Browsing the "među njima i optuženi Hasan Dupovac" Tag →

Unaprijeđeni policijski službenici koji nisu ispunjavali uvjete stručne spreme obzirom da imaju diplome po bolonjskom procesu a ne klasične diplome Ustavni sud BiH odbio je kao neosnovanu apelaciju za 12 pripadnika MUP KS, koji su...

Read More →