  Žuči,ili recimo umrli u teškim mukama od najbrutalnijeg mučenja, kao 46 logoraša u kasarni Lukavica. Zar je mogao poginuti Midhat Hrnjić, prva žrtva u logoru, kada se zna da je premlaćen i mučen u logoru tzv.Teritorijalna odbrana  i umro u velikim mukama…Da ne govorimo o ubistvu logoraša u logoru Kula, Semizovcu…

Knjiga koja brani zločine

U prvostepenoj presudi upravnik  logora Kula i njegov zamjenik osuđeni su na osam, odnosno šest godina zatvora, ali su u drugostenoj oslobođenji, jer po knjizi općine Hadžići niko nije ubijen niti poginuo u logoru Kula. I pored toga Vahid Alađuz i danas govori da po  njema  nema spornih momenata u knjizi općine Hadžići “Svijedci istine”.

Pitamo, zašto se falficira istina, kome je to u interesu!?

Na prinudnom radu u logoru Kula od granate je ubijen Ramiz Smajić, Mehmed Isić-Zido.., Ševal Ćemavdić  je ubijen u Kijevu ( općina Trnovo ) prilikom utovara “elemenata” na kamion, čemu su se čuvaru suprostavili trojica četnika. Jedan od njih je ispalio rafal, a metak je pogodio Ćemavdića u vrat. Tako su ginuli logoraši u logoru Kula, koji po knjizi općine Hadžići i nisu bili u logoru.

Na Kuli, na prinudnom radu,  kopajući rovove na prvim borbenim linijama od snajperskog hica ubijen je  i Vahid Gaćanović, što je najteža vrsta  zločina. Izet Ramić – Ćiza  umro je u velikim mukama u logoru Kula….

U logoru Kula u velikim mukama  5.2.1993. godine umro je i Bahrudin Bećirević. Predhodno je kao logoraš ranjen na prinudnom radu na Žući. Kada su mu pružii prvu pomoć umjesto u bolnicu  poslali su ga u  logor Kula,  gdje je umro u velikim mukama.

 Zašto po knjizi općine Hdžići kod srpske strane nije bilo logora, zločina ubijanja, a palili žive ljude…

  Po knjizi „Svjedoci istine“, koju je izdala i finansirala općina Hadžići, iz Budžeta, sredstvima građana, a koja je bila i ostala najbolja odbrana za zločince, niko od njih nije bio u logoru, svake odgovornosti u drugostepenoj presudi oslobođen je upravnik logora i njegov zamjenik.

 Još ni do danas neće da isprave greške i štampaju drugu knjigu, koja neće oslobađati i braniti zločince .Za ovu bi neko morao krivično odgovarati.

 Pitamo, zašto odbijate ispraviti kardinale greške iz knjige i štampati novu, što je bio jednoglasan zaključak Općinskog vijeća?

 Knjiga Aziza Fiše: „… Pad ili izdaja Hadžića i BiH…“

 Dosta odgovora na to pitanje stoji u knjizi Aziza Fiše, AGRESIJA I GENOCID U BIH 92-95- PAD ILI IZDAJA HADŽIĆA I BIH.

Na strani 112.pomenute knjige piše, citiramo: Vahid Alađuz zajedno sa načelnikom dozvolio formiranje tzv. sprske policije, i uz veoma slab rad i odnos prema poslovima  koji su bili u njegovoj nadležnosti , pružio je svestnu pomoć svojim dojučerašnjim kolegama , a poslije pripadnicima tkz. Srpske policije“.Završen citat.

O ulazi Vahida Alađuza

Na strani 114. I 115.  pomenute knjige piše, citaramo:“ O ulozi Vahida Alađuza , njegovoj posjeti naselju XI Hercegovačke brigade  u prisustvu čelnika tzv. srpske policije  kao i naredbe da se predaju , zatrpaju improvizovane rovove  i da u slučaju bilo kakve pucnjave  ne pružaju nikakav odpor  svijedoči i Hamid Kovačević – a samu izjavu i video možete pogledati  na YouTube kanalu.Svijedoči Hamid  kako je glavnu ulogu  za hapšenje i odvođenje naših ljudi  iz ulice i naselja Jedaneste  hercegovačke brigade odigrao upravo Vahid Alađuz i da je doveo četničke vođe u to naselje i da je tražo od Kovačevića,Ćosića i Solde da se predaju , zatrpaju te mprovizovane rovove u slučaju  napada i da ne pružaju nikakav otpor  jer im se neće ništa desiti.A šta se sa njima poslije toga desilo i koja im je sudbina bila namjenjena  svi mi vrlo dobro znamo.Svi su pohvatani ,mučeni, javno ubijeni ispred Radničkog doma  u Hadžićima  i odveženi sa cisternom u Krupac  i tu bačeni u duboku prolavliju.Pronađeni su tek poslije 20 godina, a za sudbinu Uzeira Kovačevića  i posmrtnim ostacima još uvijek se traga.“ Završen citat.

„Za Vahu više stotina hiljada KM“

Na strani 117. pomenute knjige piše, citiramo:“ Vaha za pisanje knjiga, od nadzornih odbora , komisija , vijeća u toku ovog perioda  2003-2021. godina  inkasirao preko 350.000,00 KM . Kupuje stan u Sarajevu i odlazi da živi tamo negdje,a u Hadžićima i dalje ostaje idejni vođa  i ideolog.Teško mi je  svemu ovome pričati  jer sam konačno svatio da narod mora saznati  istinu i da na osnovu toga  ona mora ostati kao trajni dokument , a ne da lažnu istoriju,  lažna događana u predratno,  ratno i poslijeratno  stanje piše Vahid Aađuz po instrukcijama  vladajućih struktura i njihovih lidera.“ Završen citat.

Na istoj, 117. strani piše, citat:“On, Vahid Alađuz  hoće i želi da od svog mentora napravi  lažnog organizatora otpora, lažnog gaziju i čovjeka  koji po njihovim aršimima  mora i treba da bude  prvi glavni čovjek na ovim prostorima…završen citat.

Na srani 118 piše, citat „ On piše historiju Hadžića, piše kako hadžija Hamdi-beg kaže a ne kako je bila….“ završen citat.

Ima tu mnogo drugih detalja  kako je pored naše policije,i prije početka rata srpska policija zauzela zgradu općine, Dom zgravlju i druge vitalne organizacija, gdje takođe teško optužuje Vahida, ali i druge čelnike.

Protiv Fiše podnijeli tužbu, pa odustali – dokazi su jači

Zanimljivo je istaći da su zbog pisanje ove knjige protiv Aziza Fiše podnijeli tužbu sudu.Prošle godina na sudu su o tome svijedočili Hamdo Ejubović, Aziz Fišo…dali svoje viđenje na pisanje . Međutim, zbog neoborivih dokaza Fiše povučena je tužba protiv njega,što govori o istini dešavanja prije agresije za vrijeme rata….a knjiga -… Pad ili izdaja Hadžića i BiH… ući će svakako u historiju o kojoj će se pričati.

Nadležnim u općini Hadžići postavljamo pitanje kako za istinu o zločnima četnika za knjigu „Svijedoci istine“ općina Hadžići nije imala para, a imali je za knjigu „Pismo majci“  čovjeku  koji je služio ustaškom pokretu, bio ataše za kulturu ustaškog vođe Ante Pavelića.Kako su novoj  školi u Hadžićima u dva navrata htjeli dati ime upravo  po Pavelićevom čovjeku, pored naših tolikih heroja.

Zašto je Balić za istinu o zločinama na logorašima platio visoku cijenu,jedini u historiji  istjeran s posla….

Volili bi  da odgovorite zašto se  Remziji Baliću prijetilo da knjigu “Šest logora pakla” ,koja govori  istinu o paklu u logorima, zločinima četnike  ne smije objaviti, i ako to učini da će snositi posljedice do kraja života. Biti premještan na drugo radno mjesto izvan zgrade općine,  izbačen sposla, …,da se tu više nikada neće vratiti,  da će za njega vrata općine Hadžići zauvijek biti zatvorena…Osim ubistva sve ostale prijetnje brzo su ostvarene. Njegova  knjiga govori sve suprotno o zločinima četnika i stradanju logorša od knjige Vahida Alađuza.

Za  načelnika Ejubovića nije bila interesantna Balićeva  knjiga koju uzimaju istražitelji, sud, advokati naših optuženih, i zašto je nakon objavljivanja knjige drastično kažnjen i istjeran sposla.

 Načelnik odbio pomoći; Balić za istinu dao svojih 35.000 KM, i umjesto nagrada i pohvala istjeran s posla…

 Pošto općina Hadžiči nije htjela pomoći, niti biti izdavači knjige, koja govori o zločinima četnika ,čovjek dao svojih 35.000  KM, izdao knjigu i istoimeni dokumentarni film, i umjesto pohvala i nagrada jedini u historiji općine dobio otkaz  s posla, nakon više od 30 godina rada u ovoj ustanovi.

S druge strane Vahid je za knjigu koja brani  četnike,koja se ulaže u dokazni materijal da kod srpske strane  nije  bilo logora, zločina i ubijanja, novčano dobro nagrađen, dobio općinska priznanja…

Mnoge je pitanja na koje građan traže odgovor, a po svemu sudeći, pošto ne odgovarate na njih, i u izvještaju u radu Općinskog vijeća za prošlu godinu lažno govorite da prema pomenutim komisijama  u proteklom periodu nije bilo  nikakvih materijala za raspravu, da se  iste  nisu ni imali potrebu sastajati.

 Naši dokazi govore sasvim  suprotno, a iste vam u prilogu i ovog puta dostavljamo.

Kako nebi više slušali lažna objašnjenja upozavamo vas da ćemo putem suda tražiti odgovore.

Krivično je djelo štititi zločince

 Krivično je djelo štititi zločince, a na području naše općine  klali su i palili žive ljude,odvodili u logore,mučili i ubijali, odakle se mnogi nisu vratili.

Samo u kasarni u Lukavici u jednom danu ubijeno je 46 logoraša iz Hadžića, za čijim tijelima se i danas traga. U vašoj knjizi, gdje uporno  odbijate ispraviti greške i štampati novu, i pored jednoglasne odluke Općinskog vijeća, koju, očito je vi ne poštujete, kazavši da će te to uraditi kad to zatraži udruženje porodica šehida, a ne neko drugi. Taj neko drugi koji je donio odluku da se isprave sve greške i štampa druga knjiga  je najveći organ vlasti- Općinsko vijeće.

Hadžići, 24.8.2023. godine

S poštovanjem,                                                                           Admir Mujanović

  Pismo je napisao   vijećnik Admir Mujanović. Mi ga objavljujemo u cijelini, naslov i podnaslov Redakcija

 

                                                                                                                                              


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *