Raspetljava li se slučaj diplome direktora OSA-e i nelegalnog rada AU u BiH i Prcića

Published On 4. January 2022. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

SARAJEVO, (Patria) – Već mjesecima tri tužilaštva (Tužilaštvo BiH, Tužilaštvo TK i KS) rade na predmetu Američki univerzitet u BiH, a prvoosumnjičeni je Denis Prcić, vlasnik i osnivač tog univerziteta.

Iako je tokom ljeta državni tužilac Oleg Čavka najavljivao skoro podizanje optužnice u ovom slučaju, među kojima je osumnjičen i Osman Mehmedagić, direktor OSA-e čija je diploma sa ovog univerziteta upitna i predmet istrage koja je proširena na više osoba, optužnice još uvijek nema. Kako Patria saznaje, proces vještačenja pronađenog servera je okončan te bi uskoro mogla biti podignuta i optužnica. Mehmedagić je ovu diplomu proglasio tajnim dokumentom.

Denis Prcić sumnjiči se za krivična djela pomoć počiniocu nakon izvršenog krivičnog djela, zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivotvorenje službene isprave, a u vezi izdavanje diplome AU u BiH Mehmedagiću.

I Prcić i Mehmedagić su pod mjerama zabrane.

Osmanu Mehmedagiću, direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije mjere zabrane su određene polovinom jula 2021. godine koje se produžavaju svaka dva mjeseca.

Te mjere su: zabrana sastajanja sa određenim osobama iz člana 126.a stav 1. tačka c) ZKP BiH na način da se osumnjičenom Osmanu Mehmedagiću zabranjuje međusobno kontaktiranje na bilo koji način sa drugim osumnjičenim licima Denisom Prcićem, Melisom Belkić-Mujkanović, Emirom Mujkanovićem, te kontaktiranje sa svjedocima Tužilaštva Bosne i Hercegovine u ovom krivičnom predmetu, uključujući i približavanje istima na udaljenosti od 50 metara, te svaki kontakt i razgovor o predmetu sa bilo kojom osobom osim sa braniocima.

Osumnjičeni Osman Mehmedagić u cilju redovnog obavljanja funkcije na kojoj se nalazi, izuzetno može komunicirati sa svjedocima Tužilaštva Bosne i Hercegovine i drugim osobama na udaljenosti i manjoj od 50 metara, ali mu se zabranjuje da sa tim osobama razgovara o ovom predmetu. O svakom takvom kontaktu dužan je prethodno obavijestiti postupajućeg tužioca.

Patriji je potvrđeno da je jedna prijava dostavljena i Federalnom tužilaštvu na dalje postupanje, ali je krajem decembra predmet proslijeđen Tužilaštvu KS koji već postupa po ranijoj prijavi grupe studenata protiv Prcića i AU u BiH.

Predmet AU u BiH jedan je od najkompleksnijih predmeta u pravosuđu s obzirom da je oštećen veći broj studenata, a umiješane su brojne osobe iz sigurnosnog, vojnog, policijskog i obavještajnog sektora iz BiH koje su znale da se nastava na AU u BiH odvija u Sarajevu bez dozvole za rad jer AU u BiH nikada nije registrovan u KS.

Podsjećamo da je zbog toga i  Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona onemogućena da izvršava inspekcijske nadzore na Američkom univerzitetu u BiH u Tuzli iako su zaprimili više prijava i zahtjeva.

Iako su inspektori Inspektorata za obrazovanje, nauku, kulturu i sport pokušali izvršiti inspekcijski nadzor na lokaciji gdje su službene prostorije AU u BiH u više navrata na licu mjesta niko nije zatečen, a pisane pozive iz KUIP TK niko nije zaprimio. O svemu je Inspekcija obavijestila Ministarstvo obrazovanja i nauke TK.

U martu 2021. godine Ministarstvo je imenovalo Komisiju za nadzor nad radom visokoškolske ustanove AU u BiH u kojoj su i inspektori i predstavnici Ministarstva kako bi se izvršio zajednički upravni nadzor, nadzor nad zakonitošću rada i inspekcijski nadzor. Međutim ni to nije bilo moguće jer nije bilo moguće pristupiti dokumentaciji.

Ono što je utvrđeno provjerama i prema iskazima oštećenih studenata određena odjeljenja nisu ni postojala na AU u BiH u Tuzli već se nastava isključivo odvijala u Kantonu Sarajevo gdje AU u BiH nikad nije imao dozvolu za rad. Studenti koji su mislili da pohađaju AU u BiH, danas su bez ikakvog studentskog statusa, izgubili pravo na liječenje, a izgubljen je i novac koji su davali godinama za školovanje.

U Kantonu Sarajevo dozvolu za rad imala je jedino Američka škola za ekonomiju (ASE) sa jednim licenciranim programom Međunarodne finansije. Međutim, posljednjih godina studenti nisu upisivani na ASE već isključivo na druge studijske programe AU u BiH koji čak nisu ni zvanično postojali. Takav slučaj je bio i sa Nacionalnom sigurnosnom akademijom koju je vodio Selmo Cikotić, aktuelni ministar sigurnosti BiH, a kao predavači su bili angažirani brojni pripadnici OS BiH i Ministarstva sigurnosti BiH.

Odjeljenje Američka škola za državnu upravu za koju je AU u BiH izdavao diplome, također nije postojala ni u KS ni u TK barem ne zvanično, ali diplome postoje. Istragom Državnog tužilaštva utvrđeno je i gdje su se štampale te diplome.

Brojni profesori koji su bili angažirani na AU u BiH sada ne žele govoriti o svom angažmanu i načinu na koji se odvijala nastava. Ali ovo je očit primjer kada su zakazale inspekcije i nadležna ministarstva, a sve je praćeno podrškom politike pa i stranih zvaničnika koji su svjesno, ili ne, bili dijelom ove komplikovane priče.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *