Browsing the "slobodu od ropstva" Tag →

Da li se zbog pogrešno poredanih viših “nacionalnih” ciljeva trebamo pretvoriti u plastelinsku masu bez glasa koja ne smije govoriti o korupciji i kriminalu koji nas izjedaju i uništavaju Piše : Fadil Mandal   Pitanje...

Read More →