Pred senatorima UNSA-e izvještaj o provjeri diplome Sebije Izetbegović. Ona se još nije izjasnila

Published On 18. January 2023. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

Na 33. vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, koja će biti održana danas, bit će razmatran Izvještaj ad hoc Komisije o provjeri diplome direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebije Izetbegović na Medicinskom fakultetu. Tačnije, pred senatorima će se naći izvještaj o vjerodostojnosti isprava vezanih za postdiplomski studij prof. Izetbegović.

Senat je na sjednici održanoj u novembru zatražio provjeru diplome Sebije Izetbegović. Komisija, koju su činili Nermina Babić, Mirza Dilić, Enra Suljić Amela Džubur Alić i Taida Nakić, utvrdila je kako je sa diplomom Sebije Izetbegović sve uredu. Međutim, nalaz inspekcijskog nadzora, koji je Raport ranije objavio, pokazao je kako je mnogo toga sporno u vezi sa diplomom. Podsjećamo, neki članovi ad hoc komisije su najbliži saradnici prof. Izetbegović.

Danas će se pred senatorima naći izvještaj ad hoc Komisije, kao i obimna dokumentacija koju su dostavili. Uz to, na stolu će biti i temeljita analiza izvještaja ad hoc Komisije, koju je napravio pravni tim UNSA-e.

Nedostaju brojni dokumenti

Senat je od Medicinskog fakulteta zatražio da putem ad hoc Komisije izvrši dodatne provjere i Senatu dostavi pisani izvještaj sa cjelokupnim spisom (dokumentacijom). Zatraženo je i pisano izjašnjenje Sebije Izetbegović, kao i drugih službenih lica posredstvom kojih su vođeni ovi postupci na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Raport je imao uvid u analizu izvještaja i dostavljenih dokumenata. Analizom dostavljenih dokumenata sa Medicinskog fakulteta, pravni tim UNSA-e konstatirao je kako Medicinski fakultet bio u obavezi da dostavi Univerzitetu odgovarajuću javnu ispravu prof. Izetbegović o započetim godinama ili semestrima na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ta dokumentacija bila je neophodna kako bi nastavila daljnje školovanje na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu (uvjerenje o položenim ispitima). Medicinski fakultet je trebao dostaviti i isprave vezane za postupak ekvivalencije položenih ispita na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, uvjerenje o položenim ispitima na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Pravilnik o postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, koji je bio na snazi prilikom upisa Sebije Izetbegović na postdiplomski studij, kao i druge relevantne isprave.

Nema pečata, ni potpisa

Pravnici UNSA-e zaključili su kako nedostaje uvjerenje o položenim ispitima prof. Izetbegović o započetim godinama ili semestrima na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svrhu daljeg školovanja na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

Zatim nedostaje valjana isprava vezana za postupak ekvivalencije položenih ispita na postdiplomskom studiju u Zagrebu. Odnosno, dostavljena su dva lista tzv. reciklažnog papira na kojima je u rukopisu napisano/nabrojano (na engleskom jeziku) 10 (deset) ispita sa ocjenama prema kopiji indeksa i 9 (devet) naziva predmeta na maternjem jeziku bez ocjena. Navedena dva lista papira nemaju memoranduma institucije koja je sačinila sadržaj. Nema evidentiranog datuma, nema pečata, nema potpisa lica koje je sačinilo sadržaj na pomenutim papirima.

Utvrđeno je i kako nedostaje uvjerenje o položenim ispitima ili index prof. dr. Sebije Izetbegović na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

Nedostaje i Pravilnik o postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Riječ je o Pravilniku koji je bio na snazi prilikom upisa Sebije Izetbegović na postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Nije dostavljeno ni pisano izjašnjenje prof. Izetbegović, a zaključeno je i kako iz Izvještaja ad hoc komisije ne proizlazi da su zatražili izjašnjenje.

Pravna analiza

U dokumentaciji nema ni pisanog izjašnjenja osobe koja je obavljala poslove sekretara Medicinskog fakulteta u Sarajevu u periodu od 1992-1998. godine.  Nedostaje i pisano izjašnjenje osobe koja je obavljala poslove šefa/službenika Studentske službe Medicinskog fakulteta u Sarajevu u periodu od 1992-1998. godine.

Pravni tim je analizirao i dokumentaciju na koju se u izvještaju poziva ad hoc Komisija. Članovi Komisije zaključili su da ona predstavlja dokaz da je procedura pristupa izradi i odbrani magistarskog rada prof. dr. Sebije Izetbegović bila uredna.

Zaključak pravnog tima UNSA-e

Pravnici su naznačili kako je kopija uvjerenja dekana Medicinskog fakulteta u svrhe prijave na konkurs kojim se potvrđuje da je prof. Izetbegović položila sve ispite i ispunila sve ostale obaveze na postdiplomskom studiju, izdata protivno tada važećim propisima. Također, uvjerenje nije izdato na memorandumu Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Kopija je izdata 1996. godine.

Zaključili su i kako kopija isprave Upitnik mentoru vezana za ocjenu podobnosti teme magistarskog rada autora Sebije Izetbegović , koju je popunio prof. dr. Srećko Šimića (bez datuma) nije popunjena u skladu sa uputstvom iz ovog upitnika.

Šta je zaključila inspekcija

Podsjećamo da je UNSA u decembru prošle godine dobila i Zapisnik Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Inspektori su vršili nadzor na Medicinskom fakultetu u vezi sa sticanjem diplome magistra prof. dr. Sebije Izetbegović.

U zapisniku inspekcije navodi se da u Matičnoj knjizi I nije upisana Sebija Izetbegović. Inspektori su utvrdili kako je pod rednim brojem 836 broj dosjea koji je naznačen grafitnom olovkom na Listu o prijavi za Sebiju Izetbegović upisan Sarić Senad. Datum upisa je 04. 02. 1992. godine. Utvrđeno je i kako u Matičnoj knjizi broj II također nije upisana Sebija Izetbegović.

Raport.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *