VLADA FBiH Među kompanijama za hitnu prodaju Energoinvest, Bosnalijek, FDS…

Published On 18. June 2015. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Vijesti

 

Na sjednici Vlade Federacije BiH danas u Sarajevu predstavljen je model reorganizacije federalne uprave, dok su preduzeća koja su u većinskom vlasništvu Vlade FBiH svrstana u tri kategorije.

Na sjednici nisu prisustvovala tri ministra iz Demokratske fronte, koja su podnijela neopozive ostavke.

– Dokle god su oni u pravnom statusu njihova dužnost je da rade u Vladi FBiH – rekao je na pres-konferenciji nakon sjednice premijer Federacije BiH Fadil Novalić.

Dodao je da je umjesto ministra energije, industrije i rudarstva Reufa Bajrovića, čiju je ostavku prihvatio predsjednik FBiH Marinko Čavara, imenovan sekretar tog ministarstva da u tehničkom smislu obavlja ministarsku funkciju.

Podcrtao je da su se znatno agresivnije na dnevni red sjednice Vlade FBiH počele stavljati reformske tačke.

– Usvojen je Program rada Vlade FBiH za 2015 -2018 godinu, koji nije obavezan da ide na usvajanje u oba doma Federalnog parlamenta. Program se po zakonu radi na bazi ekspozea premijera, te smo dužni pojedinačne godišnje planove davati na usvajanje Parlamentu FBiH, a oni će biti jedna od tema narednih sjednica Vlade – kazao je Novalić.

Na sjednici je predstavljen model reorganizacije federalne uprave u cilju stvaranja uslova za efikasnije ostvarivanje propisane nadležnosti i smanjenja troškova Vlade FBiH.

U tom smislu, od 140 institucija koje pokriva Vlada Federacije BiH, odlučeno je da se šest ujedini.

– U Institutu za poljoprivredu ujedinio bi se Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi, Federalni zavod za agropedologiju i Federalni zavod za poljoprivredu. Zatim, Federalni fond za pomoć nastradalim u prirodnim nesrećama pridružit ćemo Federalnoj upravi civilne zaštite – naveo je Novalić.

Također, pristupit će se ujedinjavanju tri agencije: Agencija za privatizaciju, Agencija za pasivni podbilans i Agencija za reviziju privatizacije.

– U narednim mjesecima kako budemo obrađivali pojedine organe koje pripadaju Federaciji BiH, ukidat ćemo ih ili pridruživati, da bi kasnije pristupili analitičkoj procjeni radnih mjesta i formatirali tačno gdje i koliko treba da ima uposlenih, bez obzira na sadašnji broj – istakao je Novalić, dodajući da je to druga mjera koja ima za cilj smanjenje javne potrošnje u domenu reforme javne uprave.

Preduzeća u kojima ima većinsko vlasništvo Vlada FBiH, svrstana su u tri kategorije: Strateška privredna društva, Privredna društva s poteškoćama u poslovanju i Privredna društva s učešćem državnog kapitala/za privatizaciju.

Stratečkih preduzeća ima 21 i ona su po novoj Uredbi, kaže Novalić, predmet interesa Vlade direktno.

U neka od njih će se, dodao je, uvesti tehnička pomoć Svjetske banke za restruktuiranje, kao što su rudnici i Željeznice FBiH.

U pogledu Privrednih društava s poteškoćama u poslovanju naglasio je da će biti formirana Direkcija za preduzeća s poteškoćama u poslovanju, jer Vlada FBiH nema performansi da se dugo bavi ovim preduzećima.

– Direkcija će se brinuti o preduzećima s ciljem da ih djelimično ili potpuno restruktuira i vrati na tržište ili da ih likvidira putem likvidacionog stečaja. Na jednoj od naredne dvije sjednice Vlade formirat ćemo direkciju – rekao je Novalić.

Privredna društva s učešćem državnog kapitala/za privatizaciju bit će data u vlasništvo Agencije za privatizaciju.

Strateška privredna društva su: BH Gas, BH Telecom, Ceste d.d. Mostar, Filmski centar Sarajevo d.o.o , Hrvatske pošte d.o.o Mostar, Igman d.d. Konjic, JP Autoceste FBiH, JP BH Pošta, JP Ceste FBiH, JP Elektroprivreda BiH, JP Elektroprivreda HZHB Mostar, JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, Nacionalni park Una, Lutrija BiH, Operator Terminali Federacije d.o.o Sarajevo, RMU Banovići, Union Banka Sarajevo, Unis Ginex d.d. Goražde, Unis Group d.o.o. Sarajevo i Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

Privredna društva s poteškoćama u poslovanju su: Agrokomerc, Binas, BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. N. Travnik, Frabrika duhana Mostar, Feroelektro Sarajevo, Hidrogradnja Sarajevo, IP Krivaja d.o.o. Zavidovići, BH Airlines Sarajevo, BH. šume d.o.o. Sarajevo, Šume Herceg Bosne Mostar, Konfekcija Borac Travnik, KTK Visoko, Pretis d.d. Vogošća, PS Vitezit, Putevi BiH Holding preduzeće Sarajevo, Remontni zavod Travnik, Sarajevoputevi, Šipad export-imort Sarajevo, Tehničko remontni zavod Hadžići, Unis Tools Sarajevo, Zavod za saobraćaj, Zrak d.d. Sarajevo, Željezara Zenica.

Privredna društva s učešćem državnog kapitala/za privatizaciju: Aluminij Mostar, ArcelorMittal Zenica, Bosnalijek, Evergoinvest Sarajevo, Energoinvest Comet d.d. Sarajevo, Energopetrol d.d. Sarajevo, Fabrika duhana Sarajevo i Sarajevo osiguranje.

Premijer Federacije BiH je istakao da je ovlašten da od svih vladinih ustanova i državnih preduzeća s većinskim udjelom zatraži stanje u vezi s plaćama direktora, nadzornih i upravnih odbora i uvid u stanje menadžerskih ugovora.

– Time želimo uspostaviti jedinstven sistem, granice do kojih se može ići, sistem nagrađivanja i kažnjavanja itd, koji važi za sve vladine organe – rekao je Novalić.

Na pres-konferenciji nakon sjednice Vlade FBiH u Sarajevu zamjenica premijera i federalna ministrica finansija Jelka Milićević rekla je da su ministri na sjednici imali zadatak da ocjenjuju svoj rad, jer su do sada donijeli mnogo zaključaka.

– Dogovorili smo se da budemo kritičniji prema tom djelu i formiramo takozvanu bazu zaključaka i da jedni druge pratimo, odnosno realizaciju tih zaključaka – kazala je Milićević.

Autor: Fena –

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *