Daily Archives: "9. June 2022."

OV Hadžići: Hoće li se  konačno izaći u susret pacijentima i ljekarima U DZ Hadžići traže  da zasjedanja počinju u 14 sati.U Vijeću tri ljekara i medicinska sestra Već dvije godine zaredom iz Doma zdravlja ...

Read More →