SJEDNICA OV HADŽIĆI :Pumpanje administracije

Published On 6. July 2018. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

 Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća vijećnici SDP-a i  Sabina Čajić nisu prihvatili Odluku o davanju saglasnosti  na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Hadžići.

JOŠ OSAM NOVIH ADMINISTRATIVACA

Bez bilo kakve rasparve na sjednici Općinskog vijeća usvojena je informacija o unutrašnjoj organizacija i stanju ljudskih resursa u općinskom organu uprave.

Mada u općini Hadžići radi  više od 80 činovnika, što je čak tri puta više nego prije rata, istaknuto je  da je po pravilniku o sistematizaciji potrebno primiti  čak još osam službenika.

Prošle i ove godine raspisivani su konkursi za prijem novih činovnika, tako da će se i ove godine nastaviti sa pumpanjem administracije.

Iako je nakon rata zgrada općine podignuta za sprat, postala je tijesna za preglomaznu administraciju.

Godinama se mjenja  sistematizacija o broja zaposlenih, a očito vijećnike nije interesovala ni činjenica da je danas broj administrativaca za čak tri puta više u odnosu na prije rata. Tada je u Hadžićima cvjetala privreda i po broju zaposlenih u privredi i razvijenosti Hadžići su bili na desetom mjestu u BiH.Danas, očito je ,cvjeta administracija.

Iako se godinama  sa viših organa vlasti hvale  da je  administracija preglomazna i da su donijeli odluku o  smanjenju  broja činovnika.Očito je da se  za javnost jedno govori, a u praksi sasvim drugo radi.

Interesantna je bila i informacija o  ostvarivanju socijalne zaštite na području općine Hadžići.U prošloj godini ovaj vid pomoći koristilo je čak 5705 korisnika.

Povećan je i broj korisnika na topli obrok u odnosu na 2016. godinu, što govori da se sve teže živi.

Zapaženu diskusiju po ovoj tački imala je vijećnica Sabina Čajić , koja je istakla niz sugestija i primjedbi. Jedna od njih je  da se Vijejeću prezentiraju  gotovo indentične informacije  u odnosu na predhodne godine. Odnosno da se u većini slučajeva samo brojke mjenjaju.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *