Tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv 455 lica sa naše općine

Published On 22. January 2013. | By admin | Aktuelnosti

SARAJEVO – Tužilaštvo BiH obavijestilo je MUP Republike Srpske o donošenju Naredbe o neprovođenju istrage protiv 455 lica za ratne zločine počinjene u “Silos-u” Tarčin, Osnovnoj školi “9. maj”, “Krupa”, “Igman”, “Hrasnica”, a u kojima su stradala lica srpske nacionalnosti u periodu od maja 1992. do 27. januara 1996. godine, saznaje Srna od izvora bliskih MUP-u Srpske.

Za krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom iz glave 17 Krivičnog zakona BiH, MUP Srpske podnio je Izvještaj o učinjenom krivičnom djelu 5. septembra 2005. godine i krivične prijave 25. februara 1998. godine.

Tužilaštvo je istragu, između ostalog, obustavilo protiv: Refik Tufo, Enver Dupovac, Milan Božić, Mensur Čović, Salko Gosto, Muhamed Turčinović zvani “Zeko”, Zulfikar Ališpago zvani “Zuka”, Nezir Fišo, Vahid Alađuz, Enes Kazić, Mustafa Gegaj, Emir Oputa, Edhem Tiro i Hidajet Golubić.

Srna saznaje da je MUP Srpske, u skladu sa procedurama, Tužilaštvu BiH podnio Pritužbu na Odluku tužioca tražeći da se primjedbe u pritužbi usvoje i da glavni tužilac Tužilaštva BiH naredi dalje vođenje i nastavljanje istrage sa svestranim razmatranjem spisa i priloženih dokaza.