Zašto u općini Hadžići odbijaju ispraviti greške iz knjige koja brani drugu stranu, po kojoj nije bilo logora, mučenja ubijanja, zašto se ne podnose tužbe za mnoge zločine,a samu u jednom danu u Lukavici , pred očima oko 300 logoraša ubijeno 46 Hadžićana…..

Published On 19. February 2019. | By saliha | Aktuelnosti, Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

 Dvanaest je godina kako je općina Hadžići izdala knjigu „Svjedoci istine“, po kojoj, na drugoj strani, nije bilo logora,zločina,  ubijanja, mučenje…Ta ista knjiga općine Hadžići bila je najbolja odbrana za  Radu Veselinovića, oslobodila je  upravnika logora Kula i njegovog zamjenika.

 Na prvoj borbenoj liniji, na prinudnom radu, kopajući rovove i radeći druge  poslove  u logoru Kula  ubijeno je više Hadžićkih logoraša.Umirali su u najvećim mukama.Po knjigi Vahida Alađuza, „Svjedoci istine“, oni uopće i nisu bili u logoru, nisu ubijeni, oni  su nestali, poginuli…

Ko i zašto brani zločine sa druge strane? Zašto im  ne odgovara istina? Zašto ne podnese tužbe za mnoge zločine na području općine Hadžići?

 KO SKRIVA ZLOČINE ?

Otvoreno pitanje: Zašto se i danas , na razne načine, žele sakriti  zločini agresora. Knjigu „Svjedoci istine“ hvali srpska strana.Kažu to je istina , ova knjiga  govori  da sa  srpske strane nije bilo zločina, da su je  napisali  „pošteni  Muslimani“.Takve  javne izjave odavno su nadležnim morale  biti signal da se ne treba toliko čekati.

Nakon izdavanja knige Vahida Alađuza, na jednom radiju u RS vodila se emisija, kako se za zločine, ili kako su kazali u građanskom ratu,   optužuje samo  srpska strana, kako se sudi samo njihovim ljudima, kako je međunarodna zajednica protiv njih, kako se lažno svijedoči….

EVO VAM KNJIGA OPĆINE HADŽIĆI, „OVO JE ISTINA,ČESTITAMO POŠTENIM LJUDIMA“

-„ Evo vam knjiga „Svjedoci istine“, koja je izdala Općina Hadžići, u kojoj piše sve suprotno od onog što se svjedočilo Momčilu Krajnišniku u Hagu.Ovdje piše da su svi poginuli kao pripadnici TO,znači  s puškom u ruci. Nisu u logorima, kako se lažno svjedoči.U Lukavici je  poginulo, a ne kako  su  kazali i lažno svjedočili , da je u logoru ubijeno više od 40 Hadžićana. A vidite oni sami kazuju istinu,  da su  poginuli, ili jednostavno, kako kažu, nestali.Nisu to pisali Srbi pa da kažu napisali neistinu. Iza autora knjige  stoji općina Hadžići, vojna lica, boračke organizacije i druge  nadležne institucije, i kako sami kažu napisali su istinu. Hvali im na tome! To je put za  pomirenje…

Da su kao pripadnike TO doveli u  Lukavicu, ili kako su lažno svjedočili u logor, da su tu ubijeni, mučeni,nestali, da se činio zločin, kako lažno svijedoče, mislite da  oni to nebi napisali .Sada od nas traže gdje su oko 40 ljudi, a sami njihovi u knjizi napisali da su nestali i poginuli, da nisu bili u logoru. Ovu knjiga već je poslana u Hag.Kamo sreća da su je  izdali prije presude Momčilu Krajišniku“…..

NAGRADA ZA NEISTINU

 Zar sve ovo nije čudno i žalosno.Knjiga  „ Svjedoci istine“, koja je izdala i sve troškove platila Općina Hadžići i novčano nagradila autora Vahida Alađuza,  bila je , kao što se vidi  ,najbolja odbrana i prilikom  suđenja Radi Veselinoviću. Sud BiH oslobodio je krivice upravnika logora Kula i njegovog zamjnika.

Ljudi koji su tom prilikom pratili  suđenje bili su ogorčeni,  tražili  su da se sve greške odmah  isprave, štampa nova.Međutim, ni do danas to nije urađeno.

Predugo se čeka da se greške isprave, napiše istina, podnese tužba za mnoge zločine.Zašto  to nije učijeno ?

 HISTORIJA   NE PRAŠTA ?

 Zašto  tužbe nisu podnesene, zašto  brane zločine sa druge strane.Zašto prosipaju  šuplje priče? Zašto se nešto konkretno ne učini?

Historija vam to neće oprostiti.

Kolika  je  za to krivica nadležnih,  kolika boračkih udruženja, sviju nas, više od 25.000 građana Hadžića?

Nevini Hadžićani koji su branili narod,  sudi  se za „ udruženi zločinački poduhvat“  kao čelnicima „Herceg –Bosne“ srpskim generalima  i drugim zločincima. S druge strane nadležni u općini Hadžići  nisu  ni podnijeli tužbu protiv čelnika tkz. Srpske opštine Hadžići.

 ZAŠTO TUŽBE NISU PODNESENE?

Zašto se to čini, iz kojih razloga, to bi morali da objasni oni koji falficiraju historiju.

22. novembra  2011. godine, po nalogu Tužilaštva BiH pripadnici Agencije za istragu i zaštitu (SIPA) uhapsili su osmoricu bivših političkih , vojnih i  policijskih rukovodilavca općine Hadžići.Doktora Mustafu Đelilovića, Fadila Čovića,Mirsada Šabića, Nezira Kazića, Bećira Hujića, Halida Čovića, Šerifa Mešanovića i Nermina Kalembera.

S druge strane  niko od rukovodilaca takozvane  „Srpske opštine Hadžići“ nije ni odgovarao.Tužba nije ni podnesena. Zar nije i tužno i žalosno.

 PRESUDA

Nadležni u Općini Hadžići , to još jednom moramo ponoviti,nisu ni podnijeli tužbu. Žašto!?

U julu prošle godine, pred sudom BiH osmorica nevinih Hadžićana osuđeni su na  čak 60 godina zatvora što su branili narod od pokolja. Sudilo im se za udruženi zločinački poduhvat,  kao da su oni počeli rat.

Šta su tom prilikom uradili nadležni u općini Hadžići.

 Pisali parole u Zoviku, saopćenja….prosipali šuplje priče.

Zašto tužbe nisu napisane:Zašto se čeka toliko godina?

 ZAŠTO SE NA POŠTUJU ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA?

 Čak u četiri navarata postavljana su vijećnička pitanja u kojoj se tražilo da se sprovode zaključak Općinskog vijeća.Da se sve greške iz knjiga  Vahida Alađuza,„Svjedoci istine“isprave i štampa nova.

Uvijek se daju  različiti ogovori, uvijek se traži način da se to ne realizuje.

 VIJEĆNIČKA PITANJA

 

 Ispred Stranke za BiH vijećnik Mujo Ibrica  od nadležnih  je tražio da se greške iz knjige „Svjedoci istine“,koja je bila najbolja odbrana Radi Veselinoviću,  isprave i štampa nova.Mada je to bio  i zaključak  Općinskog vijeća, to ni do danas nije urađeno.

Logoraši  koji su na najbrutalniji način   ubijeni  na prvoj borbenoj liniji, umirali od ranjavanja, premlaćivanja u logorima ,u knjizi Vahida Avađuza piše da su poginuli, nestali…

ŽRTVA ODGOVARA,ZLOČINCI ŠETAJU!

Zar nije i čudno i žalosno ! Dok se za “udruženi zločinački poduhvat “danas sudi osmorici   Hadžićana, nadležni  u općini Hadžići nisu ni podnjeli  tužbu protiv čenika tkz. Srpske općine Hadžići, protiv komandanta kasarne Lukavica, gdje je u jednom danu od premlaćivanja umrlo 46 logoraša, za čijim skeletima se  i danas traga.

Srpska strana finansirala  je knjige koji su napisali zatvorenici iz Silosa.

 S druge strana, mada je od 2008.   do 2012. godine,  kada izdaje knjigu i dokumentarni film,  Remzija Balić nadležnim u općini Hadžići slao dopise da pomognu u finansiranju, ali  to nikada do danas nisu učinili.

U Institutu za istraživanje zločina i  međunarodnog prava  Unvrziteta u Sarajevu  istakli  su da je Balićeva  knjiga optužnica za zločine, da je od neprocjenljive vrijednosti i za Grad Sarajevo.

 

PRIJETNJE

Prije izdavanja knjige Balić je dobivao prijetnje da je ne smije izdati.Ako to učini prijećeno mu je, kako je to javno  govorio odmah nakon izdavanja, da će osjećati posljedice do kraja života, biti prebačen na  drugo radno mjesto izvan zgrade Općine,  izbačen s posla…

Izuzev dvije, sve ostale  prijetnje brzo su ostvarene.

Odmah te i naredne godine, poslije izdavanja knjige, dobiva negativne ocjene i otkaz s posla, jedini u historije ove Općine.Odmah je bio prebačen je na drugo radno mjesto, u MZ Tarčin, gdje je predhodno radio čovjek sa srednjom školskom spremom.

Kome je smetala istina o zločinima?Zašto su nadležni u općini Hadžići odbili da na bilo koji način pomognu u izdavanju Balićeve knjige i istoimenog dokumentarnog filma.

BALIĆEVA KNJIGA OD DRUŠTVENOG ZNAČAJA

U vijećničkom pitanju, koji je u martu prošle godine, na sjednici Općinskog vijeća  postavio Mujo Ibrica između ostalog piše, citiramo:

“ Kontaktirao sam najodgovornije ljude Instituta za istraživanje zločina i međunarodnog prava Unvrziteta u Sarajevu koji tvrde da su izdata djela ( knjiga i  film „Šest logora pakla“ ) od neprocjenljive vrijednosti za dokazivanje zločina na području općine Hadžići i  prostorima grada Sarajeva koja su od 1992-1995.  bila pod kontrolom agresora“.

 AKO KNJIGU IZDAŠ ZABORAVI VRATA OPĆINE,TU SE VIŠE NIKADA NEĆEŠ VRATITI!

 Po onom što kaže naučna institucija, za nadležne u općini Hadžići ništa ne znači.

Po prijetnjama, koje je Balić dobivao  prije izdavanja knjige, on tu knjigu  uopće i nije smio izdati.

Kao što se javno govorilo odmah po izdavanju knjige, dobivao je prijetnje , ako to učini da će osjećati posljedice do kraja života, da tada slobodno  zaboravi vrata općine Hadžići, da se tu više nikada neća vratiti.

 JEDNO SE GOVORI,DRUGO RADI

 U istom vijećničkom pitanju Muje Ibrice,  kaže se da se nakon  toliko godina morao ispoštovati zaključak Općinskog vijeća.A zaključeno da se sve greške isprave i štampa nova knjiga. Sada u odgovoru na vijećničko pitanje piše da će to učiniti ako zatraži udruženje porodica šehida i poginulih boraca.

Sada je jedno  udruženje veće, i ima jaču nadležnost od Općinskog vijeća.

 Ovo je  samo prebacivanje odgovornosti na drugu stranu, kako se greške nebi ispravile i štampala nova knjiga, što je bio zaključak Općinskog vijeća.

 Pitamo se kome to i zašto odgovara? Knjiga „Svjedoci istine“, koja je druga strana kao dokaz poslala u Hag,koja je izdala i finansirala općina Hadžići, bila je i ostala  najbolja odbrana na suđenju optuženih sa druge strane.

Ako nisu podnijeli zahtjev za štapanje nove knjige, znači li to da se  udruženje šehida i porodica poginulih boraca slažu sa knjigom Vahida Alađuza, da na podrčju općine Hadžići  nije bilo logora, ubijanja, zločina…

 Međutim, sve te greške historija im neće oprostiti.Pisati će  se da je za udruženi zločinački poduhvat  prvo suđeno čelnicima Ratnog predsjedništva  Općine Hadžići …Zar to nije i čudno i žalosno?

 Zar nije čudno da  nadležni u Općini Hadžići još uvijek nisu ispravili greške iz knjige Vahida Alađuza, koja brani drugu stranu,da  nisu podnijeli tužbe za mnoge zločine..Samo u jednom danu u Lukavici je do smrti je, to još jednom  moramo ponoviti, pretučeno 46 Hadžićana..Sve se zna, ko je to uradio, kada i sve druge pojedinosti, a tužba nije podnesena ….

 ZAŠTO!

Zbog činjenice da se danas žrtvama sudi, a zločinci mirno šetaju, ne možemo a da nadležnim  ne postavimo  otvoreno pitanje:

-Kome je u interesu iskrivljavanje historije.  Žašto oni  koji su branili  narod danas odgovaraju.

-Žašto nije podnešena tužba protiv rukovodilaca tkz Srpske opštine Hadžići, i komandanta kasarne Lukavica, gdje je  na svirep  načinim ubijeno 46  Hadžićana, za čijim skeletima se i danas traga.

-Zašto  u Općini Hadžići  do  danas nisu ispravili  kardinalne greške iz knjige „Svjedoci istine“,koja brani optužene sa druge strane. Po kojoj  agresor u Hadžići  nije počinio zločin, po kojoj nije bilo logora, ubijanja, tortura, premlaćivanja… Gdje piše  da su Hadžićani  nestali, da nisu mučki ubijeni  u živom štitu, u Svrakama i drugim mjestima.

Samo  u jednom danu u Lukavici je, kao što smo rekli, od premlađivanja u najgorima mukama umrlo   46 logoraša. Po  knjizi Vahida Alađuza oni su   nestali,poginuli, što je iskrivljavanje historije.Ko ima pravo da skriva istinu, činjenice, dokaze,  da piše knjigu koja brani drugu stranu, koja je odbranila Veselinovića i druge.

Zašto nije podnešena  tužba protiv bivšeg komandanta kasarne Lukavica, koji bi morao reći gdje su skeleti ubijenih Hadžićana,

-Zašto je Općina Hadžići odbila pomoć u izdavanju knjige i dokumentarnog filma „Šest logora pakla“, koja govori istinu, gdje su, kako i na koji  način ubijeni logoraši, i kako se desio zločin, i koja je, prema mišljenju naučne institucije, optužnica za zločine.

-Zašto je Remzija Balić dobivao prijetnje da je ne smije objaviti, i ako to učini da će osjećati posljedice do kraja života, koja se, na tako okrutan način , nebi sprovela ni protiv najvećih ratnih zločinaca…Kome to i zašto u Hadžićima smeta istina?

 

N.SMAJLOVIĆ

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *