Sanacijom kolektora na Igmanu i Bjelašnici poboljšan kvalitet vode

Published On 20. November 2012. | By admin | Aktuelnosti

Izvorište Bačevo posljednjih godina bilo je ugroženo nefunkcionisanjem kolektora na Igmanu i Bjelašnici. Saradnjom Kantona i Fonda za zaštitu okoline Federacije, te kreditom Svjetske banke, pristupilo se rekonstrukciji kanalizacionog sistema na olimpijskim planinama.Read More

Pozitivni rezultati su već vidljivi na izvorištu Vrelo Bosne.

Projekt zamjene cijevi realizuje se po fazama. U prvoj, kreditom Svjetske banke u iznosu 500.000 maraka završena je dionica Radova voda – Kabalovo. Za nastavak radova Federalni fond za zaštitu okoliša osigurao je 1,5 miliona maraka.

Trenutno, radovi se izvode prema predviđenoj dinamici, od Malog Polja prema Mrazištu.

Dosadašnjom sanacijom kolektora poboljšan je kvalitet vode na Vrelu Bosne. Posljednje tri analize Zavoda za javno zdravstvo Kantona pokazuju da su mikrobiološki podaci usklađeni sa Pravilnikom o kvalitetu voda.

Planom sanacije predviđena je i realizacija treće faze Radova voda, Brezovaća – Hadžići. Kako dobivena sredstva neće biti dovoljna, pomoć je zatražena od Fonda za zaštitu okoliša Federacije.

 

TVSA