6.JULA SJEDNICA OV-a HADŽIĆI: O zapošljavanju u administraciji, bespravnoj gradnji, poljoprivredi…

Published On 29. June 2018. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

 

Na  sjednici Općinskog vijeća Hadžića, koja je zakazana  za 6. juli, na dnevnoj redu je  12 tačaka .

Prva je Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta za 2018.godinu i Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Hadžići.

Razmatrati će se informacija o stanju u oblasti bespravne gradnje  na području Općine Hadžići, te informacija  o stanju poljoprivrede.

Zanimljiva je i informacija o ostvarivanju dječije zaštite i zaštite civilnih žrtava rata.

Na dnevnom redu je i informacija o stanju  sporta  i kulture u 2017. godini.

JEDNO SE GOVORI, DRUGO RADI

Posebno je interesantna informacija  o unutrašnjoj organizaciji  i stanju ljudskih resursa  u općini Hadžići.Mada su na višim nivoima vlasti donijeli odluke da nema više zapošljavanja u administraciji, da se u slučaju odlaska u mirovinu i u drugim prilikama moraju  tražiti unutrašnje rezerve u preglomaznoj administraciji, svjedoci smo da se to ne poštuje.Ove i prošle godine  u općini Hadžići raspisivani su konkursi za novo pumpanje administracije.U  ovoj općini administracija je narasla za čak tri puta više  u odnosu na prije rata.

Zapošljava se  i na Federalnom i državnom nivou, mada od istih fukcionera stalno slušamo da nema više zapošljavanja u administraciji…da se broj zaposlenih mora drastično smanjiti. Međutim, svjedoci smo da se  jedno govori, a sasvim drugo radi.

Prvobitno je sjednica  Općinskog vijeća   bila  planirana za četvrtak 5.jula.

Pošto se tog datuma u sudu BiH donosi prvostepena presuda po optužbi za osmoricu Hadžićana, bivših političkih, vojnih i policijskih rukovodilaca,na sjednici Kolegija zatraženo je da se održavanje sjednice pomjeri dan ranije, ili dan nakon izricanje presude, što je udovoljeno.

HOĆE LI NEVINI HADŽIĆANI BITI OSLOBOĐENI ?

 Ni danas  nije jasno da su nevini Hadžićani optuženi  za čak udruženi zločinački poduhvat, poput rukovodilaca Herceg-Bosne, ili Srpski generali, mada se zna da su  samo branili narod od pokolja.

Nije jasno da danas žrtva odgovara, dok su krivci na slobodi, i mirno šetaju.

Ni danas se ne možemo načuditi činjenici da nadležni u Općini Hadžići  nisu ni podnijeli tužbu protiv odgovornih tkz. Srpske općine Hadžići za mnoge zločine počinjene na području ove, ali i drugih općina gdje su prisilno odvodili logoraše .Samo u jednom danu u kasarni „Slaviša Vajner Čiča“ u Lukavici na mučki način ubijeno je čak 46 Hadžićana.

Međutim,bivši  komandant kasarne u Lukavici i danas mirno šeta,na slobodi je, kao i mnogi drugi naredbodavci zločina, dok se nevinim Hadžićani sudi od 2011 godine.Sramotno je da tužba za mnoge zločine nije ni podnešena. Umjesto toga ovdje  se serviraju šuplje priče.

Još veće čuđenje je knjiga  Vahida Alađuza, „ Svjedoci istine“, koju je izdala Općina Hadžići, po kojoj nije bilo logora, mučenja ubijanja… Mada se zna da ubijeni Hadžićani nisu nestali ni poginuli, kako piše u knjizi Vahida Alađuza,  već ubijani na zvjerki način, u živom štitu, na prinudnom radu na prvim borbenim linijama…a umirali od mučenja, premlaćivanja… u velikim mukama.

.. Drugoj strani, kao što je poznato,  ta knjiga bila je najveća odbrana i  kao dokaz poslata je čak i u Hag.

Za  Ismeta  Musića, kojeg je agresor živog zapalio u kući  Suada Musić u knjizi Vahida Alađuza piše  da je on poginuo u Ušivaku.Zašto se falficiraju činjenice i historija? Zašto druga strana hvali knjigu  koju je izdala Općina Hadžići ?

HISTORIJA ĆE DATI ODGOVOR

 Mada se više godina traži da se sve greške iz knjige Vahida Alađuza isprave i štampa nova,  to ni do danas nije urađeno, mada je, prije više godina, to bio i jedan od zaključaka  Općinskog vijeća, najvećeg  organa vlasti.Međutim, od toga ni danas nema ništa.Na tu temu i na prošloj sjednici Općinskog vijeća  ponovo je postavljeno  vijećničko pitanje.

Historija će dati odgovor zašto Općina Hadžići nije podržala knjigu Remzije Balića,“Šest logora pakla“ koja govori istinu o  stradanju Hadžićana,i koja je , prema mišljenju  Instituta za istraživanje zločina i međunarodnog prava  Unvrziteta u Sarajevu optužnica za zločine na području ove Općine.

Zašto ni sa markom nadležni u Općini Hadžići nisu podržali Balićevu knjigu i dokumentarni film, za čije izdavanje je autor izdvojio čak oko 30.000 KM vlastitih sredstava.Ista  je bila gotova još 2008. godine, kada se obraća nadležnim.Pošto vlast nije htjela da finasira ova djela, onda je to uradio  autor  vlastitim sredstvima 2012. godine.Međutim, odmah te iste godine nakon izdavanja, i naredne  dobiva dvije zaredom negativne ocjene, što je po zakonu o državnoj upravi otkaz s spola.Iako  za te dvije godine ni minut nije zakasnio na posao, nije odbio uraditi bilo koji zadatak, nije imao odbijanje od plaće niti bilo koje druge sankcije.

Zar nije čudno da je Općina Hadžići odbila da na bilo koji način pomogne ovo djelo od društvenog značaja.Zar nije čudno da  autor knjigu štampa vlastitim sredstvima, kao i izradu dokumentarnog  filma, i da za to bude drastično kažnjen.

Istina, dobivao je ponudu, kako je to javno govorio , da knjigu ne štampa, da preda rukopis, a da za to samo kaže cifru koliko traži para.

Zašto je dobivao anonimne prijetnje da knjigu  ne smije objaviti , i ako to učini da će snositi velike posljedice koje će osjećati do kraja života…da će biti ponižen, prebačen na drugo radno mjesto izvan zgrade Općine, izbačen s posla….I na sve te, kao i druge činjenice,  historija će, kad- tad, dati odgovor.

Kao i to zašto nadležni u Općini Hadžići ni posle 26 godine nisu podnijeli  tužbe za mnoge zločine nad stanovništvom ove Općine.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *