Ministrica Naida Hota-Muminović : Polaganje eksterne mature je obavezno

Published On 15. January 2022. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

U ovoj školskoj godini osmišljena je tako da ne bude dodatno opterećenje za učenike, rekla je Hota-Muminović

U proteklih nekoliko sedmica ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović suočava se s brojnim izazovima, ali i problemima. Svaki njen radni potez javnost pomno prati i pod stalnom je lupom roditelja, sindikata… O aktuelnostima, polaganju eksterne mature i planovima za ovu godinu govorila je za “Avaz”.

Upis u škole

Polaganje eksterne mature tema je o kojoj se danima glasno raspravlja. Roditelji i Sindikat su protiv, kakav je Vaš stav?

– Eksterna matura, osim toga što je obavezna prema Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju, u ovoj školskoj godini osmišljena je tako da ne bude dodatno opterećenje za učenike, nego put na kojem će sistematizirati svoja stečena znanja, ali na način koji im omogućava jednostavan metodološki pristup koji je ponuđen u Katalogu za polaganje eksterne mature.

Hoće li rokovi za objavu Kataloga biti izmijenjeni?

– Novim Zakonom o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, važno je napomenuti, rokovi vezani za objavu bit će izmijenjeni. Mi trenutno, zbog aktivnosti koje se odnose na pripremu novog zakona, nismo vršili izmjene postojećeg Zakona, već smo odlučili ponuditi Katalog koji će učenicima biti koristan prilikom usvajanja novih znanja i evaluacije usvojenih nastavnih sadržaja.

Pod lupom ste sindikata svakodnevno, svaki Vaš potez analiziraju. Kakav odnos imate s njima?

– Odnosi sa sindikatima koje je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje uspostavilo u prethodnom periodu, u kojem obnašam funkciju ministrice, u skladu su sa zakonskim i podzakonskim regulativama, odražavaju profesionalan odnos, uvažavanje u konsultativnom dijelu, kako je to Zakonom definirano, podrazumijeva i traženje saglasnosti za zakonske i podzakonske akte, gdje je to obaveza, kao i sastanke, konsultacije, rasprave, donošenje mišljenja i sve druge aktivnosti koje podrazumijevaju kvalitetniji odgoj i obrazovanje učenika i položaja prosvjetnih radnika.

Kada u školama i vrtićima počinje upis djece?

– Prema važećem Zakonu o obrazovanju, upis u redovnu školu je u februaru, a za muzičku i baletsku u martu. Prijem djece u obdaništa, osim za onu koja imaju obavezu pohađati obavezni predškolski program u godini pred polazak u školu, vrši se tokom cijele godine.

Važan proces

Mnogi mališani teško se priviknu na boravak u vrtiću. Taman se naviknu na jedan, naredne godine ga moraju mijenjati. Da li ćete tu praksu promijeniti?

– Faza adaptacije djece predškolskog uzrasta je veoma važan proces, koji podrazumijeva da se dijete na lakši i jednostavniji način prilagodi novonastalim uvjetima, te stoga vaše pitanje smatramo veoma važnim za rani rast i razvoj djece predškolskog uzrasta.

U narednom periodu, u analizama koje ćemo provesti u odnosu na subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama, u ozbiljno razmatranje uzet ćemo i pitanje promjene ustanova, kao i učestalost ove pojave, te nakon provedene analize, eventualno, predložiti promjene, s akcentom na pedagošku opravdanost subvencioniranja troškova boravka djece koja su prošla adaptaciju u privatnim vrtićima.

Planovi za 2022 godinu

Koji su planovi za 2022. godinu?

– U narednom periodu ću, u skladu sa svojim nadležnostima, planirati i realizirati aktivnosti koje se odnose na sveukupno kvalitetnije obrazovanje na svim nivoima obrazovanja, a što se odnosi na kurikularnu reformu, inkluziju, podršku učenicima, nastavnicima i roditeljima, potom ću djelovati na onim poljima koja imaju za cilj ispunjenje kako kratkoročnih tako i dugoročnih ciljeva uspostavljenih programima ovog ministarstva.

Avaz.ba


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *