PROBLEMI Općina koja ima  najlošiji gradski prijevoz u KS : Hadžićani traže „Centrotrans“ 

Published On 8. April 2019. | By saliha | Izdvojene vijesti, Multimedija Sve, Vijesti

U Hadžićima ja najlošiji javni prijevoz. U ovoj općini   bespravna sječa  je najveća u KS, i  usljed kiše zamuti se izvorište pitke vode.

Prije rata hadžićani su imali bolju zdravstvenu zaštiti.Ovdje su bile   sve specijalističke službe.

Više od pet hiljada građana ove općine danas primaju neku od vidova socijalne pomoći.Prvi put u historiji na području ove općine, u Tarčinu, otvorena je javna kuhinja, a interes za ovom vrstom pomoći sve je veća.

 Na evidenciji Zavod za zapošljavanje nikada nije bilo više nezaposlenih kao danas. S druge strane u administraciji u općini Hadžići danas radi gotovo četiri puta više  činovnika u odnosu na prije rata.Po broju radnika i razvijenosti Hadžići su prije rata bili na desetom mjestu u BiH.Privreda je bila jaka i razvijena, administracija mala ali efikasna.Mogli bi još  dosta toga navoditi, poput da je prije  rata poljoprivreda u Hadžićima bila vodeća grana u KS….

ISPUSTE VIŠE HILJADA VOŽNJI

Od svih općina  KS,  najgori javni prijevoz je u Hadžićima.Preduzeće GRAS-a toku godine ispusti se više hiljada vožnji, pa  građani nikada nisu  sigurno da li će  na vrijeme stići na posao,školu….O lošem javnom  prijevozu , godinama raspravljaju i hadžićki vijećnici  na sjednici Općinskog vijeća.

PSI LUTALICE

Iz Savjeta mjesne zajednice Drozgometva Općini su se u više navrata  žalili da nemaju gotovo nikakav minibuski saobraćaj na relaciji Hadžići – Mokrine.

Djeca sa ovog područja do škole i nazad moraju pješačiti i po   devet kilometara. Najteže je za  prvačiće, gdje uvijek postoji opasnost da neko ne nastrada.U više navrata imali su napad pasa lutalica, i samo zahvaljujći sreći, da  su  tom prilikom u pomoć priskočili neki od mještana, koji su imali kuću blizu ceste, prošlo je bez većih  posljedica.

Po istom pitanju peticija je stigla i iz mjesne zajednice Osenik i drugih mjesnih zajednica ove općine.

Nezavisni vijećnik Mujo Ibrica kazao je  da su građani u pravu kada se žale i traže  od GRAS-a redovan prijevoz..

-I sam često koristim gradski prijevoz.Na autobuskom peronu broj tri svakodnevno je najveća gužva. U nezavidnoj sistuciji su i vozači, koji svakodnevno trpe negodovanje.

Nadležni konačno moraju riješiti ovaj problem, kaže Ibrica.

ŠALJU DOPISE

Na jednoj od posljednih sijednica Vijeća, putem raspreve o peticijama građana putem vijećničkih pitanja    zaključeno je da se uputi dopis Vladi KS, i da se  od ministarstva saobraćaja zatraži da,  kao  privremeno rješenje, donosu  odluku da se na području općine Hadžići  Centrotransu dozvoli da preuzme sve minibuske linije na području općine Hadžići . Na isti način kako je to riješeno i na području Općine Stari Grad.Ovaj zaklučak upućen je  i Nadzornom odboru  i direktoru GRAS-a.

 VIJEĆNICI  KONSTATUJU PROBLEM

Građanin Ahmed Čović ističe da vijećnici samo kostatuju probleme, ali ih ne riješavaju.

-Uvijek obećavaju da će se od iduće godine prijevoz poboljšati , ali od obećanja ništa.Oni samo šalju dopise.Tako rade godinama, ali nama ostaju problemi,kaže Čović.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *