KRIVIČNE PRIJAVE Nema mirnog sna za bivše ministre i direktore GRAS-a

Published On 20. January 2022. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS dostavio dokumentaciju Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo

Kriminal težak više od 160 miliona maraka, a koji je počinjen u preduzeću GRAS, neće proći nekažnjeno! Naprotiv, to neće dozvoliti Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, koji vodi direktor Erduan Kafedžić, a kojem u radu pomaže Erik Larson (Eric), specijalni američki savjetnik za borbu protiv korupcije.

Ured je, uz dostavljenu obimnu dokumentaciju, taj posao povjerio Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo, kojem su 10. januara podnesene krivične prijave protiv bivših članova Uprave i Nadzornog odbora (NO) zbog neplaćanja poreznih obaveza i doprinosa prema nadležnim institucijama. To je, u konačnici, kao posljedicu proizvelo porezni dug preduzeća od 131.059.519 KM, i to za period od 2009. do 2016. godine.

Likvidnost preduzeća

Pod lupom istražitelja bit će i Kolektivni ugovor iz 2006. godine o pravima i obavezama poslodavca i zaposlenika u oblasti komunalne privrede KS, koji je zaključen na period od četiri godine. Naime, to je urađeno iako prethodno nije izvršena finansijska procjena utjecaja na likvidnost preduzeća niti su planirana dodatna finansijska sredstva koja su bila potrebna, kao ni sredstva za slučaj eventualnih tužbi zaposlenika.

Tadašnje upravljačke strukture neće moći mirno spavati ni zbog nesavjesnog poslovanja u segmentu javnih nabavki i zapošljavanja, zatim finansijskog poslovanja te zbog upravljanja zalihama i skladišnim poslovanjem.

Imovinske štete

– Zbog loše poslovne politike upravljačke strukture doprinijele su nastanku znatne imovinske štete po preduzeće, koja se ogleda u smanjenju prihoda, padu kvaliteta usluga i, u konačnici, nelikvidnosti preduzeća, a iz čega proizlazi osnov sumnje o počinjenju nekoliko krivičnih djela – navodi se, između ostalog, u krivičnim prijavama.

Pošteđeno neće biti ni nekoliko bivših resornih ministara saobraćaja u Vladi Kantona Sarajevo. Terete se zbog toga što nisu reagirali kada su vidjeli da Kolektivni ugovor iz 2006. godine ima negativan utjecaj na likvidnost preduzeća GRAS. Time su ugrozili odvijanje i funkcionalnost javnog prijevoza putnika u KS.

Iz toga proizlazi osnov sumnje o počinjenju krivičnog djela nesavjestan rad u službi. Također, Ured je 13. januara Tužilaštvu BiH podnio krivičnu prijavu protiv bivših članova Uprave i NO zbog neplaćanja poreza, što je kao posljedicu proizvelo dug od 31.700.930 KM, i to za period od 2011. do 2018.

Imena ministara

Na zvaničnoj stranici Vlade KS mogu se naći imena bivših ministara i periodi njihovih mandata. Tamo piše da je ministar Mihajlo Krmpotić bio od 2006. do 2010., Haris Lulić od 2010. do 2012., zatim Jusuf Bubica od 2012. do 2014. Mujo Fišo vodio je Ministarstvo od 2014. do 2018., od 2018. do 2020. Adnan Šteta te Adi Kalem, koji je bio ministar od 3. marta 2020. do 5. januara 2021.

Prema informacijama dostupnim na internetu, Ibrahim Jusufranić bio je na čelu GRAS-a od 1989. do 2006. godine, zatim Šaćir Boškailo od 2007. do 2009., Hasan Bašić od 2009. do 2011., Haris Kadić od oktobra 2011. do avgusta 2012. te Adis Šehić od avgusta 2012. do januara 2013. Hasan Bašić i Safet Bradarac bili su izabrani 2013.

Omer Hadžiomerović bio je imenovan od juna 2013. do decembra 2013., Avdo Vatrić od decembra 2013. do aprila 2017. te Haris Gušić 2017. godine. Avdo Vatrić upravljao je GRAS-om 2018., Ismet Kapo 2019., Jakub Kubur i Almir Ahmetspahić bili su na čelu tokom 2020., dok je Senad Mujagić aktuelni direktor.

Avaz.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *