SRAMOTA  OV Hadžići :Nije prošlo ni jedna od 33 inicijative ,čak ni  kad je u pitanju bezbjednost učenika, ugradnja lifta u školi…

Published On 14. January 2022. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Vijesti

-Vlast sa „prelatačima“ odlučuje o svemu.

Ovdje nemaš nikakvu mogućnost da kao vijećnik nešto uradiš, da se nešto promijeni.Mi imamo osam vijećnika i na izborima dobili 2.928 glasova. I pored toga ovdje  nema bilo kakva mogućnost da naši opravdani prijedlozi prođu.Šta tek onda može uraditi jedan pojedinac,  i kakvu to poruku šaljemo  javnosti, kazao je na sjednici Općinskog vijeća Almir Kardaš  (NiP).

-Kako  to da je u općini Ilijaš, koj je po broju stanovnika i površina slična  općina  Hadžići ,za plaće administativcima, kako je rečeno na posljednjoj  sjednici  Općinskog vijeća, izdvaja  dva miliona, dok u općini Hadžići ta isnos prelazi tri miliona KM. Zašto u općini Hadžići administracija  stalno raste, zašto se jedno govori a sasvim drugo radi.

-Da li je Budžet općine Hadžići po volji jednog lica, načelnika općine Hamde Ejubovića, kako je to istakao Mirsad Dupovac ( SDP ).

U novembru  prošle godine na sjednici Općinskog vijeća načelnik općine Hamdo Ejubović odgovorio  je na 33 incijative vijećnika, na koje  zbog zauzetnosti, godišnjeg odmora i drugih opravdnih razloga  tokom godine nije uspio odgovoriti.

Zanimljivo je istaći   niti jedna od njih, zahvaljujući glasovina većine,  nije usvojena . Mada su sve od životnog pitanja građana,i  na čijem  riješavanju  se govori dugi niz godina.Mi ćemo  ovog puta iznijeti samo  dvije . Kasnije ćemo govoriti i o drugim inicijativama vijećnika.

Bezbjednost djece mora bi imati prioritet

 Binježevo je  jedna od crnih tačaka na magistralnom putu za more. Gotovo da nema godine  da na ovom putu neko ne izgubi život. Pored magistralnog puta nalazi  se područna škola koju pohađaju učenici od prvog do petog razreda, te je opravdana strah roditelja za bezbjednost djece .

Da bi  se povćala  sigurnot  djece,   vijećnica Lejla Rešidović (NiP ), uputila je incijativu da se na dijelu saobraćajnice ispred škole postavi ogledalo, te izgradi  sigurnosni trotuar od ulazu u školu do puta M-17, i isti uveže  sa trotuarom pored saobraćajnice.

-Svi oni koji izlaze iz škole na taj način mogli bi se informisati o kretanju  vozila. Položaj zgrade škole i saobraćajnice je takav da  imamo mrtvi ugao, i djeca  ne mogu vidjeti automobili koji se kreću. Ogledalo bi riješio ovaj problem i podiglo bezbjednost učenika.Izgrađeni trotuar ograđen metalnom ogradom imao bi sigurni prilaz učenika školi, navela je u obrazloženju Rešidović.

Vlast sa „ prelatačima“ u općinskom vijeću ima većinu, i ova opravdna incijativa, o kojoj se govori  duži period, na žalost  nije prihvaćena.

 Iako za njenu realizaciju nisu potrebna  velika sredstva.

Ni djeca sa poteškoćama nema prioritet

Za nepovjerovati je da isti vijećnici nisu prihvatili incijativu za   sufinansiranje  ugradnje lifta  u OŠ „ Hadžići“. U ovoj školi ima učenika koji su u invalidskim kolicima sa dijagnozom  cerebralne paralize.

-Ugradnjom lifta u školi omogućili bi učenicima pristup kabinetima na spratu , kaže se u inicijativi  Emine  Fišo (NiP).

U Binježevu više od 16 godina čekaju  da se  dovrši spomen-obilježja ( o čemu smo pisali),Bilo je i drugih  pitanja poput asfaltiranje ulica, postavljanje ulične javne rasvjete i drugih opravdanih  incijativa građana.

O svima inicijatvama  govorićemo posebno, u nastavku.

Čekrlija: Kakvu to poruku šaljemo

-Kada sam dobio priliku da budem dio ovog Općinskog vijeća  smatrao sam da je veliku korak gdje ću uraditi nešto dobro za ovu zajednicu, za naše društvo.Međutim, tek poslije ulaska u Općinsko vijeće postalo mi je jasno  kako ovdje stvari funkcionišu.Ovdje nemaš nikakvu mogućnost da kao vijećnik nešto uradiš, da se nešto promijeni.Mi imamo osam vijećnika i na izborima  dobili 2.928 glasova .I pored toga  nemamo  bilo kakvu mogućnost da naši opravdani prijedlozi prođu.Šta tek onda može jedan pojedinac uraditi,  i kavu to poruku šaljemo našoj javnosti, kazao je na sjednici Općinskog vijeća Almir Kardaš.

„Preletači“ odlučuju

Zanimljivo je istaći da su vijećnici SDA , zajednica sa Mujom Ibricom,( koji je napustio S BiH i postao nezavsni vijećnik), Rusmirom Sušićem ( BPS Sefer Halilović) i Alminom Bašič (Platforma za progres), koji je i predsjedavajući Općinskog vijeća kroz „iglene uši“  uspjeli progurati Budžet i sa 14:13 glasova  usvojiti da se stavka za plaće administraciji u općini Hadžići poveća za gotovo pola miliona KM.

ZAŠTO SE  U BUDŽETU ZA PLAĆE  IZDAVAJA VIŠA ZA MILION U ODNOSU NA ILIJAŠ

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća  istaknuto  da  je stavka za plaće za administrativce  u općini Hadžići čak  za milion KM veća u odnosu na Ilijaš.

-Općina Hadžići je približno iste površine i broju  stanovnika kao Ilijaš, a tamo se po budžetu te općine za plate, kako je rečeno na sjednici,  uposlenicima izdva dva, dok je  u općini Hadžići preko tri miliona KM . Očito je  namjera načelnika općine   novo gomilanje administracije, rečeno je na sjednici.

Da nije bilo „preletača“ opozicija bi, po volji građana na izborima, u Općinskom vijeću danas imala većinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *