HADŽIĆI:Da li se prilikom radova peru pare, šta ko dobiva ?

Published On 7. October 2020. | By saliha | Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

Kolika je sprega vlasti i izvođača radova prilikom izgradnje i asfaltiranje puteve  na području općine Hadžići govore mnogi primjeri. Nije tajna da se unaprijed zna ko će i gdje izvoditi radove,da se značajan iznos daje  na kafu, da  nadzorni odbori ne rade svoj posao, da su to stranački ljudi koji su i te kako dobro plaćeni…

TAJNI NADZORNI ODBOR

Mada se kroz vijećničko pitanje u više navrata tražilo da nadležni u općini Hadžići kažu imena lica nadzornog odbora, na izgradnji puta od  OŠ „ 6. mart“ prema Drozgometvi,  to ni do danas nije rečeno, ostaje tajna.

Nije dat ni odgovor zašto nadležni u općini Hadžići u garantom roku, kako u odgovoru kaže načelnik Hamdo Ejubović, nisu podnijeli zahtjev da zbog loših urađenih radova, u skladu sa zakonom,o svom trošku urade  sanicaiju puta .

UMJESTO IZVOĐAČA RADOVI, PONOVO PLAĆENO IZ BUDŽETA

  Šta mislite zašto je izvođač radova, koji je loše uradio put, gdje su se odmah uočile brojne nepravilnosti ,  ponovo nagrađen, i umjesto da on , kao što zakon nalaže,   u garantnom roku uradi vlastitim sredstvima, vlast ga nagrađuje. te radove  plaćaju iz Budžeta, sredstvima građana.

Kao razlog tome, načelnik Ejubović ističe da u garantnom roku nisu podnijeli zahtjev, te da je garantno rok  istakao .

Hoće li i sada neko kazati da tu nije bilo dogovora,“ potkova“, da se ne razbacuju društvenim, našim parama, i umjesto izgradnje nekog novog puta u drugom mjestu, ponovo se nagrađuje izvođač radova koji je trebao biti kažnjen.

Koji ima prioritet pri svakom tenderu…

I ponovo pitanje:- zašto u općini Hadžići niko nije odgovarao za nerad, zašto nije kažnjen, zašto se ne kažu imena  ljudi koji  su bili  u nadzornom odboru…?Zašto se kriju, ne odgovara na vijećnička pitanja?

Zašto se čekalo da prođe zakonski rok, koliki je bio tal ..?Da li se samo iz ovog može reći  o sprezi vlasti i izvođača radova.

Da mi nebi komentarisali prenijećemo  vijećničko pitanja Kluba  SDP-a od 26.12. 2019. godine, i odgovr načelnika općine Hamde Ejubovića.

PITANJE VIJEĆNIKA SDP-a

Obzirom da sam 23.02.2017. godine postavio vijećničko pitanje koje se odnosilo na tada već loše stanje saobraćajnice koja je rekonstruisana u drugoj polovini 2015. godine od OŠ „6. MART“ Hadžići prema Drozgometvi, dobio sam odgovor da je održan sastanak sa izvođačem radova BUCOMERC d.o.o, predstavnicima Direkcije za ceste KS, 13.03.2017. godine.

Rezultat tog sastanka je bio zahtjev Direkcije za ceste KS (od 16.03.2017) prema izvođaču radova BUCOMERC d.o.o. za sanaciju saobraćajnice.

Obzirom da nikada nije došlo do pomenute sanacije, pitam predstavnike općine Hadžići – nadležnu službu, da li se trenutna sanacija saobraćajnice finansira dodatnim sredstvima općine Hadžići, ili je saobraćajnica u garantnom roku,  te se sanacija izvodi na teret izvođača?

ODGOVOR NAČELNIKA OPĆINE HAMDE EJUBOVIĆA                                                     

Poštovani,

U vezi vijećničkog pitanja postavljenog na Trinestoj sjednici Općinskog vijeća Hadžići  od 26.12.2019. godine, od  strane Kluba vijećnika SDP-a, obavještavamo Vas da je put  Hadžići-Drozgometva- Mokrine   u nadležnosti Kantona Sarajevo – Direkcije za puteve KS, koja istim upravlja  i zadužena je za rekonstrukiju i održavanje istog.

Na sastanku predstavnika općine Hadžići i Direkcije za puteve KS  održanom 4.2.2020. godine  u prostorijama Direkcije konstatovano je da je garantni rok predmetnih radova istekao , te da će se poptuna rekonstrukcija svih oštećenih  izvršiti sredstvima Budžeta KS.

Također, obavještavamo Vas da je privremena sanacija oštećenja koja je vršena tokom 2019. godine  finansirala Direkcija sredstvima Budžeta KS, kaže se u odgovoru na vijećničko pitanje kojeg potpisuje načelnik općine Hadžići Hamdo  Ejubović.

ZAŠTO „BUCOMERC“ NIJE URADIO O SVOM TROŠKU…

Komentar  Mirsada Dupovca u vezi odgovora načelnika općine na postavljeno pitanje  bio je:

-Nakon velikih  žalbi  građana kao što se vidi,  još ranije postavio  sam vijećničko pitanje u vezi loše urađenih radova na putu,   i tražio odgovor ko je bio u nadzornom odboru  za praćenje kvaliteta radova,  jer je put zbog nekavlitetnih radova odmah, neposredno nakon predaje na upotrebu ,  pokazao  nedostatke.Nisam dobio odgovor imena nadzornog  organa, ali mi je tada  odgovoreno,  da je po zakonu  izvođač dužan otkloniti sve nedostatke o svome trošku, pošto još uvijek traje  garantni rok , i da će isti  izvođar radova, „BUCOMERC“,   to  morati uraditi.

 Zašto to nije urađeno u tom periodu, zašto se i zbog čega čekalo  da istekne  garantni zakonski rok,  i  da se rekostrukcija puta izvrši sredstvima građana, odnosno iz Budžeta   nije mi jesno, kazao nam je Dupovac.

SPREGA VLASTI I IZVOĐAČA?

 I na ovaj način, nažalost, pokazuje se sprega vlasti i prilegovanih izvođača radova.Zbog čega vlast nije insistirala da izvođač radova nedostatke otkloni u zakonskom roku, zar to nije bilo u njenom interesu..?

Kako je uopće nadzorni odbor mogao prihvatiti nekvalitetno urađene radova, a nedostaci su se  pokazali  odmah nakon puštanja puta u upotrebu. Poput ispucalog  asfalta , mnoga uleganuća na putu i  drugi nedostaci, gdje se vidi tanak sloj asfalta preko pijeska, pa se na putu stvarale rupe…

ZAŠTO SE ČEKALO, DA ISTEKNE GARANTNI ROK ?

I pored toga vlast nagrađuje  izvođača radova, i nije željela  da on o svom trošku, u garantnom roku, izvrši rekonstrukciju puta.Zbog čega, kakva je to sprega i tolika ljubav vlasti i izvođača radova, pa je  ponovo sve palo da se naknadni radovi izvrše na teret  građana, iz Budžeta. Da li se na ovaj način pere novac , ko sve u tome ima hajra ?

 ZAMALO HAVARIJA U BINJEŽEVU

Mnogo je primjera sprege vlasti, izvođača radova, nadzornog odbora…. Kao u Binježevu. U dva navarata kamen probio plinsku cijev.Prošle godine, u novembru, samo zahvaljujući sreći nije došlo do havarije.Sada, nedavno isti slučaj.

Stručla lica iz „Sarajevogasa“  su kazali da izvođač radova preko instalacija nije položio sitni pijesak  , kako to pravila nalažu, te je kamen probio plinske cijevi.

Plin ušao u kanalizacione cijevi,njegov miris osjetili građani i hitno reagovali.

Nadležni im kazali da su dobro prošli, da su svi mogli letjeti u vazduh.

Nedavno isti slučaj,   morali mjenjati plinske cijevi u dužini od 130 metara.

 I ponovo konstatacija stručni lica naknadni građevinski radovi nisu kvalietno urađeni.I ponovo problem…

I ponovo pitanje, šta je tu radio nadzorni odbor?

Kakva je njegova uloga. Da li samo trebaju doći  na kraju, potpišu zapisnik o primopredaji, digne pare i kaparu.

DIO NASELJA MOGLO LETJETI U VAZDUH

 Da li mislite da će neko odgovarati. Neće!  A jedan dio naselja mogao  letjeti u vazduh.Samo  je sreća spasila,i što su na vrijeme reagovali.Tako su kazala stručna lica  “Sarajevogasa”  na licu mjesta.

Sprega vlasti, izvođača radova i nadzornog odbora je takva da svi imaju koristi, a para je velika.Sve se radi prema dogovoru, na štetu građana, Budžeta…

Ako se neko pobuni, oni  i tu imaju svoje ljude koji  će djelovati na terenu, preko društvenih mreža, i fizički zaprijetiti ako bude potrebno.

Takve napasti , nazvati ih pogrdnim imenima…Umjesto nadležnih, nadzornog odbora, izvođača i drugi odgovornih , njihovoj dugogodišnjij sprezi, gdje se radi na štetu građana, općine, oni napadaju one koji kritikuje takav način rada,  koji se  godinama ponavlja, iz jedne investicije u drugu…

Za pare se sve radi, a i takvi imaju dobar profit.

 ŠTA JE RADIO NADZORNI ORGAN ?

I ponovo pitanje, šta je radio nadzoni odbor? Kakvu je imao funkciju? Da li da sjedi u nekom restoranu na račun izvođača i vlasti, da i od njh dobije dogovoreni  novac, i na kraju  potpiše da je sve urađeno po propisu,prema zakonu, a zamole se nije desila katastrofa, da neselje leti u vazduh.

STRANAČKI LJUDI

I niko  nije, niti će  odgovarati. Jer, to su stranački ljudi, i njima je neko rekao da tako rade, isto kao i na asvaltiranju puta od Hadžića prema Tehničko remtonom zavodu. Neko im u općini kazao da ne podnose prijavu protiv izvođača radova zbog loše urađenog posla, da se čeka da prođe zakonski rok, pa opet asfaltirati sredstvima građana,  iz Budžeta.

Šutjela i nadležna služba općine Hadžići, koja je trebala na zahtjv građana reagovati…A nije!

TI ISTI PONOVO DOBIJAJU POSAO

I ti isti, podobni stranački  izvođači, ponovo će od te iste vlasti dobiti posao.I taj isi nadzorni odbor, ponovo će imati tu funkciju na nekon drugom mjestu prilikom izvođenja radova.Zato u općini Hadžići i pored više  insistiranje nedaju njihova imena.Kao da je to neka povjerljiva vojna tajna.

Zašto? Da li na takav način peru pare.

BILI NAJPOVOLJNIJE, DOBILI POSAO,NE MOGU RADITI…

Zamislite,onaj koji je na tenderu dobiju posao, koji je bio povoljniji za izvođenja radova  Binježevo-Miševići- Gladno polje,ne može raditi, kako kažu građani, koji su nedavno protestovali , i sada je slučaj na sudu.I ponovo građani kažu da oni ispraštaju, jer  je u  pitanju  veliki novac.

ČETIRI KILOMETRA PET MILONA

Četiri kilometra puta, prema riječima načelnika Hamde Ejubovića košta pet miliona. Neznamo samo, kako kažu građani,  dali preko Miševića planiraju  gradnja auto puta.

A dok sud ne riješi građani će ponvo ići preko  blatnjavog puta,  vode…

O LOPOVLUKU SE NESMIJE GOVORITI

Svi oni koji progovore o lopovluku,koji drukčije misle, ukažu na negativnosti  budu napadanuti, šikanirani,  izmišljaju im se sve i svašta.

Ne smije se promišljati drukčije, već kako  gazda kaže. A gazda ih dobro plaća. Našim parama.

200.000 EURA NA KAFU…

Vlasnik Vilovca na kafu dao 200.000 eura. Na poklon. Šta mislite  koliko ima takvih poklona od izvođača radova.

Koliko se dobiva na kafu kad vlast namjerno neće da podnese zahtjev da izvođač u garantnom roku o svome trošku plati rekonstrukciju zbog lošeg urađenog posla, već se ponovo nagradi novim poslom, našim parama, iz Budžeta. Kao u slučaju Bucomerc, na izgradnju puta od OŠ „6 mart“ prema Tehničko remotnom zavodu.

ZAŠTO SE ČEKALO DA PROĐE GARANTNIROK

Vlast mirno kaže nije podnešen zahtjev  u grantnom roku. Načelniče, šta je radila tolika administracije, je li im neko naredio da  to slučajno nesmiju učiniti,da će ponovo narod platiti, da će  štiti imena nadzornog odbora….

Da  ti ,koji bi  pokušali  nešto  učiniti, slijedi kazna…

LJUDI ZADUŽEVI ZA RAD NA TERENU

Ako promišljate drukčije znači da si neprijatelj, a to je opsano.Od svojih plaćenih ljudi morate odmah biti okarekterisani kao neznalica, glupan, nevjernik, lopov, budaletina, koja samo lupa…

UMJESTO LOPOVA, NAPADATI ONE KOJI PRIČAJU O TOME

I to je njihov način  odvraćanja, da se stvar upravi u drugom smjeru.Tako godinama ostaju u vlasti.

Jer o lopovluke se ne smije pričati.

One  koji uzima „potkove“ trebate ukivati u zvijezde, a one koji ukazuju na nezakonit rad napadati, da se pozabave sami sobom.Čitav aparat na tome će biti angažovan, raditi će punim kapacitetom.

Jer, od potkova će i drugi  imati koristi: koji preko društvenih mreža odrađuju posao, napadaju sve  koji drukčije misle,koji ukazuju na nezakonit rad…Takve treba odmah satrati, ne dati im da se razmašu, da govore istina…, jer za njih je istina najgora..

NE SMIJE SE GOVORITI KAKO JE UMJESTO TVORNICE NIKLA VILA

Ni po koju cijenu ne smije se govoriti kako je vlast na sjednici Općinskog vijeća Hadžići donijela Odluku da se u Ljubovčića gradi tvornica drvne industrije.

Govorili, imamo kavlitetno drvo, to ćemo raditi u Ljubovčićima, imati ćemo ponovo tvornicu drvne industrije.Mislimo da ćete to podržati. I jednoglasno donijeli odluku.

Ljudi prezadovoljni, srećni, kad ono ispade privatna vila.  Još jedna u nizu prevara,obmana i laži.

Odgorni uradili kriminal. E, to se ne smije spomeniti, te i takve  koji o tome pričaju treba odmah satrati…

JEDNO GOVORE,DRUGO RADE

Netreba se govoriti da se za posticaj poljoprivredi  davalo kao pjevačima  u „Hadžićkom ljetu“, da se govorilo da Hadžići nisu poljoprivredna općina, da se kaže ko vam je to utuvio u glavu, da svi koji tako misle  jednom zauvijek to sebi  izbiju iz glave.

UNIŠTILI DI „BJELAŠNICA“ „GP INGRAP“, ZZ „Tarčin“….

…Ali, kada je ZZ Tarčin, poput DI Bjelašnica i GP Ingrap uništena, sada je poljoprivreda najednom glavna privreda grana  u Hadžićima, sada se hvalimo da je za tu namjene dato pola miliona…Netreba više ona rečenica, izbijete to sebi iz glave, da su Hadžići poljoprivredna općina, grijeh je ulagati pare u tako nešto…

Trebala je poljoprivredno zemljište Zadruge preći u ruke općine, da se grade arapska naselja….

Sada treba tog hvaliti, po naredbi ukivati u zvijezde, jer će  od toga, koji to rade i hvale i te kako  imati velikog hajra.

To im je posao, dobra para, a lako se dolazi do nje.

KAKO JE „NIKLA“ BENZINSKA PUMPA

Što ne spomenu i pitanje kako to u sred Hadžića, suprotno zakonu, na kriminalan način, niče benzinska pumpa i autopraonica  suprotmno zakonu, Regulacionom plana,bez  odluka Općinskog vijeća, javne rasprave i drugih akata.

Kako to da za to nisu znali čak ni vijećnici,a oni za to trebali donijeti Odluku, izmjeniti Regulacioni plan.. Kako to da se više mjeseci nije dalo da se sazove sjednica Općinskog vijeća dok radovi nisu došli do završne faze.Pa onda kažu:- nećemo to valja sada rušiti,  izgrađeno…!Koliko je tu bilo potkova, eura, ko je sve šta  tu dobio.. ?

ZAŠTO SE MULTIMEDIJALNA SALA GRADILI IZ BUDŽETA

Hoće li se ikada odgovoriti kako to da se iz Budžeta općine i drugih sredstava gradila Multimedijalna sala, a bilo rečeno, kako to u  javnom saopćenju  ističu u  klubu SDP-a, da će je graditi   investitor , “Hoše” svojim sredstvima.

Da li su se možda iz tih sredstava kupovali nečiji stanovi, koji su, kako se kasnije kaže, dobiveni na poklon?

NAPADI PO NAREDBI

Za to se ne smije pitati.

Bićete napadnuti, izvrijeđani, govoriti će vam najružnije riječi, jer oni rade po nečijoj naredbi, za pare….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *